UB Diploma Kriterleri

Uluslararası Bakalorya Diploma Kriterleri
 
Her dersin not cetveli 1’den (en az)  7’ye (en yüksek) kadardır. Bilgi Kuramı ve Bitirme Tezi’nin not cetvelleri ise A’dan (en yüksek) E’ye (en az) kadardır. En yüksek diploma puanı 45’tir. Bilgi Kuramı ve Bitirme Tezi’nin birleştirilmiş olarak en yüksek notu 3’tür.
 
Madde 13:
13.1  6 dersin tüm değerlendirme öğelerinin ve ek diploma koşullarının tamamlanmış olması, 
13.2  Aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi; 
a.  CAS Çalışmalarının tamamlanması,
b.  Adayın toplam diploma puanının 24 veya üstü olması
c.  Bilgi Kuramı, Bitirme Tezi ve seçilen hiçbir dersten geçersiz not ”N” alınmaması,
d.  Bitirme Tezi ve/veya Bilgi Kuramı’ndan E alınmamış olması
e.  Herhangi bir seviyedeki herhangi bir dersten 1 alınmamış olması
f.  “2” puan alınan derslerin ikiden fazla olmaması (HL/SL)
g.  “3” puan veya altındaki derslerin üçten fazla olmaması (HL/SL)
h. İleri Düzey derslerinden toplamda en az 12 puan alınması
i.  Standart Düzey derslerinden toplamda en az 9 puan alınması.
j.  Akademik dürüstlük ilkelerine aykırı davranılmaması,
 
Diploma alamayan adayların hakları: 
UB Diploması alabilmek için tüm koşulları yerine getiremeyerek sadece başarılı oldukları derslerden UBDP Sertifikası alan öğrenciler, iki kez daha sınav tekrarı hakkına sahiptirler. Bilgi Kuramı Makalesi, İç değerlendirme çalışmaları, Bitirme Tezi türünden çalışmalarında eksik olan öğrenciler de bu türden çalışmalarını tamamladıktan sonra UB Organizasyonu tarafından belirlenmiş yetkililerin değerlendirmesi sonucu başarılı oldukları takdirde diploma alabilirler; ancak eksik çalışmaların değerlendirmeleri ve notunu yükseltmek istedikleri  derslerden yeniden sınavlara girmeleri UB Organizasyonu tarafından bir kez daha ücretlendirilir.