Duyurular

Kayıt Bilgileri

  1. Anaokulu
  2. İlkokul
  3. Lise
  4. Yurt Dışı ve İl Dışından Nakiller
  5. Kayıt Yenileme
Anaokulumuza her yıl belirlenen öğrenci yaş aralığı ve buna bağlı kontenjan dahilinde öğrenciler alınmaktadır. A1 grubundaki öğrenciler, A2 grubuna devam etmekte ve iki yıllık anaokulu eğitimini tamamlayan öğrenciler, TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulumuz 1. sınıfına kayıt hakkı kazanmaktadırlar. A1 grubuna öğrenci alımları, her sene Nisan ayında basın ve internet sitemiz aracılığıyla ilan edilmekte ve kayıt takvimi, kayıt için gerekli belge ve işlemlerin duyurusu yapılmaktadır.
İlkokulumuzun 1. sınıfına anaokulu öğrencilerimizin doğrudan geçiş hakkı bulunmakta ve dışarıdan hiçbir surette 1. sınıfa öğrenci alınmamaktadır. Ara sınıftan öğrenci alımına ilişkin her sene Nisan ayı içinde gazete ve kurumumuzun internet sayfası aracılığıyla duyuru yapılmakta ve kayıt takvimi, kayıt için gerekli belge ve işlemler veli adaylarının bilgisine sunulmaktadır.
TED Ankara Koleji Özel Lisesi'ne Ortaokulumuz 8. sınıftan mezun olan öğrencilerimiz doğrudan geçiş yapmakta; bu öğrenciler Hazırlık Yeterlilik İngilizce ve Türkçe Sınavına tabi tutulmaktadır. Bunun yanı sıra, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ile her yıl ilan edilen kontenjan dahilinde Lise Kısmımıza dışarıdan öğrenci alınmaktadır. TEOG ile okulumuza alınan öğrencilere de Hazırlık Atlama Sınavı uygulanmaktadır. TEOG sınavına başvuru işlemleri internet aracılığı ile elektronik ortamda öğrencilerin halen öğrenim gördüğü okul müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir. Başvuru için gerekli belgeler ve sınav başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde ilan edilmektedir. Sınav sonuçları Temmuz ayı ortalarında ilan edilir. Kayıtlar TEOG sınav takvimine göre genellikle Ağustos ayı başında başlar. Asil Listeden Kayıt: Her yıl önceden belirlenen okul kontenjanı kadar Asil Listeden kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin takvimde belirlenen süre içinde kayıtları yapılır. Yedek Listeden Kayıt: Her yıl önceden belirlenen okul kontenjanı kadar Yedek Listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin takvimde belirlenen ve ilan edilen süre içinde Ön Kayıtları ve Ön Kayıt Süresini takip eden gün içinde Kesin Kayıtları kontenjan dahilinde yapılır. Önceden belirlenen kontenjanda açık var ise, okul idaresi (Vakıf Yönetim Kurulu)yeni bir taban puan belirler. Bu taban puan çerçevesinde ön kayıtla öğrenci alınır ve kontenjan dahilinde bu öğrencilerin kesin kayıtları yapılır.
Anaokulu ve İlkokul 1. sınıfa ve Lise Hazırlık sınıfına nakille öğrenci alınmamaktadır. İlkokul, Ortaokul ve Lise Kısmımıza ise velisinin görevi ya da işinin naklinden dolayı il dışı ve yurt dışından gelen öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi yönetmelikleri ve Kurum Yönetmeliğimiz çerçevesinde belirtilen şartları taşımaları halinde başvurabilirler. Talep edilen sınıf düzeyinde kontenjan olması halinde ve Vakıf Yönetim Kurulu'nun içinde bulunulan öğretim yılına ilişkin kararları doğrultusunda söz konusu öğrenciler için seviye tespit sınavı uygulanır. Velinin öğrenci nakil talebi için Kısım Müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Nakil işlemleri için gerekli belgeler hakkında detaylı bilgiye kısım müdürlüklerinin öğrenci işlerinden ulaşılabilir. İletişim: İlkokul 2-4. sınıflar: 586 90 00/ 3101, Ortaokul 5-8. sınıflar: 586 90 00/ 2101, Lise: 586 90 00/ 1101
Kayıt yenileme işlemleri her yıl velilerimize bildirilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda uygulanan kayıt yenileme sistemine göre öncelikle öğrenci-veli bilgilerinin her kayıt yenileme döneminde Öğrenci Bilgi Formu aracılığıyla internet üzerinden güncellenmesi gerekmektedir. Bilgi formunun güncellenmesi sırasında alınan randevu veya belirlenen takvim çerçevesinde velilerimizin bizzat okula gelerek kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Velilerimizle ilgili veli, adres ve telefon numarası vb. bilgilerde yıl içerisinde meydana gelen değişikliklerin Okul Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
next
prev