TED Ankara Koleji Vakfı Ortaokulu

Diğer Haberler...

GENEL TANITIM

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yönlendirmeleri ile kurulan TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları, K12 bütünlüğünde öğretim yapan, Cumhuriyet’in, değerlerine Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, bilimsel düşünceyi özümsemiş, çok yönlü bireyler yetiştiren Türkiye’nin yabancı dilde eğitim veren ilk özel Türk okuludur. 

Ortaokul çağları çocukların bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak gelişime açık olduğu verimli bir dönemdir. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu bu doğrultuda öğrencilerinin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları, ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak çalışmalarını planlar ve uygular. Çalışmalarımızın ana hedefi; öğrencilerimizi, 21. yüzyıl becerilerine sahip, çok yönlü, dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, entelektüel, evrensel ve ulusal değerlere saygılı, özgür düşünceli birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. 

Okulumuzda bu amaç doğrultusunda öğrenci merkezli, demokratik ve çağdaş öğrenme ortamları oluşturulmaktadır. Kalıcı öğrenmenin ezberden uzak, yaparak, yaşayarak gerçekleştiği düşüncesiyle derslerimiz; öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmelerini ve edindikleri bilgi, beceri, tutum ve davranışları günlük yaşamlarına yansıtabilmelerini sağlayacak yöntem ve teknikler ile işlenmektedir. Okulumuz, her seviyede uygulanan tam öğrenme modeli çerçevesinde yapılan çalışmalarla ortaokul sonundaki LGS’de önemli başarılar elde etmektedir. 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulunda öğrencilerimizin anaokulunda başlayan İngilizce öğretimi, ortaokul hayatları boyunca girecekleri TOEFL ve AQA sınavlarıyla devam eder. II. yabancı dil öğrenimleri 4. sınıfın sonunda öğrencilerimizin tercihlerine bağlı olarak 5. sınıfta Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerinden biriyle başlar ve lise 12. sınıfın sonuna kadar devam eder. İngilizce ve II. yabancı diller programının uygulanmasında Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) esas alınmıştır. Öğrencilerimiz, 6, 7, 8. sınıflarda dünya çapında geçerliliği olan FIT, DELF, DELE sınavlarına girerek uluslararası dil diploması almaya hak kazanırlar.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulunda deneyimli ve alanında uzman öğretmenlerimizin rehberliğinde BTEC (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlilikler Programı)  gibi uluslararası eğitim organizasyonları başarıyla uygulanarak evrensel bir eğitim öğretim ortamı yaratılmıştır. Kanada Nova Scotia Öğrenci Değişim Programı, Junior Model United Nations, Eco Schools, Young Reporters for the Environment, Kanguru, Caribou matematik yarışmaları  gibi uluslarası etkinliklere katılan öğrencilerimiz büyük başarılar elde etmektedir.

Öğrencilerimizin akademik çalışmalarının yanı sıra farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımı desteklenmektedir. Bu faaliyetleri başarıyla yürüten öğrencilerimiz, henüz daha ortaokul çağlarındayken ilgi ve yeteneklerini keşfeder. Okulumuzda gerçekleştirilen tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesinde okul-öğrenci-veli işbirliği büyük öneme sahiptir. 
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu (BTEC) Uluslararası Meslek Edindirme Programı