KAYIT BİLGİLERİ

Anaokulu
İlköğretim
Lise
Yurt Dışı ve İl Dışından Nakiller
Kayıt Yenileme
Okul Ücretleri

Burslar
Anaokulu

Anaokulumuza her yıl belirlenen öğrenci yaş aralığı ve buna bağlı kontenjan dahilinde öğrenciler alınmaktadır. A1 grubundaki öğrenciler, A2 grubuna devam etmekte ve iki yıllık anaokulu eğitimini tamamlayan öğrenciler, TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulumuz 1. sınıfına kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

A1 grubuna öğrenci alımları, bir önceki eğitim yılının Nisan-Mayıs aylarında basın ve internet sitemiz aracılığıyla ilan edilmekte ve kayıt takvimi, kayıt için gerekli belge ve işlemlerin duyurusu yapılmaktadır.
İlköğretim Okulu

İlköğretim Okulumuz 1. sınıfına anaokulu öğrencilerimizin doğrudan geçiş hakkı bulunmakta ve dışarıdan hiçbir surette 1. sınıfa öğrenci alınmamaktadır.

Ara sınıftan öğrenci alımına ilişkin her sene Nisan ayı içinde gazete ve kurumumuzun internet sayfası aracılığıyla duyuru yapılmakta ve kayıt takvimi, kayıt için gerekli belge ve işlemler veli adaylarının bilgisine sunulmaktadır.

 

 LiseTED Ankara Koleji Özel Lisesi'ne İlköğretim Okulumuz 8. sınıftan mezun olan öğrencilerimiz doğrudan geçiş yapmakta; bu öğrenciler Hazırlık Atlama Sınavına tabi tutulmaktadır.

Bunun yanı sıra, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile her yıl ilan edilen kontenjan dahilinde Lise Kısmımıza dışarıdan öğrenci alınmaktadır. SBS ile okulumuza alınan öğrencilere de Hazırlık Atlama Sınavı uygulanmaktadır.

SBS sınavına başvuru işlemleri internet aracılığı ile elektronik ortamda öğrencilerin halen öğrenim gördüğü okul müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir. Başvuru için gerekli belgeler ve sınav başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde ilan edilmektedir.

SBS başvuruları genellikle Şubat ayının ortalarında başlar, Mart ayının ortalarında ise sona erer.

  • Sınav genellikle Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı başında gerçekleşir.
  • Sınav sonuçları Temmuz ayı ortalarında ilan edilir.
  • Kayıtlar SBS sınav takvimine göre genellikle Ağustos ayı başında başlar.

Asil Listeden Kayıt: Her yıl önceden belirlenen okul kontenjanı kadar Asil Listeden kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin takvimde belirlenen süre içinde kayıtları yapılır.

Yedek Listeden Kayıt: Her yıl önceden belirlenen okul kontenjanı kadar Yedek Listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin takvimde belirlenen ve ilan edilen süre içinde Ön Kayıtları ve Ön Kayıt Süresini takip eden gün içinde Kesin Kayıtları kontenjan dahilinde yapılır.

Önceden belirlenen kontenjanda açık var ise, okul idaresi (Vakıf Yönetim Kurulu)yeni bir taban puan belirler. Bu taban puan çerçevesinde ön kayıtla öğrenci alınır ve kontenjan dahilinde bu öğrencilerin kesin kayıtları yapılır.Yurt Dışı ve İl Dışından Nakiller

Anaokulu ve İlköğretim 1. sınıfa ve Lise Hazırlık sınıfına nakille öğrenci alınmamaktadır. İlköğretim Okulu ve Lise Kısmımıza ise velisinin görevi ya da işinin naklinden dolayı il dışı ve yurt dışından gelen öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi yönetmelikleri ve Kurum Yönetmeliğimiz çerçevesinde belirtilen şartları taşımaları halinde başvurabilirler. Talep edilen sınıf düzeyinde kontenjan olması halinde ve Vakıf Yönetim Kurulu'nun içinde bulunulan öğretim yılına ilişkin kararları doğrultusunda sözkonusu öğrenciler için seviye tespit sınavı uygulanır.

Velinin öğrenci nakil talebi için Kısım Müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Nakil işlemleri için gerekli belgeler hakkında detaylı bilgiye kısım müdürlüklerinin öğrenci işlerinden ulaşılabilir.

İletişim: İlköğretim Okulu 2-5. sınıflar: 586 90 00/ 3101 Lise: 586 90 00/ 1101
6-8. sınıflar: 586 90 00/ 2100Kayıt Yenile
me

Kayıt yenileme işlemleri her yıl velilerimize bildirilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda uygulanan kayıt yenileme sistemine göre öncelikle öğrenci-veli bilgilerinin her kayıt yenileme döneminde Öğrenci Bilgi Formu aracılığıyla internet üzerinden güncellenmesi gerekmektedir.

Bilgi formunun güncellenmesi sırasında alınan randevu veya belirlenen takvim çerçevesinde velilerimizin bizzat okula gelerek kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Velilerimizle ilgili veli, adres ve telefon numarası vb. bilgilerde yıl içerisinde meydana gelen değişikliklerin Okul Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Aktif Ziyaretçi:  1