Bilgi Teknolojileri

 

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü'müz, TED Ankara Koleji bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek kurumda uygulanabilecek olanları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

KAMPUS NETWORK ALT YAPISI VE İNTERNET KULLANIMI

Kampus binalarımızda bilgi teknolojileri açısından son derece önemli olan network alt yapısı bu alanda en gelişmiş ürünler ile gerçekleştirilmiştir. Kampus network alt yapısı, binalar arasında yer altında bulunan tünellerden ana merkeze bağlı fiber optik kablolama ile yapılmıştır.

Okulumuz 2009 yılında metro ethernet alt yapısına geçmiş olup mevcut hız arttırılmıştır. Öğrencilerimiz, internet erişimi ve çalışma ortamı sağlanması amacıyla kurulan Anaokulu, İlköğretim ve Lise Kısmı bilgisayar laboratuvarlarından ve kütüphane bilgisayarlarından yararlanmaktadırlar. Anaokulu, İlkokul, ortaokul ve Lise kısmında mevcut olan bilgisayar laboratuvarlarında öğrencilerimiz bilgisayar öğretmenlerinin gözetiminde bilgisayar dersleri almaktadırlar. Bu bilgisayarların hepsi okul network ağında çalışmaktadır.

Öğrencilerimize ait laboratuvar ve kütüphane bilgisayarlarında kullanılan filtre programı ile zararlı sitelere giriş önlenmektedir. Böylece öğrencilerimizin interneti sadece eğitim amaçlı kullanmaları sağlanmaktadır.

OKUL OTOMASYON SİSTEMİ VE DİĞER YAZILIM PROJELERİ

Okulumuzdaki tüm öğrenci ve personelin kayıtları, öğrenci bilgileri, soru bankası, rehberlik bilgileri, okul taksiti işlemleri, personel özlük ve tahakkuk bilgileri vb. her türlü bilgi ve belge "Eğitim Yönetimi, Denetimi ve İdari Hizmetler Yazılım Geliştirme Projesi" kapsamında aşağıda belirtilen başlıklar altında yer alan sistem yazılımları ile takip edilmektedir.

- Öğrenci İşleri Yönetim Sistemi
- Öğretmen Bilgileri Yönetim Sistemi 
- Ölçme Değerlendirme Sistemi ve Soru Bankası 
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sistemi 
- Personel Sistemi
- Genel Muhasebe Sistemi 
- Stok Denetim Sistemi
- Demirbaş İzleme Sistemi 
- Evrak Takip Sistemi
- Araç Takip Sistemi 
- Ziyaretçi Takip Sistemi
- Öğrenci Revir Bilgileri Takip Sistemi


Yukarıda belirtilen tüm yazılımlar için Oracle veri tabanı kullanılmaktadır. Bu yazılımlar değişen istekler ve mevzuatlar çerçevesinde geliştirilip yenilenerek kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Bu yazılımlar dışında internet alt yapısını kullanarak hazırlanan ve aşağıda belirtilen başlıklar altından yer alan yazılımların devamlılığı ve güncelliği sağlanmaktadır.

- Elektronik Doküman Yönetim Sistemi,
- İnsan Kaynakları Başvuru İzleme ve Değerlendirme Sistemi ,
- Öğrenci Kayıt Yenileme ve aday öğrenci kayıt bilgilerinin alınması ve randevu verilmesi ,
- Talep Takip ve Değerlendirme Sistemi,
- Öğrenci Sağlık Bilgileri Kayıt ve Güncelleme Formu,
- Öğrenci Çalışma Dosyaları (haftasonu ödevleri, performans / proje görevleri, ders anlatımları)