Program Geliştirme, Ölçme Değerlendirme

Program geliştirme, ölçme değerlendirme uzmanları Okullarımıza gerekli desteği vererek eğitim-öğretim hizmetinin kalitesini artırmak ve standardizasyonu sağlamak amacıyla; öğretim programları geliştirmek ve programların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli öğrenme ürünleri tasarlamak, uygulanan öğretim programlarının ve öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, süreci ve bireysel farklılıkları dikkate alan ölçme-değerlendirme model, araç, yöntem ve tekniklerini araştırmak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak üzere hizmet vermektedir. Çalışmalar Okul Müdürlükleri bünyesinde öğretmenlerimiz ve destek hizmet bölümleri ile işbirliği içerisinde sürdürülmektedir.
 
Program geliştirme ve ölçme-değerlendirme uzmanlık alanlarında yürütülen çalışmalar kısaca şöyle özetlenebilir:
 
  1. Eğitim bilimlerindeki gelişmeleri takip ederek öğretmenlere hizmet içi eğitimler kapsamında seminerler, atölye çalışmaları vb. şekilde bilgilendirmelerde bulunmak
  2. Öğretim programlarını incelemek, ihtiyaç durumunda program geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yapmak
  3. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik projeler planlamak, yürütmek ve değerlendirmek
  4. İlgili öğretmenlerle işbirliği içerisinde öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmak üzere etkinlik, çalışma yaprağı, materyal vb. tasarlamak
  5. Sınav hizmetleri çalışmalarını yürütmek ve ölçme-değerlendirme soru bankası yazılımını geliştirmek
  6. Kurum içi ve kurum dışı sınavlarda okul ve öğrenci performansını değerlendirmeye yönelik raporlar hazırlamak
  7. İhtiyaç duyulan konulara yönelik farklı ölçme araçları geliştirmek ve değerlendirme raporları hazırlamak
 
 
İLKOKUL
 
Aslı Gözütok
Program Geliştirme Uzmanı
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pınar Peder Keleşoğlu
Program Geliştirme Uzmanı 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Ece Özdemir
Program Geliştirme Uzmanı 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Özlem Arun 
Ölçme Değerlendirme Uzmanı 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Işıl Basmaz
Ölçme Değerlendirme Uzmanı 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elif Tuğçe Gezer
Program Geliştirme Uzman Yardımcısı
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ORTAOKUL

Emel Güneş Savul
Program Geliştirme Uzmanı
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Birgül Uysal
Program Geliştirme Uzmanı
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
LİSE

Selda Gültekin
Ölçme Değerlendirme Uzmanı 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Ajda Aytaş Beydola
Program Geliştirme Uzmanı
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Nuriye Kocaosmanoğlu
Program Geliştirme Uzman Yardımcısı
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.