Teknik İşler

 

Teknik İşler Müdürlüğü, kurumun teknik altyapısının işler durumda kalması için gerekli olan işletme faaliyetlerini ve kurumdaki bakım, onarım, imalat işlerini organize eder ve yürütür.

İlk kuruluşundaki ismi dahiliye şefliği olan bölüm daha sonra İç Hizmetler Müdürlüğü adını almış ve 2021 yılındaki yeniden yapılandırma çalışmaları sonrasında Teknik İşler Müdürlüğü olmuştur.

SU : Yerleşkenin su ihtiyacı 3000 m3 lük içme suyu deposunda rezervlenip, pompalarla binalara verilmektedir. Ayrıca 1500m3 lük yangın ve bahçe sulama rezervi mevcuttur. İçme suları 2 ayda bir Vakıf sağlık merkezi işbirliği ile kimyasal ve bakteriyolojik analizler için halk sağlığı labaratuvarlarına gönderilmektedir. Binalardaki atık suların toplandığı ve arıtıldığı bir arıtma tesisi mevcuttur, burada arıtılan su klorlanarak ihtiyaç duyulduğunda bahçe sulamada kullanılmaktadır.

ELEKTRİK : Yerleşke, elektrik enerjisini Gölbaşı dağıtım hattından almaktadır. Elektrik kesintilerine karşı iki adet 480KW bir adet, 650KW güçlerinde 3 adet, gerekli hallerde kullanılmak üzere 1 adet taşınabilir jeneratör mevcuttur. Elektrik kesintilerinde, her bir mekandaki aydınlatmaların 1/3 ü ve gerekli olan diğer organlar enerji alabilmektedir. Ayrıca tüm bilgisayar sistemini besleyen UPS(Kesintisiz güç kaynağı) sistemi bulunmaktadır.

ISITMA SİSTEMİ : Yerleşkenin ısınması, Isı merkezinde bulunan her biri 7,5 milyon Kcal. enerji veren 2 kalorifer kazanı ile yapılmaktadır. Yakıt olarak doğal gaz kullanılmakta olup, Acil durumlar için yedek yakıt olarak kullanılan mazot ise; 60 tonluk depoda stoklanmaktadır.

GÜVENLİK OTOMASYONU: 
YANGIN : Binalarımızda yangın güvenliğine ilşikin yangın dolapları içinde kuru ve sulu sistem yangın söndürme ekipmanları bulunmaktadır. Ayrıca tüm mekanlarda duman algılama dedektörleri bulunmaktadır. Bu dedektörler, ortamda belli bir değerin üzerine çıkan dumanı algılayarak güvenlik kumanda odasına adresli alarm vermektedir, yine kolej sokağı tavan pencereleri duman hissedicileri ile çalışan otomatik açılır sisteme sahiptir. ayrıca tüm koridorlarda manuel(Camlı) yangın ihbar butonları bulunmaktadır.
GAZ İHBAR SİSTEMİ :Bazı özel odalarda cam kırılma sensörleri ve labaratuvarlarda gaz algılama cihazları bulunmaktadır.Yine bu sistemler aldığı ihbarları güvenlik kumanda odasına adreslemektedir.

Teknik İşler Müdürlüğü bünyesinde elektronik,elektrik, mekanik tesisat, ahşap işleri, metal işleri, boya işleri , ekipleri bulunmaktadır.