Bölümler

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Türk Dili ve Edebiyatı dersi, hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar tüm düzeylerde,

-İletişim aracı olan dilin önemini ve kültürle ilişkisini fark eden
-Türkçeyi söz varlığının zenginliğini gösterecek biçimde doğru ve etkin kullanan, dilin gelişim süreci içinde var olan tüm metinlerin dilsel zenginliğini de kavrayabilen
-Yazınsal metinlere karşı özgün yaklaşımlar sergileyen ve eleştirel bakabilen
-Metnin kurmaca öğelerini doğru biçimde saptayabilen
-Yazılı ve sözlü anlatımda konuya uygun biçem seçmenin gerekliliğini kavrayan
-Düşüncelerini ikna edici biçimde, tutarlı olarak yapılandırabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Başka bir deyişle; tüm bu kazanımları içselleştirmiş, anladığını en iyi şekilde anlatan, estetik duyarlılığı gelişmiş, ulusalı özümsemiş, evrenseli kucaklamaya hazır bireyler yetiştirir.

DRAMA DERSİ

Yaratıcı drama, herhangi bir konuyu, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır.

Bu canlandırma süreçlerinde;

  • Oyunun genel özelliklerinden yararlanılır
  • Bir lider, drama öğretmeni/eğitmeni eşliğinde yapılacak çalışmanın amacına, grubun yapısına göre önceden belirlenmiş mekânda yaratıcı drama süreci gerçekleştirilir.
  • Yaratıcı Drama yöntemiyle, disiplinler arası etkileşimle bireyi ezberci sistemden kurtararak farkındalığı gelişmiş, eleştirel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek hedeflenir.
  • Yaratıcı drama, bireysel özellikleri tanıyabilme, toplumsal yaşamdaki gözlem gücünü geliştirebilme gibi farkındalıkları oluşturmasının yanı sıra eğitimde bir yöntem olarak kullanıldığında edebiyat dersinin amaçlarıyla doğrudan örtüşmektedir.

Bu bağlamda okulumuz Türk Dili dersliğinde rol oynama, doğaçlama, fotoğraf karesi, donuk imge, bilinç koridoru gibi teknikler kullanılarak yazınsal türlerden metinlerle öğrencilerle uygulamalı olarak drama dersi yapılmaktır.