UB Değerlendirme Sistemi

UBDP DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yüksek Düzey ve Standart Düzey dersleri

IB, geniş bir dizi akademik disiplinde kazanımın önemine duyduğu inançla, yüksek düzey (HL) ve standart düzey (SL) derslere aynı sayıda puan verir. HL ve SL dersleri, kapsamları açısından farklılık gösterse de, aynı düzey tanımlayıcılarına göre değerlendirirler ve HL adaylarının daha geniş bir bilgi, anlayış ve beceri bütününde düzey tanımlayıcılarındaki çeşitli unsurları göstermeleri beklenir.

Kuzey Yarımküre'de UBDP uygulayan tüm okulların öğrencilerini kapsayacak biçimde yapılan bu değerlendirme sistemi, İç ve Dış Değerlendirme olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır:

İç Değerlendirme:

Ürün Dosyaları Gruplara göre; Grup 1-2 Ana Dil ve Yabancı Dil Dersleri (A, B) Sözlü sunumları, Grup 3:  Yirminci Yüzyılda TÜRKİYE,  Çevre Sistemleri ve Toplum, Grup4: Fizik, Kimya, Biyoloji Grup5: Matematik proje raporları, ve Bilgi Kuramı sözlü sunumlarını kapsar.

UB Diploma notunun yaklaşık % 25-30' unu oluşturan bu çalışmaların değerlendirmesini öncelikle ilgili dersin öğretmeni yapar. Ancak daha sonra iç değerlendirme örnekleri IBO sınav sorumluları tarafından kontrol edilerek, gerek görüldüğünde UBDP müfredatı ve ölçütlerine uygun hale getirilir.

   

HL

SL

Türk Dili ve Ede.

Sözlü Sunumlar

20%

30%

İngilizce

Sözlü Sunumlar

25%

 

YYT

Proje

 

25%

Fizik

Araştırma Ödevi

20%

20%

Kimya

Araştırma Ödevi

20%

20%

Biyoloji

Araştırma Ödevi

20%

20%

Çevre Sistemleri

Deney Raporları

 

20%

Matematik

Araştırma Ödevi

20%

20%

2. Yabancı Dil

Sözlü Sunumlar

 

25%

 

Dış Değerlendirme:

Bitirme Tezi, Türk Dili ve  Edebiyatı Yazılı  Ödevleri,  İngilizce B Yazılı Ödevleri, Bilgi Kuramı Makalesini, CAS proje ve etkinlik raporlarını ve Diploma Sınavlarını kapsar.

UBDP aday öğrencileri Bitirme Tezini, Edebiyatı Yazılı Ödevlerini, İngilizce B Sözlü sunumlarını  11. ve 12. sınıflarda  tamamlayarak kendilerine verilen çalışma takvimindeki son teslim tarihlerine göre danışman öğretmenine teslim eder. Bilgi Kuramı Makalesi, öğrenci tarafından danışman öğretmeninin gözetiminde UB Organizasyonun belirlediği zaman diliminde UB Organizasyonun internet sitesine elektronik doküman olarak yüklenir. Öğrenci yüklemeyi takip eden 24 saat içinde makalesinde düzeltme yapma hakkına sahiptir, 24 saat sonunda sistem öğrenci müdahalesine kapanır. Koordinatörlük, danışman öğretmenlerden teslim aldığı bu materyalleri UB Organizasyonu tarafından belirlenmiş sınav sorumlularına değerlendirilmek üzere  gönderir.

Uluslararası Diploma Programında öğrencilere, altı konu alanından her birinde 1’den 7’ye kadar bir not verilir. Öğrencinin Diploma sonucu, her bir konudan aldığı notların toplamıyla çekirdek konular olan TOK ve Bitirme Tezinden aldığı ek puanlardan oluşur. En az 24 puan toplayan öğrencilere, DP çekirdeğindeki üç temel unsurun başarıyla tamamlanması da dahil olmak üzere, belirlenen minimum performans düzeylerine bakılarak, iki dilli (Bilingual) diploma verilir. Öğrencinin alabileceği en yüksek not 45’tir. Öğrenciler, Yüksek Düzey konuların her birinden en az 3 puan almalıdırlar; alamayanlara

 diploma verilmez.

 Diploma Sınavları, 12. sınıfın Mayıs ayında üç hafta içinde yapılır. Ancak diploma adayı öğrencilerimiz,    MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanarak 2466 sayılı Tebliğler Dergisi’nde 13.11.1996 tarih ve 256 sayıyla yayınlanıp yürürlüğe giren Uluslararası Bakalorya (UB) Programı okulumuzda Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27 Mart 2000 tarih ve 11336 sayılı yazısı doğrultusunda 1999-2000 öğretim yılından bu yana uygulanmaya ve Mayıs 2002 sınavlarından itibaren sınavlardan iki hafta öncesinden itibaren izinli olmaya başlamıştır. 150 ülkede 3189 okulda uygulanmakta olan Uluslararası Bakalorya Programı kapsamında; 24 Nisan- 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında, tüm Kuzey Yarım Küre UB Okullarında yaklaşık 170.000 öğrencinin katılacağı eş zamanlı mezuniyet sınavları yapılacaktır. Bu sınavlara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden de 12. sınıfa devam eden 120 öğrencimiz katılacaktır. Sınavlar UB Organizasyonu tarafından belirlenen sınav programına uygun olarak sabah ve öğleden sonra okul saatleri içinde yapılacaktır. 24 Nisan- 17 Mayıs 2024  tarihleri arasında yapılacak sınavlarda öğrencilerimiz ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek olup, sınavlarda başarılı olmaları durumunda Uluslararası Bakalorya Diploması almaya hak kazanacaklardır. Uluslararası Bakalorya sınavlarına girecek olan 2023-2024 öğretim yılında öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin sınavlara yeterince hazırlanabilmeleri ve sınavlara girebilmeleri amacıyla 15 Nisan- 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36.maddesinin 3.bendine göre izinli sayılacaktır.

 Sınavlar, UB Organizasyonu tarafından okulumuzun UB Koordinatörü'ne kapalı zarf içinde diğer sınav materyalleriyle birlikte gönderilir. Ülkemizdeki tüm UBDP öğrencileri, sınavlara eş zamanlı olarak girerler ve sınav evrakı sınavın bitiminde kontrol edilip zarflanarak 24 saat içinde UB Organizasyonu tarafından belirlenmiş sınav sorumlularına değerlendirilmesi için gönderilir.