Okulumuzda UB Diploma Programı

OKULUMUZDA ULUSLARARASI BAKOLARYA DİPLOMA PROGRAMI

Program; Türkiye'de ilk kez 1996 yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nca kabul edilmiş, Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Okulumuzun Lise kısmında 1999-2000 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. TED Ankara Koleji'nde UB Diploma Programı'nın başlatılması, Vakıf Yönetim Kurulu'muzun 26.11.1998 tarih ve 523-6/5524-5 sayılı kararı ile olmuştur. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'na Kasım 1998'de başvurulmuş, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra 7 Temmuz 1999'da programın uygulanabilmesi için tarafımıza yetki verilmiştir. Bakalorya Diploma Programı IBO tarafından ayrıca ücretlendirilen bir programdır. iki yıllık olan bu programın ücreti 12. Sınıfta alınmaktadır.

2023 - 2024 Eğitim- Öğretim yılı için UB Diploma Programı ücreti; ders başına ödenecek olan 85 EURO 6 DERS kaydı için 6x85=510 EURO, ve kayıt işlemleri ile gönderi bedeli olarak 70 EURO ile birlikte toplam 580 EURO olarak belirlenmiştir.

UB DİPLOMA PROGRAMI ŞEMASI:

UB Diploma Programı, her biri çeşitli seçenekler sunan başlıca altı ders grubundan oluşan bir programdır. Bu program, şematik olarak bir çember ile gösterilmektedir.

 

- Diploma Programme curriculum framewor. 

21 October 2013. https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/

1.Grup (A Ana Dil ve Edebiyat)

UB Organizasyonu'nun öğrencilerin kendi kültürlerine bağlı kalmalarını teşvik etme politikasının bir parçası olan bu ders 80'den fazla dilde yapılmaktadır. Dersin amacı öğrencinin konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini ve ana dilindeki edebi mirasına saygısını; dünya edebiyatı çalışmalarının verdiği uluslararası bakış açısı ile tamamlamaktır.

 2.Grup Yabancı Dil Dersleri (  B ) 

Bu grupta, amaçlanan dili (İngilizce) ana dili gibi kullanabilen; daha önceden yabancı dil öğrenme deneyimi olan öğrencilere B düzeyinde dil dersleri sunulmaktadır. Dersler, yazılı ve sözlü iletişim üzerine odaklanmaktadır.

 3.Grup (Birey ve Toplum)

Bu grupta; İşletme ve Yönetim, Ekonomi, Coğrafya, Tarih, İslâm Tarihi, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojisi, Felsefe, Psikoloji, Sosyal Antropoloji ve 20. Yüzyılda Türkiye gibi dersler yer almaktadır. 

Ancak üniversiteye yerleşmede YKS- EA Puan Türü seçen öğrencilerimiz bu grupta 20. Yüzyılda Türkiye dersini (disiplinler arası birleştirilmiş Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji dersleri) alırlar.

Üniversiteye yerleşmede YKS- SAY Puan Türü seçen öğrencilerimiz ise 3. grupta, hem 4.grup ve hem de 3.grup dersi kabul edilen Çevre Sistemleri dersini, 20. Yüzyılda Türkiye derslerini ise ortak genel kültür dersleri içinde alırlar.

4.Grup (Fen Bilimleri)

Bu gruptaki dersler ise; Biyoloji, Kimya, Fizik, Çevre Sistemleri ve Toplum, Tasarım Teknolojisi'dir. Disiplinler arası 4. grup projesiyle uygulamalı laboratuvar becerileri geliştirilen bu derslerde, grup çalışmasına dayalı öğrenme desteklenmektedir. Öğrenciler bu ders programı içinde doğa ve çevre bilinci ile, yerel ve küresel değerler konularını da inceleyerek sosyal sorumluluklarını geliştirmektedirler. 

