Strateji ve ARGE

K12 bütünlüğünde eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve insan gücü niteliğinin artması amacıyla Kurumun misyon, vizyon, değer, kurum kültürü ve kalite politikası çerçevesinde yenilikçi, uygulanabilir stratejiler belirlemek ve stratejilerin sürdürülebilirliğini sağlamak, araştırma geliştirme faaliyetlerinin okul uygulamalarına entegrasyonuna liderlik etmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

pgAnasayfa