Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Atatürk’ün istek ve yönlendirmeleriyle kurulmuş olmanın bilinciyle ülkenin geçici eğitim politikalarından etkilenmeden, her koşulda Atatürkçü, cumhuriyet değerlerine sahip bir kurum kimliğini yaşatmak ve sürdürmek.

Bilimsel düşünen, özgüven ve özsaygısı yüksek, insan haklarına saygılı, toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan, bu sorunlara çözüm üreten, barışçıl, aydın ve ileri görüşlü, entelektüel yönü gelişmiş, Türkçe’yi ve en az bir yabancı dili yaşamında etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmek.

Öğrenme ortamına aktif katılımla öğrenmeyi içselleştirmiş ve öğrenmeye her zaman ihtiyaç duyan bireylerin yetişmesine katkı sağlayan eğitim kadrosuyla çalışmak.

Herkesin öğrencisi olmak istediği, mezuniyet sonrasında da öğrencilik ruhunu ve birlikteliğini yaşatan bir okul olmak.

Kurumun varoluş amacına değer katan çalışanlarda, kurumsal aidiyet kültürünü geliştirmek.

VİZYONUMUZ

Okulun her noktasını öğrenme alanı olarak kullanan ve çok yönlü eğitimi bireysel olarak yapan eğitici kadrosuyla, okul ortamında kazandığı edinimleri yaşantılarıyla ilişkilendiren ve iç disiplini yüksek öğrenciler yetiştirmek.