Bölümler

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Türk Dili ve Edebiyatı dersi, hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar tüm düzeylerde,

-İletişim aracı olan dilin önemini ve kültürle ilişkisini fark eden
-Türkçeyi söz varlığının zenginliğini gösterecek biçimde doğru ve etkin kullanan, dilin gelişim süreci içinde var olan tüm metinlerin dilsel zenginliğini de kavrayabilen
-Yazınsal metinlere karşı özgün yaklaşımlar sergileyen ve eleştirel bakabilen
-Metnin kurmaca öğelerini doğru biçimde saptayabilen
-Yazılı ve sözlü anlatımda konuya uygun biçem seçmenin gerekliliğini kavrayan
-Düşüncelerini ikna edici biçimde, tutarlı olarak yapılandırabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Başka bir deyişle; tüm bu kazanımları içselleştirmiş, anladığını en iyi şekilde anlatan, estetik duyarlılığı gelişmiş, ulusalı özümsemiş, evrenseli kucaklamaya hazır bireyler yetiştirir.

Diksiyon ve Hitabet

Diksiyon ve Hitabet; seslerin, sözlerin, vurguların anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimi ve söz söyleme sanatıdır.

Dili doğru, güzel ve etkili kullanmanın inceliklerini fark eden öğrencilerin Türkçeyi özenle kullanabilen, doğru-yanlış kullanım örneklerini fark eden ve güzel konuşmanın önemini kavrayan,”ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini de bilen” bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır.

Sanatçıların şiir ve düz yazı metinleri üzerinde uygulamalar yapılır.

Diksiyon ve Hitabet dersinde; anlatım, tartışma, karşılaştırma yöntemleri kullanılarak öğrencilere kendilerini her ortamda doğru ve etkili ifade etmeleri amaç edinilir. Dersin geniş kapsamda amacı; söz söyleme sanatının güzel bir Türkçe ile anlaşılır biçimde dile getirilmesi, eğitilmiş ses yardımıyla sözcüklerin daha doğru, etkili ve yerinde kullanılmasıyla insanlarla doğru iletişim kurabilen; duygu ve düşüncelerini güçlü bir şekilde aktarabilen, sesini, bedenini eş güdümlü kullanabilen ve hedeflerine ulaşmada bunu etkili bir yöntem olarak benimseyen bireyler yetiştirmektir.