UB Değerlendirme Sistemi

UBDP DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Kuzey Yarımküre'de UBDP uygulayan tüm okulların öğrencilerini kapsayacak biçimde yapılan bu değerlendirme sistemi, İç ve Dış Değerlendirme olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır:

İç Değerlendirme:

Ürün Dosyaları (Grup4: Fizik, Kimya, Biyoloji, Çevre Sistemleri ve Toplum ile Grup5: Matematik), Ana Dil ve Yabancı Dil Dersleri (A, B) ve Bilgi Kuramı sözlü sunumlarını kapsar.

UB Diploma notunun yaklaşık % 25 ' ini oluşturan bu çalışmaların değerlendirmesini öncelikle ilgili dersin öğretmeni yapar. Ancak daha sonra iç değerlendirme örnekleri IBO sınav sorumluları tarafından kontrol edilerek, gerek görüldüğünde yeniden yapılarak, değiştirilerek UBDP müfredatı ve ölçütlerine uygun hale getirilir.

Dış Değerlendirme:

Bitirme Tezi,  Türk Dili ve  Edebiyatı Yazılı  Ödevleri, İngilizce A Yazılı Görevleri , İngilizce B Yazılı Ödevleri, Bilgi Kuramı Makalesini ve Diploma Sınavlarını kapsar.

Bitirme Tezi, Edebiyatı Yazılı  Ödevleri ve İngilizce A Yazılı Görevleri , İngilizce B Yazılı Ödevleri UBDP öğrencisi 11. ve 12. sınıflarda yapıp tamamlayarak kendilerine verilen çalışma takvimindeki son teslim tarihlerine göre danışman öğretmenine teslim eder. Bilgi Kuramı Makalesi, öğrenci tarafından danışman öğretmeninin gözetiminde UB Organizasyonun belirlediği zaman diliminde UB Organizasyonun internet sitesine elektronik doküman olarak yüklenir. Öğrenci yüklemeyi takip eden 24 saat içinde makalesinde düzeltme yapma hakkına sahiptir, 24 saatin sonunda sistem öğrenci müdahalesine kapanır. Koordinatörlük, danışman öğretmenlerden teslim aldığı bu materyalleri UB Organizasyonu tarafından belirlenmiş sınav sorumlularına değerlendirilmek üzere  gönderir. 

Diploma Sınavları, 12. sınıfın Mayıs ayında üç hafta içinde yapılır. Ancak diploma adayı öğrencilerimiz,    MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanarak 2466 sayılı Tebliğler Dergisi’nde 13.11.1996 tarih ve 256 sayıyla yayınlanıp yürürlüğe giren Uluslararası Bakalorya (UB) Programı okulumuzda Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27 Mart 2000 tarih ve 11336 sayılı yazısı doğrultusunda 1999-2000 öğretim yılından bu yana uygulanmaya ve Mayıs 2002 sınavlarından itibaren sınavlardan iki hafta öncesinden itibaren izinli olmaya başlamıştır. 144 ülkede 2926 okulda uygulanmakta olan Uluslararası Bakalorya Programı kapsamında; 30 Nisan- 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında, tüm Kuzey Yarım Küre UB Okullarında yaklaşık 170.000 öğrencinin katılacağı eş zamanlı mezuniyet sınavları yapılacaktır. Bu sınavlara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden de 12.sınıfa devam eden 81 öğrencimiz katılacaktır. Sınavlar UB Organizasyonu tarafından belirlenen sınav programına uygun olarak sabah ve öğleden sonra okul saatleri içinde yapılacaktır. 30 Nisan- 22 Mayıs 2020  tarihleri arasında yapılacak sınavlarda öğrencilerimiz ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek olup, sınavlarda başarılı olmaları durumunda Uluslararası Bakalorya Diploması almaya hak kazanacaklardır. Uluslararası Bakalorya sınavlarına girecek olan 2019-2020 öğretim yılında öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin sınavlara yeterince hazırlanabilmeleri ve sınavlara girebilmeleri amacıyla 13 Nisan- 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36.maddesinin 3.bendine göre izinli sayılacaktır.

Sınavlar, UB Organizasyonu tarafından okulumuzun UB Koordinatörü'ne kapalı zarf içinde diğer sınav materyalleriyle birlikte gönderilir. Ülkemizdeki tüm UBDP öğrencileri, sınavlara eş zamanlı olarak girerler ve sınav evrakı sınavın bitiminde kontrol edilip zarflanarak 24 saat içinde UB Organizasyonu tarafından belirlenmiş sınav sorumlularına değerlendirilmesi için gönderilir.