Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI
 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP), merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Bakalorya (UB) tarafından uygulanan ve 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır.

Ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran UBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır. UBDP dünyada 150 ülkede 3189 okulda uygulanmaktadır.

UBDP, akademik başarılarının yanında öğrencilerin; öz disiplini gelişmiş, üst düzeyde düşünme becerileri kazanmış, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, değişik kültürleri tanıyan ve anlayan birer "dünya vatandaşı" olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Program; Türkiye'de ilk kez 1996 yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nca kabul edilmiş, Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TED Ankara Koleji'nde UB Diploma Programı'nın başlatılması, Vakıf Yönetim Kurulu'muzun 1998'de aldığı karar ile olmuştur. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'na Kasım 1998'de başvurulmuş, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra 7 Temmuz 1999'da programın uygulanabilmesi için tarafımıza yetki verilmiştir. Okulumuzun Lise kısmında 1999-2000 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

UBDP, okulumuzda 1999-2000 öğretim yılında uygulamaya konulmuş olan, istekli ve akademik kriterlere uygun öğrencilerimize uluslararası geçerliliği olan diploma kazandıran bir programdır. Akademik güvenilirliğin ve entelektüel düşüncenin simgesi olan UBDP' ye katılan öğrenciler, dünya çapındaki seçkin üniversiteler ve ülkemizin en iyi üniversiteleri tarafından gururla kabul edilmektedir.

Uluslararası BakaloryaDiploma Programı okulumuzda herhangi bir kriter olmaksızın tercihe bağlı bir programdır. Bu programın sorumluluk ve gerekliliklerini yerine getirmeyi hedefleyen tüm öğrencilerimiz 11. Sınıfa başlarken programı tercih edebilir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 2 yıllık bir programdır. Programa devam esastır.  UBDP, T.C. MEB diploması ve YKS talepleri beraberce ve tekrara yol açmayacak biçimde birleştirilerek düzenlendiği için, zamanı iyi kullanabilen, sorgulayıcı ve açık görüşlü öğrenciler için uygun bir programdır. T.C. MEB lise müfredatında yer alan tüm derslerde başarılı olan öğrenciler UB diploması alamasalar da Lise diploması almaya hak kazanırlar.

Etkili bir şekilde geliştirilen ve uygulanan programdan mezun olan IB grupları, 2022-2023 Eğitim – öğretim yılını ortalama 32 puan  alarak, tamamlamışlardır.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, öğretmenlerine mesleki gelişim fırsatları sunmaya önem verir ve bu nedenle onlara Türkiye’deki konferanslara ya da IB eğitim kurslarına katılma olanağı sağlar. UB eğitim çalıştayları Avrupa ülkelerinde ya da çevrim içi olarak düzenlenmektedir. Zaman zaman da uzman çalıştay önderleri okula çağrılarak, öğretmenlerin öğretim becerilerini ve iyi uygulamalar konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla bu kişilerin uzmanlıklarından yararlanmaları sağlanmaktadır.

TED Ankara Koleji Özel Lisesi kadrosunda, IB dış sınav denetçileri yer alır.

Pek çok velinin IB Diploması hakkında özel soruları ve kaygıları olabilir. Siz de o velilerdenseniz, artık özel olarak sizin için yazılmış bir bağlantıları aşağıda verilmiş bir kaynak bulunmaktadır.

https://ibo.org/globalassets/what-is-an-ib-education-en.pdf

https://ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/theory-of-knowledge/

https://ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/

https://ibo.org/news/news-about-the-ib/benchmarking-diploma-programme-language-courses-to-the-cefr/

https://ibo.org/programmes/diploma-programme/dp-online/

 Pamoja Education's website

https://ibo.org/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/faqs/

Geniş kapsamlı ve oldukça yoğun çalışma gerektiren bu programdan mezun olan başarılı öğrencilerimiz, üniversiteye giriş sınavlarında büyük başarı elde etmelerinin yanı sıra diploma derecelerine göre Türkiye'de ve dünya çapındaki iyi üniversitelerde burslu okuma hakkı ve kredi (ders muafiyeti) kazanmaktadırlar. T.C. Hükümeti sadece UB diploması ile yurt içindeki üniversitelere başvurulabilmesine izin vermez. Ancak yurt dışındaki üniversitelere YKS'ye girmeden başvuru ve kabul olanağı vardır.

UBDP'den mezun olarak iki diploma (T.C. MEB TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi ve UB Diploması) alan öğrencilerimizin YKS AOBP'nın düşmediği ve okul ortalamasını da yükselttikleri belirlenmiştir.

UBDP mezunlarımızın YKS başarıları hakkındaki istatistiklere www.tedankara.k12.tr adresinden "Lise" bölümü seçilerek ulaşılabilir.

UB Diploması alan öğrenciler ülkemizdeki Vakıf Üniversitelerinde diploma notuna göre %25 ile %75 aralığında değişen oranlarda burs kazanabilirler.

Ayrıntılı Bilgi için IB Web sayfamızıdaki Türkiye’deki üniversitelerin IBDP öğrencilerimize yönelik burs ve yatay geçiş imkanları sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki üniversiteler bu imkanlarını tercihlerin yapıldığı son ana kadar değiştirme hakkına sahiptirler. O yüzden plan dahilinde ise mutlaka üniversitelerin öğrenci işleri ile iletişime geçilmesi önerilir.

Yukarıda Uluslararası Bakalorya konusunda verilen bilgilerin büyük bölümü, www.ibo.org adresinden alınmıştır.


bakalorya