Pandemi Kurulu

TED Ankara Koleji Pandemi Kurulu


Değerli Velilerimiz,

Ülkemizde günlük vaka ve vefat sayılarında tırmanış sürerken, Covid 19‘a yakalanan genç ve çocuk sayısında da ciddi bir artış yaşanmaktadır.

  • 30 Mart günü ise bir yılı aşkın bir zamandır süren pandeminin en yüksek vaka sayısı saptanmıştır.
  • Türkiye, Avrupa’da en çok vaka saptanan birinci ülke, dünyada ise dördüncü ülke konumunu korumaktadır.
  • Ülkemiz endişe edici varyantların (yani yeni mutasyonların) hızla yaygınlaştığı ve İngiltere varyantının artık daha etkili hale geldiği bir ülke konumuna gelmiştir. Bilim insanlarınca çocuk ve gençlerde görülen nispi artışın varyant virüsün çocukları özel olarak tutması ile alakası olmadığı, genel artışa paralel bir ivme kazandığı ifade edilmektedir. Okulumuzda da titizlikle uygulanan pandemi önlemlerine rağmen görülen vakaların hemen hepsinin aile ortamında bulaş sonucu olduğu tespit edilmiştir. Salgının baskılanabilmesi için toplumsal ve bireysel önlemlerin daha da sıkılaştırılması gerekmektedir. Nitekim 04.04.2021 tarihli UHK ( Umumi Hıfsıssıha Kurulu ) kararları ile ilimizde eğitim uygulamalarında da yeni düzenlemeler yapılmıştır. (https://ankara.meb.gov.tr/www/valimiz-sn-vasip-sahin-baskanliginda-toplanan-il-umumi-hifzissihha-kurulunun-04042021-tarihli-yuzyuze-egitim-ve-uzaktan-egitim-kararlari/icerik/1774)

İçinde bulunduğumuz süreçte okul idaresince uygulanan önlemlere uyulmaya ve okul dışında da  toplumsal ve bireysel önlemleri daha da sıkı bir şekilde uygulamaya özen gösterilmelidir. Salgının etkileri tartışılırken eğitimden mahrum kalmanın zararlarının hesaba katılması gerekmektedir. Bu nedenle, yüz yüze eğitim uygulamalarında aşağıda belirtilen önlemlere titizlikle uyulması öğrencilerimizin ve yakınlarının maruz kalacakları bulaş riskini azaltma ve eğitime mümkün olduğunca sağlıkla devam edebilme açısından önem taşımaktadır;

*Ailesinde Covid 19 vakası tespit edilmiş olan her öğrenci, Sağlık Bakanlığının algoritmalarının uygulanabilmesi ve diğer öğrencilerin korunabilmesi amacıyla mutlaka PCR testi yaptırmalı ve sonuç Okul ile paylaşılmalıdır. Bugüne kadar öğrencilerimiz arasındaki pozitif vakalarımızın büyük çoğunluğu yakın temaslı olarak bildirilen öğrencilerden test istenmesi sonucu tespit edilmiştir..
*Ailede veya yakın temas içinde bulunulan çevrede test yaptıran varsa testin sonucu çıkana kadar öğrenci Okula gönderilmemelidir.
*Ev ziyaretleri, çocukların arkadaşlarının evinde kalması, velilerin aynı araç ile öğrenci ve arkadaşlarını taşımaları gibi davranışlar varyant virüslerin hızlı yayılımı nedeni ile riskli olup kaçınılmalıdır.
*Okulumuzda maske uygulaması zorunlu olup aksi uygulamalar için ısrar edilmemelidir.
* Varsa eğer, öğrenci ve ailesi ile ilgili Covid 19 enfeksiyonuna ait bilgiler okul yönetimleri ve revirleri ile eksiksiz ve doğru olarak paylaşılmalıdır.                                                                        

TED Ankara Koleji Pandemi Kurulu