SAT Sınavları

SAT SINAVLARI

Türkiye’de SAT sınav merkezi olmaya hak kazanmış az sayıda merkez bulunuyor.  TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi  de bu merkezlerden biri olmayı başarmış bir eğitim kurumudur.

SAT (Scholastic Aptitude Test) Nedir?
SAT  Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelere kabul edilme yolunda standartlaşmış bir testtir.

SAT sınavı Amerika’da lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş sınavıdır. Günümüzde SAT sınavı Amerika dışında da birçok ülkeden üniversite kabul aşamasında kullanılmaya başlanmış bir sınav haline gelmiştir.

Amerika’da 2016 yılının Mart ayındaki sınavdan, Türkiye de dahil olmak üzere dünyada ise Mayıs ayındaki sınavla birlikte SAT sınavı değişmiştir

SAT Sınavı
SAT sınavı Amerika’da üniversite okumak isteyen her Amerikalı öğrencinin girmek zorunda olduğu bir sınavdır. Ancak her yabancı öğrencinin Amerika’da üniversiteye gidebilmek için mutlaka girmek zorunda olduğu bir sınav değildir. Fakat prestijli bir üniversiteye gitmek isteyen veya akademik ya da spor bursu almayı hedefleyen her uluslararası öğrencinin de girmek zorunda olduğu bir sınavdır.

Türk öğrencilerin en zorlandıkları bölüm hangisidir?
Ana dili İngilizce olmayan dünyanın birçok farklı ülkesinde lise eğitimini tamamlamış öğrenciler gibi Türk öğrenciler de bu üç bölümden en çok Eleştirel Okuma bölümünde zorlanmaktadırlar.

Türk öğrenciler matematik bölümünde sınava giren diğer yaşıtlarına göre çok daha yüksek başarı göstermektedirler. Türk Eğitim Sisteminde lise seviyesinde verilen matematik eğitiminin hem işlenen konular hem de işleniş yoğunluğu bakımından diğer ülkelerdeki Lise Eğitim Sistemine oranla çok daha kapsamlı olmasıdır.

Eski SAT 2015 Ocak, Mayıs, Haziran, Ekim,Kasım,Aralık, 2016 Ocak

TED Ankara Koleji puanları

Dünya ortalaması

İngilizce Okuma

475

495

Eleştirel Kompozisyon

525

484

Matematik

683

511

SAT Ort

1683

1490

 

Hyper-Score sistemi nedir?

Hyper-score sistemi bazı üniversiteler tarafından uygulanmaktadır. Hyper-score puan hesaplaması birden fazla girilmiş SAT sınavlarının en yüksek bölümlerinin hesaplanarak ortaya çıkartılan ve öğrencilerin yararına olan bir hesaplama sistemidir.

SAT Subject/Alan sınavları

SAT Subject/Alan sınavları: 

Literature
U.S. History
World History
Math Level 1
Math Level 2
Biology Ecological
Biology Molecular
Chemistry
Physics

Languages Reading only

French, Spanish, Italian, Modern Hebrew, Latin

Languages with Listening

Chinese, French, German, Japanese, Korean, and Spanish

SAT Subject testlerinin süreleri 1 saattir. Öğrenci bir sınav gününde 3 ayrı SAT alan sınavına girebilir

SAT ve SAT Subject sınavlarına ne zaman girilmeli?
Öğrencilerin SAT sınavına genellikle  lise 11. ve 12. sınıflarda girmektedirler. Öğrencilerin bir çoğu sınavına bir kaç kez girmektedirler. SAT Alan  Sınavlarına ise okul müfredatı tamamlandıktan sonra girmesinde fayda var. Böylece daha yüksek skorlar yapabiliyorlar.  Öğrenciler hangi sınav günü, hangi SAT Alan Sınavlarının sunulduğuna önceden bakıp planlamalar ona göre yapılmalıdır.

