Türk Dili ve Edebiyatı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 

Türk Dili ve Edebiyatı dersi, hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar tüm düzeylerde,

-İletişim aracı olan dilin önemini ve kültürle ilişkisini fark eden

-Türkçeyi söz varlığının zenginliğini gösterecek biçimde doğru ve etkin kullanan, dilin gelişim süreci içinde var olan tüm metinlerin dilsel zenginliğini de kavrayabilen

-Yazınsal metinlere karşı özgün yaklaşımlar sergileyen ve eleştirel bakabilen

-Metnin kurmaca öğelerini doğru biçimde saptayabilen

-Yazılı ve sözlü anlatımda konuya uygun biçem seçmenin gerekliliğini kavrayan

-Düşüncelerini ikna edici biçimde, tutarlı olarak yapılandırabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Başka bir deyişle; tüm bu kazanımları içselleştirmiş, anladığını en iyi şekilde anlatan, estetik duyarlılığı gelişmiş, ulusalı özümsemiş, evrenseli kucaklamaya hazır bireyler yetiştirir.