Sıkça Sorulan Sorular

UB DİPLOMA PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1. IB programlarının avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bu programı bitiren öğrencilerin geldikleri yerler ve bazılarından örnekler nelerdir?

IB Öğrencilerimiz başta ODTÜ ve Boğaziçi olmak üzere Hacettepe,Ankara Üniversitesi,Gazi Üniversitesi gibi Devlet Üniversitelerinin yanısıra Sabancı,Bilkent gibi Vakıf Üniversitelerine 2002 den bu yana % 82 ile %100 arasında başarıyla yerleşmişlerdir.IB öğrencilerimiz yurt dışı üniversiteleri de tercih edip burs alarak da yerleşebilmektedirler.

Vakıf Üniversiteleri liseyi bitirirken araştırma ve rapor yazma tekniklerini öğrenmiş,Üniversite öğrencisinin dahi akademik dürüstlük kurallarına harfiyen uyarak yazmakta zorlandığı 4000 kelimelik özgün tezleri yazabilen, yaratıcı ve dolayısıyla gerçek problem çözme başarısına sahip ve Sosyal Hizmet Projelerinde ve diğer yaşam Projelerinde önderlik yapabilen bu öğrencileri kapabilmek için birbirleriyle yarışmaktadır.

2. IB Programı sınıflarında mevcutlar nedir?

IB programında sınıf mevcutları aşağıdaki gibidir:

SINIF
MEVCUT
10
21-29
11
16-26
12
12-20

 

3. IB programının yurt dışı ile ilgisi ne şekildedir?

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP), merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Bakalorya (UB) tarafından uygulanan ve 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. 
Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran UBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır. UBDP dünyada  Şubat 2018 itibariyle 153 ülkede 3182 okulda uygulanmaktadır ve 90 ülkedeki 3300’ü  aşkın üniversite UB Diplomasını kabul etmektedir ve hatta lise yıllarında başarılı oldukları dersleri kredilerine saymaktadırlar.

4. IB'nin sosyal aktiviteleri nelerdir?

  • Yaratıcılık: Koro, tiyatro, takı tasarımı, resim, seramik, dans
  • Bedensel Etkinlik: Step, fitness, trekking, buz hokeyi, 
  • Toplum Hizmeti: Körler okulu için CD lere kitap okuma, Köy okulu projelerinde aktif görev alma, kütüphane projesinde aktif çalışma yapma

5. IB’ye birçok öğrenci giriyor ve başarılı oluyor ancak bazıları diploma alamıyor. Başarısız olunan bu sınavların bir telafisi oluyor mu?

IB Diploma başarımız 2002 den bu yana yaklaşık %60 ile %98 arasında değişiklik göstermiş olup diploma alma başarısı gösteremeyip sadece başarıkı olduğu derslerden sertifika alabilen öğrenciler olan çok az sayıda kısmen başarılı öğrenciler için de iki kez daha IB sınavlarına girerek diploma notunu yükselerek diploma alabilme hakkı vardır. Hatta IB sınavına girdiği yıl başarılı olmasına rağmen diploma notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için dahi bu iki ilave hak geçerlidir.

6. IB diploması belli bir süre için mi geçerli? Hangi ülkelerde geçerli?

IB diploması alındıktan sonra süresiz geçerlidir. Ancak Vakıf Üniversitelerindeki yatay geçiş ve burs olanaklarından liseden mezun olduğu yıldan başlamak üzere girdiği üniversitede yararlanabilir. 
Amerika Birleşik Devletleri;İngiltere.Almanya,Kanada,Yeni Zellanda IB Diplomasını tanıyan 100'ü aşkın ülkeden sadece önde gelenleridir.

7. IB'ye girerken 7 ve 8. sınıftaki notların ortalaması mı alınıyor?

IBDP Programında 7. ve 8. Sınıf notları ile ilgili hiç bir kriter bulunmamaktadır. 

8. IB diplomasının ülkemiz üniversitelerinde sağladığı ayrıcalıklar var mı? Varsa neler?

Koç.Sabancı,İstanbul Bilgi,Doğuş,Başkent, İstanbul Kültür, Işık, Okan,Kadir Has gibi vakıf üniversiteleri IB diploma notuna göre değişken oranlarda başarı ve yüksek başarı bursu vermekte ve bazı derslerden muafiyet sağlamaktadır.
Ayrıca Bilkent Üniversi liseden mezun olduğu yılda IB diploma notu 30 ve üzerinde olan öğrencilere taban puanlı bölümüne (Fizik, Kimya ve Siyaset Bilimi) girebilse dahi istediği bölümde (Elektrik- Elektronik, Endüstri Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İşletme gibi) okuma hakkı vermektedir. Bu bölümlere öğrenci 1.sınıftan itibaren başlamakta ve 4 üzerinden 2.8 kümülatif tuturduğu takdirde eğitimini yatay geçiş yaptığı bölümde sürdürmektedir. İkinci sınıfta ise 3.5 ve üzerinde kümülatif başarı gösterenler burs kazanarak ücretsiz okuyabilmektedir.

9. IB programından sene sonunda kaç öğrenci mezun oluyor?

2002- 2017 Eğitim ve Öğretim yılından başlamak üzere IB Diploma sınavlarına giren ve Diploma alabilen öğrenci sayısı ve yüzde başarısı aşağıdaki tablodaki gibidir:

YILLAR
SINAVA GİREN
DİPLOMA ALAN
YÜZDE
2002
56
42
75,00
2003
58
57
98,28
2004
32

31

96,88
2005
43
34
79,07
2006
57
46
80,70
2007
93
56
60,22
2008
9
7
77,78
2009
91
82
90,10
2010
89
76
85,40
2011
96
83
86,45
2012 103 95 92,23
2013 99 88 88,89
2014 133 119 89,47
2015 149 134 89,93
2016 137 104 75,90
2017 128 97 75,70
2018 120 100 84,00

 

10. IB ve BİY dışında başka özel programlar var mı?
Şu an için okulumuzda IB, BİY ve BTEC programları uugulanmaktadır.  

11. IB ücretli bir program mıdır?
Evet. IB Diploma Programı, IBO organizasyonu tarafından ayrıca ücretlendirilir. Ücret yıldan yıla farklılık gösterebilir.