Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü'müz, TED Ankara Koleji bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek kurumda uygulanabilecek olanları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda;

  • Kurumsal bilgi teknolojileri stratejisini belirlemek
  • Bilgi teknolojileri sistemlerini geliştirmek ve işletmek
  • Bilgi güvenliğini sağlamak
  • Kullanıcılara bilgi teknolojileri desteği sağlamak
  • Bilgi teknolojileri altyapısını izlemek ve yönetmek
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmek

görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.