UB Değerlendirme Sistemi

UBDP DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 
Kuzey Yarımküre'de UBDP uygulayan tüm okulların öğrencilerini kapsayacak biçimde yapılan bu değerlendirme sistemi, İç ve Dış Değerlendirme olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır:
 
İç Değerlendirme:
 
Ürün Dosyaları (Grup4:Fizik, Kimya, Biyoloji, Çevre Sistemleri ve Toplum ile Grup5:Matematik), Ana Dil ve Yabancı Dil Dersleri (A, B ve ab initio) ve Bilgi Kuramı sözlü sunumlarını kapsar.
 
UB Diploma notunun yaklaşık %25'ini oluşturan bu çalışmaların değerlendirmesini öncelikle ilgili dersin öğretmeni yapar. Ancak daha sonra iç değerlendirme örnekleri IBO sınav sorumluları tarafından kontrol edilerek, gerek görüldüğünde yeniden yapılarak , değiştirilerek UBDP müfredatı ve ölçütlerine uygun hale getirilir.
 
Dış Değerlendirme:
 
Bitirme Tezi,  Edebiyatı Yazılı  Ödevleri, İngilizce A Yazılı Görevleri , İngilizce B Yazılı Ödevleri, Bilgi Kuramı Makalesini ve Diploma Sınavlarını kapsar.
Bitirme Tezi, Edebiyatı Yazılı  Ödevleri ve İngilizce A Yazılı Görevleri , İngilizce B Yazılı Ödevleri UBDP öğrencisi 11. ve 12. sınıflarda yapıp tamamlayarak kendilerine verilen çalışma takvimindeki son teslim tarihlerine göre danışman öğretmenine teslim eder. Bilgi Kuramı Makalesi, öğrenci tarafından danışman öğretmeninin gözetiminde UB Organizasyonun belirlediği zaman diliminde UB Organizasyonun internet sitesine elektronik doküman olarak yüklenir. Öğrenci yüklemeyi takip eden 24 saat içinde makalesinde düzeltme yapma hakkına sahiptir, 24 saatin sonunda sistem öğrenci müdahalesine kapanır. Koordinatörlük, danışman öğretmenlerden teslim aldığı bu materyalleri UB Organizasyonu tarafından belirlenmiş sınav sorumlularına değerlendirilmek üzere  gönderir. 
 
Diploma Sınavları, 12. sınıfın Mayıs ayında üç hafta içinde yapılır. Ancak diploma adayı öğrenciler, sınavların başlamasının bir hafta öncesinden sınavların bitimine kadar (bir ay) TC MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde:36 (3) bendine göre görevli/izinli kabul edilirler. Sınavlar, UB Organizasyonu tarafından okulumuzun UB Koordinatörü'ne kapalı zarf içinde diğer sınav materyalleriyle birlikte gönderilir. Ülkemizdeki tüm UBDP öğrencileri, sınavlara eş zamanlı olarak girerler ve sınav evrakı sınavın bitiminde kontrol edilip zarflanarak 24 saat içinde UB Organizasyonu tarafından belirlenmiş sınav sorumlularına değerlendirilmesi için gönderilir.