Oxford


Oxford Uluslararası AQA Sertifika Programları

Oxford Uluslararası AQA (Oxford International Assessment and Qualification Alliance), sınav uygulama alanında dünya çapında uluslararası öğretim programları ve yeterlilik belgeleri sağlayan en önemli kurumlardan biridir. Kaliteli öğretim programları ve değerlendirme olanakları ile uygulayıcı okullara destek vererek dünya standartlarında öğretim sunmaktadır.

Oxford Uluslararası AQA, Oxford Üniversitesi’nin bir parçasıdır. Üniversitenin eğitsel değerleri, geçmişten bugüne taşıdığı ve sürdürdüğü mükemmelliyetçilik ve kararlılık AQA tarafından da paylaşılmaktadır. AQA yetkinlikleri; uluslararası arenada dünyanın önde gelen üniversiteleri ve işverenleri tarafından kabul edilmekte ve öğrencilere dünya çapında geçerli yetkinlik sertifikaları alma imkanı sağlamaktadır. Vizyonu, eğitimde uluslararası standartlara önderlik etmek; misyonu, uygulayıcı okullara yüksek kalitede öğretim programları, değerlendirmeler ve hizmetler sunarak destek vermektedir.

Güvenilir ve geçerli değerlendirmeleri olan yeterlilik programları, Oxford Üniversitesi’nin deneyim, akademik araştırma ve uluslararası uygulama sonuçları temel alınarak hazırlanmaktadır. Programlar, İngiliz öğretim sistemindeki yenilikleri ve değişiklikleri bünyesinde barındırmaktadır. Oxford Uluslararası AQA Yeterlilik Programları, üniversite eğitimine ve yükseköğretime hazırlık amacıyla uluslararası düzeyde eğitim almayı tercih eden lise öğrencileri için hazırlanmış öğretim programlarıdır.

 

OxfordAQA Uluslararası GCSE Sertifika Programı
The General Certificate of Secondary Education
(Genel Ortaöğretim Yeterlilik Sertifikası)

OxfordAQA Uluslararası AS/A-Level Sertifika Programı
The General Certificate of Education Advanced Subsidiary & Advanced Level
(Tamamlayıcı ve İleri Düzey Genel Öğretim Yeterlilik Sertifikası)