Öğrenen Profili

ÖĞRENEN PROFİLİ

ub05   

Uluslararası Bakalorya’nın (UB) öğrenen profili, akademik başarının ötesine geçen geniş bir dizi insan yeterliliği ve sorumluluğunu tanımlar. Öğrenenlerin, okul topluluğunun bütün üyelerinin, kendilerine, başkalarına ve çevrelerindeki dünyaya saygı duymalarına yardımcı olmaya kendilerini adadıklarını gösterir.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, bir bütün olarak öğrencilerinin IB öğrenen profiline göre gelişmelerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün idealleriyle uyumlu bir şekilde eğitim ve öğretimi yürütmeyi amaç edinmiştir.

 IB öğrencilerimzin şu niteliklere sahip olması için çalışıyoruz:

https://www.ibo.org/contentassets/fd82f70643ef4086b7d3f292cc214962/learner-profile-en.pdf

ub06

Araştıran-sorgulayan
Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu öğrenme sevgimizi sürdürüyoruz.

Bilgili
Farklı disiplinler arasında bilgiyi keşfederek kavramsal anlayışı geliştiriyor ve kullanıyoruz. Yerel ve küresel öneme sahip sorunlar ve fikirlerle ilgileniyoruz.

Düşünen
Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlarla ilgili sorumluluk sahibi eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıyoruz. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanıyoruz.

İletişim kuran
Kendimizi birden fazla dilde güvenle ve yaratıcı bir şekilde ifade ediyoruz. Etkin işbirliği yapıyoruz, Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde işbirliği yapıyoruz

İlkeli
Güçlü bir adalet duygusuyla doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz.Tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyuyoruz. Eylemlerimiz ve sonuçları için her türlü sorumluluğu alıyoruz.

Açık Görüşlü
Kendi kültürlerimizi ve kişisel geçmişlerimizi olduğu kadar diğerlerinin değerlerine ve geleneklerine de son derece önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor, onları değerlendiriyoruz ve deneyimlerimizle büyümek istiyoruz.

Duyarlı
Empati, şefkat ve saygı gösteriyoruz. Başkalarının hayatlarında ve çevremizdeki dünyada. olumlu bir fark yaratmak üzere hareket ediyoruz.

Riski göze alan
Belirsizliğe önsezi ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirleri ve yenilikçi stratejileri keşfetmek için bağımsız ve işbirliği içinde çalışıyoruz. Zorlukların ve değişimlerin karşısında  becerikli ve dirençliyiz

Dengeli
Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için farklı yönlerimizi - entelektüel, fiziksel ve duygusal olarak dengelemenin önemini anlıyoruz. Diğer insanlarla ve içinde yaşadığımız dünya ile. karşılıklı bağımlılığımızın farkındayız

Dönüşümlü düşünen
Dünyayı ve kendi fikirlerimizi ve deneyimlerimizi dikkatle düşünüyoruz . Öğrenmemizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek için.güçlü ve zayıf yönlerimizi anlamak için çabalıyoruz.

ub07