Kurslar

ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME VE SINAVLARA HAZIRLAMA KURSLARI

Öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere, her öğretim yılının I. ve II. döneminde, öğrenci velilerimizin istekleri doğrultusunda yetiştirme kursları açılmaktadır. Yetiştirme kurslarında, özellikle ders konularına dayalı destekleyici bilgiler verilmektedir. Kurs ücretleri, ilgili yönetmelik esaslarına göre belirlenmektedir.

2015-2016 öğretim yılından itibaren kısmımızda istekli olan 11. sınıf öğrencilerimiz için, hafta içi 2 gün 3 saat ve cumartesi 5 saat olmak üzere haftada 11 saat, 12.sınıf öğrencilerimiz için hafta içi, 4 gün 3 saat ve hafta sonu cumartesi 8 saat olmak üzere haftada toplam 20 saat, sınavlara daha verimli hazırlanmalarını sağlamak amacıyla öğretmenlerimiz tarafından verilecek “sınavlara hazırlık kursları” açılmaktadır. Sınavlara hazırlık kursları, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı gruplardan oluşmaktadır.