SAT

Re-Designed SAT (RSAT)

İÇERİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Kompozisyon öğrencilerin kendi tezlerin oluşturmalarını gerektiriyor. Bilgiye dayalı destekleyici kanıt kullanmak şart değil

Kompozisyon, öğrencilerin mevcut bir tezi analiz ve destekleyici kanıt kullanarak incelemelerini gerektiriyor

Pasaj soruları öğrencilerin cevaplarını paragraftan herhangi bir veriye dayandırmalarını gerektirmiyor

Pasaj soruları öğrencilerin cevaplarını metinden alınan verilerle desteklemelerini gerektiriyor

Okuma pasajları sınırlı sayıda akademik alandan seçiliyor

Okuma pasajları fen, tarih, sosyal çalışmalar ve edebiyat alanlarından metinler içeriyor

Test edilen kelime bilgisi çoğunlukla muğlak kelime ve anlamlardan oluşuyor

Test edilen kelime bilgisi “bağlamında önemli kelimeleri” içeriyor. Bunlar akademik ve profesyonel hayatta sıkça kullanılan ve bağlamına göre farklı anlamlar taşıyabilen kelimelerden oluşuyor

Matematik kısmı lise müfredatının çeşitli safhalarında öğrencilerin karşılarına çıkan alanlardan sorular içeriyor

Matematik kısmı 3 alana yoğunlaşıyor:
1) Oran, orantı ve yüzdeler
2) Doğrusal (linear) denklemler ve fonksiyonlar
3) Karmaşık (complex) denklemler

“Critical Reading” ve “Writing” kısımları grafik bilgi içermiyor

“Evidence-based Reading” (kaynağa-bağlı okuma) ve “Writing” bölümlerinde yer alan “sosyal çalışmalar” ve fen soruları grafik ve tablolar içeriyor

Öğrenciler okuma pasajlarının içeriğine dair herhangi bir akademik bilgiye sahip değil

Her sınav Amerikan ya da dünya tarihinin belli başlı dokümanlarından birinin yer aldığı bir pasaj içeriyor

Soru

As you read the passage below, consider how Paul Bogard uses

  • evidence, such as facts or examples, to support claims.
  • reasoning to develop ideas and to connect claims and evidence.
  • stylistic or persuasive elements, such as word choice or appeals to emotion, to add power to the ideas expressed.

 Pasajı görmek için

https://collegereadiness.collegeboard.org/sample-questions/essay/1

 

TEKNİK DEĞİŞİKLİKLER

Üç zorunlu kısım:
1) “Critical Reading” Eleştirel Okuma
2) “Writing” Yazma
3) “Math” Matematik

İki zorunlu kısım:
1) “Evidence-based Reading and Writing” Kaynağa dayalı okuma
2) “Math” Matematik

Kompozisyon süresi 25 dakika ve “Writing” kısmının içerisinde yer alıyor

Kompozisyon süresi 50 dakika ve tercihe göre alınıyor

SAT Group Type  A1 - kompozisyonsuz

SAT with Essay Group Type B1 - kompozisyonlu

Toplam sınav süresi yaklaşık 4 saat

Toplam sınav süresi kompozisyon hariç yaklaşık 3 saat.

Toplam sınav süresi kompozisyonla beraber yaklaşık 4 saat.

Muhtemel en yüksek puan 2400 (kompozisyon dahil)

Muhtemel en yüksek puan 1600

Kompozisyon ayrıca puanlanıyor

Kompozisyon puanlama sistemi/detayları ve kriteleri için https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/scores/understanding-scores/essay

Sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Matematik bölümünün tümünde hesap makinesi kullanılabiliyor

Matematik bölümü hesap makinesinin kullanılmayacağı kısımlar da içeriyor

Çoktan seçmeli sorularda her yanlış cevap -¼ puanla cezalandırılıyor

Sınavda yanlış cevaplar cezalandırılmıyor

SAT yalnızca baskı formatında veriliyor

SAT hem kağıt baskı hem de dijital formatta veriliyor