Sıkça Sorulan Sorular

UB DİPLOMA PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 • IB programlarının avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bu programı bitiren öğrencilerin geldikleri yerler ve bazılarından örnekler nelerdir?

IB Öğrencilerimiz başta ODTÜ ve Boğaziçi olmak üzere Hacettepe,Ankara Üniversitesi,Gazi Üniversitesi gibi Devlet Üniversitelerinin yanısıra Sabancı,Bilkent gibi Vakıf Üniversitelerine 2002 den bu yana % 82 ile %100 arasında başarıyla yerleşmişlerdir.IB öğrencilerimiz yurt dışı üniversiteleri de tercih edip burs alarak da yerleşebilmektedirler.

Vakıf Üniversiteleri liseyi bitirirken araştırma ve rapor yazma tekniklerini öğrenmiş,Üniversite öğrencisinin dahi akademik dürüstlük kurallarına harfiyen uyarak yazmakta zorlandığı 4000 kelimelik özgün tezleri yazabilen, yaratıcı ve dolayısıyla gerçek problem çözme başarısına sahip ve Sosyal Hizmet Projelerinde ve diğer yaşam Projelerinde önderlik yapabilen bu öğrencileri kapabilmek için birbirleriyle yarışmaktadır.

 • IB Programı sınıflarında mevcutlar nedir?

SINIF

MEVCUT

11(Toplam 195 öğrenci)

13-23

12(Toplam 139 öğrenci)

12-19

IB programında sınıf mevcutları aşağıdaki gibidir:

 • IB programının yurt dışı ile ilgisi ne şekildedir?

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP), merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Bakalorya (UB) tarafından uygulanan ve 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. 

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran UBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır. UBDP dünyada  Eylül 2021 itibariyle 153 ülkede 3293 okulda uygulanmaktadır ve 90 ülkedeki 3300’ü  aşkın üniversite UB Diplomasını kabul etmektedir ve hatta lise yıllarında başarılı oldukları dersleri kredilerine saymaktadırlar.

 • IB'nin sosyal aktiviteleri nelerdir?
 • Yaratıcılık: Koro, tiyatro, takı tasarımı, resim, seramik, dans
 • Bedensel Etkinlik: Step, fitness, trekking, buz hokeyi, 
 • Toplum Hizmeti: Körler okulu için CD lere kitap okuma, Köy okulu projelerinde aktif görev alma, kütüphane projesinde aktif çalışma yapma
 • IB’ye birçok öğrenci giriyor ve başarılı oluyor ancak bazıları diploma alamıyor. Başarısız olunan bu sınavların bir telafisi oluyor mu?

IB Diploma Programında diploma alma başarısı gösteremeyip sadece başarısız olduğu derslerden sertifika alabilen öğrenciler ve kısmen başarılı öğrenciler için de iki kez daha IB sınavlarına girerek diploma notunu yükselerek diploma alabilme hakkı vardır. Hatta IB sınavına girdiği yıl başarılı olmasına rağmen diploma notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için dahi bu iki ilave hak geçerlidir. Ancak program ücretli bir program olduğu için tekrar sınava girmek  isteyen öğrencilere i ders başına IBO tarafından belirlenen ücretler bildirilir.

 • IB diploması belli bir süre için mi geçerli? Hangi ülkelerde geçerli?

IB diploması alındıktan sonra süresiz geçerlidir. Ancak Vakıf Üniversitelerindeki yatay geçiş ve burs olanaklarından liseden mezun olduğu yıldan başlamak üzere girdiği üniversitede yararlanabilir. 
Amerika Birleşik Devletleri; İngiltere. Almanya, Kanada,Y eni Zellanda IB Diplomasını tanıyan 100'ü aşkın ülkeden sadece önde gelenleridir.

 • IB'ye girerken 7 ve 8. sınıftaki notların ortalaması mı alınıyor?

IBDP Programında 7. ve 8. Sınıf notları ile ilgili hiç bir kriter bulunmamaktadır. 

 • IB diplomasının ülkemiz üniversitelerinde sağladığı ayrıcalıklar var mı? Varsa neler?

TED Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi,.Sabancı Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Bilgi, Üniversitesi Doğuş, Üniversitesi Başkent, Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Kültür Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Kadir Ha Üniversitesi s gibi vakıf üniversiteleri IB diploma notuna göre değişken oranlarda başarı ve yüksek başarı bursu vermekte ve bazı derslerden muafiyet sağlamaktadır.Ayrıca Bilkent Üniversi liseden mezun olduğu yılda IB diploma notu 30 ve üzerinde olan öğrencilere taban puanlı bölümüne (Fizik, Kimya ve Siyaset Bilimi) girebilse dahi istediği bölümde aynı taban alanine bağlı olarak (Elektrik- Elektronik, Endüstri Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İşletme gibi) okuma hakkı vermektedir. Bu bölümlere öğrenci 1.sınıftan itibaren başlamakta ve 4 üzerinden 2.80 genel ortalama tuturduğu takdirde eğitimini yatay geçiş yaptığı bölümde sürdürmektedir.

 • IB programından sene sonunda kaç öğrenci mezun oluyor?

2002- 2022 Eğitim ve Öğretim yılından başlamak üzere IB Diploma sınavlarına giren ve Diploma alabilen öğrenci sayısı ve yüzde başarısı aşağıdaki tablodaki gibidir:

YILLAR

SINAVA GİREN

DİPLOMA ALAN

YÜZDE

2002

56

42

75,00

2003

58

57

98,28

2004

32

31

96,88

2005

43

34

79,07

2006

57

46

80,70

2007

93

56

60,22

2008

9

7

77,78

2009

91

82

90,10

2010

89

76

85,40

2011

96

83

86,45

2012

103

95

92,23

2013

99

88

88,89

2014

133

119

89,47

2015

149

134

89,93

2016

137

104

75,90

2017

128

97

75,70

2018

120

100

84,00

2019

110

89

81,00

2020

80

76

 

2021

108

104

96.00

2022

98

85

87

 • IB ve BİY dışında başka özel programlar var mı?
  Şu an için okulumuzda IB, BİY, BTEC ve A Level programları uygulanmaktadır.  
 • IB ücretli bir program mıdır?

Evet. IB Diploma Programı, IBO organizasyonu tarafından ayrıca ücretlendirilir. Ücret yıldan yıla farklılık gösterebilir. 

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Ders başına ödenecek olan 85 EURO 6 DERS kaydı için 6x85=510 EURO, ve gönderi bedeli olarak 50 EURO ile birlikte toplam 560 EURO’dır.

2023-2024 Eğitim- Öğretim yılında IBO tarafından belirlenecek ücret bilgisi web sitemiz üzerinden sizlere bildirilecektir.