UB Diploma Kriterleri

ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA KRİTERLERI

Her dersin not cetveli 1’den (en az)  7’ye (en yüksek) kadardır. Bilgi Kuramı ve Bitirme Tezi’nin not cetvelleri ise A’dan (en yüksek) E’ye (en az) kadardır. Bilgi Kuramı ve Bitirme Tezi’nin en az D olmaı gerekir. En yüksek diploma puanı 45’tir. Bilgi Kuramı ve Bitirme Tezi’nin birleştirilmiş olarak en yüksek notu 3’tür.

 Aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi;

a) 6 dersin tüm değerlendirme öğelerinin ve ek diploma koşullarının tamamlanmış olması,

b) CAS Çalışmalarının tamamlanması,

c) Adayın toplam diploma puanının 24 veya üstü olması

d) Bilgi Kuramı, Bitirme Tezi ve seçilen hiçbir dersten geçersiz not ”N” alınmaması,

e) Bitirme Tezi ve/veya Bilgi Kuramı’ndan E alınmamış olması

f) Herhangi bir seviyedeki herhangi bir dersten 1 alınmamış olması

g) “2” puan alınan derslerin ikiden fazla olmaması (HL/SL)

h) “3” puan veya altındaki derslerin üçten fazla olmaması (HL/SL)

ı) İleri Düzey derslerinden toplamda en az 12 puan alınması

i)  Standart Düzey derslerinden toplamda en az 9 puan alınması.

j) Akademik Dürüstlük ilkelerine aykırı davranılmaması,

ÇİFT DİLLİ DİPLOMA: İki dilli diploma, DP'nin Dil ve Edebiyat ders çalışmaları veya Dil ve Edebiyat çalışmaları ile bireyler ve toplumlar( Group 3)  veya bilim (Group 4) derslerini farklı bir dilde tamamlamış oldukları derslerden seçilen 3 veya daha yüksek not alan adaylara verilir.

DİPLOMA ALAMAYAN ADAYLARIN HAKLARI:

UB Diploması alabilmek için tüm koşulları yerine getiremeyerek sadece başarılı oldukları derslerden UBDP Sertifikası alan öğrenciler, iki kez daha sınav tekrarı hakkına sahiptirler.

Bilgi Kuramı Makalesi, İç değerlendirme çalışmaları, Bitirme Tezi türünden çalışmalarında eksik olan öğrenciler de bu türden çalışmalarını tamamladıktan sonra UB Organizasyonu tarafından belirlenmiş yetkililerin değerlendirmesi sonucu başarılı oldukları takdirde diploma alabilirler.

Ancak eksik çalışmaların değerlendirmeleri ve notunu yükseltmek istedikleri derslerden yeniden sınavlara girmeleri UB Organizasyonu tarafından bir kez daha ücretlendirilir.