Ancak üniversiteye yerleşmede YKS – SAY Puan Türü seçen öğrencilerimiz 4. grupta Fizik, Kimya, Çevre Sistemleri ve Toplum derslerini;

Üniversiteye yerleşmede YKS – EA Puan Türü seçen öğrencilerimiz ise 4. grupta Biyoloji dersini alırlar. 

5.Grup (Matematik)

Diploma alacak tüm adayların bir Matematik dersi almaları gerekmektedir. Bu program içinde de değişik yeteneklere ve öğrencilerin farklı ilgi düzeylerine yönelik; Matematik Çalışmaları Standart Düzey, Matematik Standart Düzey, Matematik İleri Düzey ve Daha İleri Matematik olmak üzere dört seçenek sunulmaktadır. Bu derslerin her birinin amacı, öğrenciye matematiksel düşünmeyi kavratmak ve matematik dilinin kullanılmasında kolaylık ve güven sağlayarak Fen Bilimleri'ne de destek olmaktır.

Üniversiteye yerleşmede YKS – SAY veya YKS – EA  Puan Türü seçen öğrencilerimiz ise 5.grupta Matematik Standart Düzey veya Matematik İleri Düzey derslerinden birini alırlar.

6.Grup (Güzel Sanatlar ve Seçmeli Dersler) 

Bu grupta Görsel Sanatlar, Müzik ve Tiyatro yer almaktadır. Bu programda uygulama ve küresel bağlamda yaratıcı çalışma alanlarının araştırılması esastır. Ancak öğrenciler bu gruptaki derslerden herhangi birini tercih etmeyip, diğer gruplardan belirli dersleri de tercih edebilirler.

Ancak üniversiteye yerleşmede YKS – SAY Puan Türü seçen öğrencilerimiz UB diploması alabilmeleri için 6. grupta Fizik/Kimya dersini, üniversiteye yerleşmede YKS – EA Puan Türü seçen öğrencilerimiz ise UB diploması alabilmeleri için 6.grupta 2.Yabancı Dil (Almanca/Fransızca/İspanyolca) dersini almaları gerekir.

Okulumuzda başlangıç/orta düzeyinde verilmekte olan İkinci Yabancı Dil (Fransızca, Almanca, İspanyolca) dersi 4 Yıllık Lise Programında; 2005-2006 ders yılından itibaren okulumuzdaki tüm programlarda ortak genel kültür dersleri içinde yer almıştır. Bu nedenle üniversiteye yerleşmede YKS-EA Puan Türü seçen öğrenciler 9. ve 10. sınıflarda aldıkları İkinci Yabancı Dil dersini devam ettirmeleri durumunda B1/B2 düzeyinde sertifika alabilmektedirler.

Birinci grupta yer alan Türkçe A ve 3. gruptaki Türk Sosyal Bilimler dersleri ana dilde (Türkçe), diğer dersler ise İngilizce olarak yapılmaktadır.

Screen Shot 2022 03 02 at 15.00.07

Bilgi Kuramı (TOK - Theory Of Knowledge):

Bilgi Kuramı (TOK) dersi, IB Diploma Programının merkezinde yer almaktadır.

Bilgi Kuramı dersi öğrencilere bilginin doğası ve bilginin sürecini keşfetme ve düşünme fırsatını sağlamaktadır. DP’nin merkezinde yer alan Bilgi Kuramı okullarda en az 100 ders saati olarak işlenmektedir.

Bilgi Kuramı dersinde öğrenciler eğitim sürecinde ve okul ortamı dışında elde etmiş oldukları bilgi, inanç ve fikirleri üzerinde düşünmeleri sağlanmaktadır. Bu dersin amacı öğrenciler için meydan okuyucu ve düşündürücü olmakla birlikte onları yetkin kılmayı de hedeflemektedir.

Bu ders tartışmaya açık bilgi ile ilgili soruların araştırılması üzerinde odaklanmaktadır, ki bunlar öğrenciler için temel araçlardır. Bu sorular yoruma açık bilgi ile ilgili sorulardır. Bu sorular; “Bir iddia için iyi kanıt ne sayılır?”, “Bazı bilgi türleri diğer bilgi türlerine göre daha az mı yoruma dayalıdır?”  ya da “ Bilginin arayışında ne tür kısıtlamalar olmalı?” gibi soruları içermektedir.

