Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Okulumuz bünyesinde ilk kez 1983 yılında lise kısmında başlayan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, seneler içerisinde genişleyen kadrosuyla anaokulundan liseye K12 bütünlüğünde hizmet veren bir birim halini almıştır.

AMACIMIZ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İLKELERIMIZ

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 • Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

Bu ilkeler doğrultusunda Birimimiz, çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektedir.

HIZMET ALANLARI

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Birimi çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 • Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.
 • Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.
 • Meslek alanları ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve meslek tanıtımları, üniversite tanıtım fuarı ve üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.
 • Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.
 • Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.
 • Koruyucu-önleyici bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
 • Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanması.

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz: 

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.
 • Seminer ve konferansların düzenlenmesi.
 • Bilgilendirici yayınların hazırlanması.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik yapılması
 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrenciler için işbirliği yapılması.
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (üniversiteye giriş sistemi, vb. konularda).