Eğitim Teknolojileri Müdürlüğü

Eğitim Teknolojileri Müdürlüğü

Eğitim Teknolojileri Müdürlüğümüz, kurumumuzun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek, öğretmenlerin eğitim yöntemlerini geliştirmek ve okul yönetiminin veri analizi ve karar verme süreçlerini desteklemek için kullanılan teknolojilerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Eğitim Teknolojileri Müdürlüğü tarafından geliştirilen Portal sistemi, okulumuzun öğrenci ve personel süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek için tasarlanmıştır. Bu tamamen bütünleşik sistem, adaylık aşamalarından mezuniyetlere kadar olan tüm süreçleri kapsar ve kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden erişilebilir.

Portal sistemimiz, öğrenci işleri, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme, öğretmen iş ve işlemleri, elektronik belge yönetimi, psikolojik danışma ve rehberlik işlemleri, öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin takibi, kalite yönetim sistemi, revir, danışma ve güvenlik, personel devam takip sistemi, iş güvenliği ve öğrenci taşıma işlemleri gibi ana modüllerden oluşur.

Ayrıca, insan kaynakları, muhasebe, ayniyat, satınalma ve demirbaş uygulamaları gibi diğer işlevler de Logo yazılımlarına aktarılmış ve Portal uygulamamızla web servisler üzerinden entegre edilmiştir. Bu sayede, tüm süreçlerin tek bir merkezden yönetilmesi ve verimli bir şekilde takip edilmesi sağlanmıştır.

Portal sistemimiz, sürekli olarak yazılım ekibimiz tarafından iyileştirilmekte ve güncellenmektedir. Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak, kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmek için çalışıyoruz.

Okulumuzun Eğitim Teknolojileri Müdürlüğü tarafından geliştirilen Portal sistemi, öğrenci ve personel süreçlerini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve tüm paydaşlar arasında etkili iletişimi sağlayan bir çözümdür. Sistemimiz, güvenli ve kullanıcı dostu bir ortamda, okulumuzun eğitim ve yönetim süreçlerini desteklemektedir.

Etkili ve kalıcı bir öğrenmenin meydana gelmesi için kullanılan her türlü araç ve gereç eğitim teknolojileri kaynağıdır. Öğrenme ve öğretme ile ilgili mevcut çevrimiçi araçları incelemek, değerlendirmek ve sistemimize uygun olarak geliştirmek, öğretmenlerimizin, geliştirdiğimiz yazılımlara ve okulumuza kazandırdığımız teknolojilere uyumunu sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlemek, kendi alanındaki gelişmeleri yakından izlemek de müdürlüğümüzün sorumlu olduğu başlıklar arasındadır.