Bilgi Kuramı dersi DP’de bilginin doğası, kapsam ve sınırlamaları ile bilgi süreci üzerinde öğrencilerin düşünmelerine fırsat sağlaması açısından önemli rol oynamaktadır. Böylelikle bu ders öğrencilerin yeni bilgi öğrenmeleri üzerine değil de bildiklerini düşünme ve değerlendirmelerine yardımcı olmak üzerine odaklanmaktadır.

Bilgi Kuramı dersi DP’de diğer dersleri de destekler ve birleştirmeye yardımcı olur. Bilgi Kuramı öğrencileri diğer disiplin ve bilgi alanlarında bilginin nasıl oluştuğu ve bu alanlar arasındaki ortak ve farklıklar açısından belirgin olarak düşünmelerini sağlanmaktadır. Böylelikle, bütüncül bir yaklaşımla, bir alandaki irdelemeler diğer bir alandaki irdelemeyi hem zenginleştirmekte hem de derinleştirmektedir.

Bu ders öğrencilere bireysel disiplinlerin sınırları ötesinde ilginç tartışmalara katılmalarını sağlamakla birlikte şimdiye kadar okul içi ve dışında elde etmiş oldukları bilgileri düşünmelerine de yardım etmektedir. Öğrencilerin iddiaların kanıtlarını incelemeleri ve düşünmeleri teşvik edilmektedir. Örneğin; gerçek ve düşünceyi nasıl ayırt edeceğimizi ya da medyada karşılaştığımız iddiaların güvenirliliğini nasıl değerlendirmemiz gerektiği gibi. Öğrenciler farklı sorgulama metot ve araçları kullanarak bunları etkin kılanın ne olduğu ile yetersizliklerini de göz önünde bulundurarak araştırma yaparlar.

Bilgi Kuramı dersi bilgi ve bilmek ile ilgili gerilim, yetersizlik ve zorlamaları kapsamaktadır. Buna rağmen Bilgi Kuramı dersi öğrencileri insanlığın sahip olduğu bilgiyi kavramalarını ve zenginliğinden ilham alarak tartışmalarını, ki böylelikle farklı türdeki bilginin artı değerlerini düşünmelerini sağlamaktadır.

Bu derste öğrenciler 11. sınıfta TOK yorumunu gerçekleştirebildikleri bir sergi ve 12. sınıfta bir TOK makalesi ile değerlendirilmektedir. Bu iki değerlendirme sonucunda öğrencinin diplomayı hak edebilmesi için D ve üzeri not alması gerekmektedir.

TOK değerlendirmelerini ve dönüşümlü düşünme formlarıyla birlikte Bitirme Tezinin koşullarını tamamlayan öğrenciler, en fazla üç ek puan alabilecekleri gibi, bu gereklilikleri yerine getirmeyerek Diplomada başarısız da olabilirler.

EE Bitirme Tezi

  • Altı ana dersin birinden bir konu belirlenir.
  • Danışman öğretmen gözetiminde bireysel olarak çalışılır.
  • En çok 4000 sözcükten oluşur. (Dipnotlar ve Kaynakça hariç)
  • Biçim ve içerik, belli kriterlere göre geliştirilir.
  • Önce danışman öğretmen, sonra ise yurt dışındaki uzman eğitmenler tarafından değerlendirilir.
  • Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için D ve üzeri not alması gerekmektedir.

