Bilgisayar

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Derslerimizde öğrencilerimize lise yaşantılarında bilgisayar okuryazarlığının ötesinde kendi ilgi alanlarına yönelik olan bilgisayar kullanma becerilerini kazandırmak ve kazandıkları becerileri günlük hayatlarına aktarmaları amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede zorunlu ders olarak hazırlık sınıfı öğrencilerine ve seçmeli ders olarak 10.sınıflar düzeyinde "Bilgisayar Bilimi", 11.sınıflar düzeyinde "Grafik ve Animasyon" ve 12.sınıflar düzeyinde "Web Sayfası Hazırlama" dersleri verilmektedir.

Öğrencilerimiz FLL Robot ve Proje Yarışması, WRO Robot Olimpiyatları, Google Science, Intel Science, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması vb yarışmalarla birlikte, inovasyon fuarları, bilişim fuarlarına da katılım göstermektedir.

Bilgisayar Bilimi

Dersimiz haftada 4 saat olmak üzere hazırlık sınıfı öğrencilerimize zorunlu ders olarak verilmektedir. Bilgisayar Bilimi dersi öğrencilerin;

 1. Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını,
 2. Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,
 3. İnternet tabanlı servislere erişmelerini, bu servisleri araştırmalarını ve kullanmalarını,
 4. Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,
 5. Problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri edinme ve geliştirmelerini,
 6. Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,
 7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma becerisi edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,
 8. İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,
 9. Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade etmelerini,
 10. Problem çözmek için değişken, atama, sıralı mantık, karar yapısı, döngü ve fonksiyon yapılarını kullanmalarını,
 11. Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçmelerini ve uygulamalarını,
 12. Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,
 13. Programlama dillerinden en az birini iyi düzeyde kullanmalarını,
 14. Robot programlama konusunda temel bilgilerle donanmalarını,
 15. Mobil programlama konusunda deneyim kazanmalarını,
 16. Web sitesi tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,
 17. Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne ilişkin yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirmelerini,
 18. İnternet ortamında kişisel verilerin korunmasının gerekliliğini kavramalarını ve bilgi güvenliği sağlamaya yönelik önlemler almalarını,
 19. Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.

Grafik ve Animasyon

Bilgisayar destekli grafik tasarım derslerimizde amacımız öğrencilerimizin temel grafik tasarım bilgisine sahip olmaları ve bilgisayar destekli grafik tasarım kapsamında bulunan grafik işlemci ve animasyon programlarını etkili biçimde kullanmalarıdır. 

Son teknoloji ürünlerle donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında derslerimiz bireysel ve proje bazlı çalışmalarla işlenmekte, bu sayede öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri olabildiğince çok pratiğe dökerek pekiştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

Web Sayfası Tasarımı

Derslerimizde öğrencilerimizin temel web tasarım bilgisine sahip olmaları ve web tasarım programlarını etkili biçimde kullanmaları hedeflenmektedir.

BTEC

10. Sınıf öğrencilerimiz seçmeli ders kapsamında Uluslararası BTEC Information Technology(IT) Level 2 Extended Sertifika Programını tercih edebilmektedir. Bu program öğrencilerimize bilişim teknolojileri alanında eğitim vermeyi ve onları mesleki alanda geliştirmeyi hedeflemektedir.
Haftada 2 ders saati uygulanan BTEC IT Sertifika Programı 2 zorunlu, 2 seçmeli üniteden oluşmaktadır.
Ünite bilgileri aşağıda verilmiştir.

Screen Shot 2021 09 27 at 15.07.58