Yayınlarımız

Yayınlarımız

TED Ankara Koleji'nin duyan, gözlemleyen, farkında olan, sorgulayan ve değişime inanan öğrencileri tarafından Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca günlerinde çeşitli yayınlar çıkarılmaktadır. Bu yayınlarda öğrencilerin okul içi ve dışı etkinliklerinden haberlerin yanısıra eğitim ve öğretim sürecinde elde ettikleri bilgi ve becerilerini kullanarak ortaya çıkardıkları makale, güncel yazı ve bilimsel bilgiler yer almaktadır.