 

Screen Shot 2022 03 02 at 15.01.50

 

CAS Çalışmaları (Yaratıcılık, Bedensel Hareket ve Toplum Hizmeti)

UB öğrencilerinin Diploma alabilmeleri için tamamlamaları gereken ders dışı etkinlikler bütünüdür. Her UB öğrencisi 18 ay içerisinde (10. Sınıfın yazından başlayarak ve 12. Sınıf Ocak ayına kadar) çeşitli etkinliklere katılıp bunlarla ilgili hazırladıkları belgeleri ölçütlere uygun şekilde CAS Ofis'e onaylatmak zorundadır. Öğrencilere 10. sınıfta CAS ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılır. Bundan sonraki dönemlerde çalışmalarının raporlarını dosyalar ve günlükler halinde daha önceden belirtilen tarihlerde CAS Ofis'e teslim edip gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamaları gerekmektedir

Bu çalışmaları tamamlamayan öğrenciler Uluslararası Bakalorya Diploması alamayacaklardır.

 

 

UB04

Öğrencilerin iki yıllık IB Programı içinde teslim etmeleri gereken belgeler: 

1) CAS Sözleşmesi (CAS Contract): Öğrencinin CAS Etkinlikleri hakkında bilgilendirildiklerini ve belirtilen şartlara uygun olarak çalışacaklarını kabul ettiklerini bildiren belgedir. (11.sınıf sene başında veli ve öğrenci tarafından imzalanmış bir kopya CAS Ofis'e teslim edilecektir.) 

2) Planlama Formu (Planning Form): Öğrencinin yapmayı planladığı aktiviteleri önceden CAS Ofis'e bildirdiği belgedir. 

3) Günlükler (Journals): Yapılan aktivitelerin ayrıntılı bir biçimde en az haftada bir görsel dokümanlarla CAS Moddle Sistemine girmesidir.

4) Değerlendirme Formu (Evaluation Form): Her aktivite için öğrencinin ilgili sorulara cevap verdiği ve danışmanının da değerlendirmelerinin bulunduğu formlardır

5) Genel Değerlendirme Formu (General Evaluation Form):  Genel olarak yapılan aktivitelerin CAS Koordinatörü ile değerlendirilmesidir.

*Yukarıda verilen, Uluslararası Bakalorya ile ilgili bilgilerin çoğu, https://www.ibo.org

adresinden alınmıştır.

İKİ YILLIK DIPLOMA PROGRAMININ TAMAMLANMASI iÇiN;

  • Belirtilen 6 grubun her birinden üç tanesi "İleri Düzey" (Higher Level-HL) diğer üçü de "Standart Düzey" (Standart Level-SL) olmak üzere altı tane ders seçilmesi ve diploma süresini kapsayan 2 yıl içinde İleri Düzey dersleri için en az 240, Standart Düzey dersleri için ise en az 150 saat öğretim yapılması,

 Altıgenin Merkezinde yer alan : 

  • TOK Bilginin ne olduğunun, çeşitli alanlarda inanç ve yargılarla öğrencilerin kişisel deneyimlerinin eleştirel bakışla irdelenmesini kapsayan Bilgi Kuramı (TOK) dersinin tamamlanması,
  • CAS "Yaratıcılık, Bedensel Hareket ve Toplum Hizmeti" aktivitelerinden oluşan CAS programının 2 yıl içinde başarıyla tamamlanması, 
  • UZUN TEZ (Extended Essay-EE) Öğrencinin kendisi tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde yine öğrencinin kendisinin planladığı, yürüttüğü, 12. sınıfta belirlenen teslim tarihinde tamamlanması gereken ve 4.000 kelimeyi aşmayan bir Bitirme Tezi (Extended Essay) sunması gerekmektedir. Bitirme Tezini Türkçe A veya İngilizce B'den alan öğrencilerin seçecekleri konular bu derslerde işlenen eserlerin haricindeki eserlerden seçmeleri gerekmektedir.

Örnek Çalışmalar:

C: Koro, tiyatro, takı tasarımı, resim, seramik, dans...

A: Basketbol, Voleybol, Kayak, Yüzme ...

S: Görme engelliler okulu için CD’lere kitap okuma, Köy okulu projelerinde görev alma, kütüphane projesinde çalışma yapma...