İngilizce

İNGİLİZCE

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları olarak yabancı dille eğitim yapan ilk özel Türk okulu olmanın bilinci ve sorumluluğuyla öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup, yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız.

Lise Kısmımızda verilen İngilizce eğitiminin hedeflerini Uzun Vadeli, Kısa Vadeli ve Departman Hedefleri adı altında üç ana başlıkta toplayabiliriz. İngilizce Zümresi olarak TED Ankara Koleji Özel Lisesinden mezun olan öğrencilerimizin aşağıdaki özellikleri taşıyor olmalarını hedeflemekteyiz.

Kısa Vadeli Hedeflerimiz:

 • İngilizce yazılmış bir metni okumaktan zevk alan, tartışabilen, yorum yapabilen öğrenciler yetiştirmek.
 • Günlük yaşamda yurt içi ve yurt dışında yabancı dilde iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek.
 • Akademik düzeyde İngilizce kullanmayı bilen bireyler yetiştirmek.

Uzun Vadeli Hedeflerimiz:

 • Dil sınıfı öğrencilerini YDS'ye hazırlamak.
 • Tüm öğrencileri üniversitede Hazırlık Atlama Sınavlarına hazırlamak.
 • Kütüphaneyi etkili kullandırmak.
 • Eleştirel düşünmeyi sağlamak.
 • Eğitim süreci içerisinde zamanı etkili kullanmayı öğrenmiş olan bireyler yetiştirmek.
 • Problem çözme becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek.

Departman Hedeflerimiz:

 • Edebi eser ve dil bilgisinin yanı sıra otantik malzeme kullanarak öğrenme çevresini ve ders materyalini realistik düzeyde sunarak öğrencilere suni olmayan bir ortam hazırlamak.
 • Okulu bilingual (2 dilin kullanıldığı) hale getirmek ve bilingual (iki dile hakim) bireyler yetiştirmek.
 • Bilgi kaynağına ulaşmayı bilen bireyler yetiştirmek
 • Aldığı eğitim gereği çeşitliliğe (diversity) açık, tolerans sahibi dünya bireyleri yetiştirmek
 • Ders dışı etkinliklerin öğrenme-öğretme sürecinde etkili kullanımını sağlamak.

Değerlendirme:

Bu hedeflerin yakalanması için çeşitli ölçütlerden bahsedebiliriz. YDS, Hazırlık Atlama ve Uluslararası sınavlar kendi başlarına birer ölçüt olduğu gibi dönem ödevleri, projeler, ders içinde yapılan sunumlar da öğrenme düzeyini belirleyen diğer ölçütlerdir. En önemli ve objektif ölçüt ise rubriklerdir.