BTEC Anasayfa

İŞLETME VE TEKNOLOJİK EĞİTİM KURULU YETERLİK PROGRAMLARI (BTEC)

Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’ninen büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programları, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren ve geliştiren eğitim anlayışına sahiptir. BTEC, öğrencilerde yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri geliştirmek, onlara hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya’da birçok üniversite ve dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek hem öğrenenin hem de işverenin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Program; Türkiye'de ilk kez okulumuzun ortaokul ve lise kısmında 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

BTEC programları, eğitim sistemine uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ilealternatif sunmaktır. Bu programlar sayesinde öğrenciler,

 • 25 sektörde 700’den fazla meslek alanı ve 1500 program içerisinden ilgilerine uygun alanlarda çalışma fırsatı,
 • Yaptıkları çalışmalarla uluslararası düzeyde kabul gören “yeterlilik düzeyi, sertifika, diploma (award, certificate, diploma)” düzeylerinde “BTEC mesleki yeterlilik” belgeleri kazanma,
 • Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversitelerine kabulerde avantaj sağlama,
 • Mesleki uzmanlık alanında ve akademik anlamda ilerleme fırsatı bulurlar.

Bu programlar ayrıca 21. yüzyıl öğrenme becerileri çerçevesinde, belge sahibine iş bulma şansı
tanırken, işveren için nitelikli eleman bulma şansını sunar.

25 yılı aşkın bir süredir öğrencilere yüksek öğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gereken sosyal ve düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içeriklerle kazandırmayı hedefleyen BTEC, öğrencilerin gelişimlerine ve ihtiyaçlarına uygun farklı seviyelerde programlar sunmaktadır. BTEC programları, öğrencilerin yüksek eğitime geçişleri veya iş hayatına başarıyla giriş yapmaları için ihtiyaç duydukları becerilerin kazandırılması amacıyla tasarlanmış mesleki yeterliklerdir.

BTEC ile öğrenciler,

 • içinde bulundukları mevcut eğitim sisteminde uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile desteklenmekte,
 • yüksekö ğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gereken sosyal ve düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içeriklerle kazanmakta,
 • yüzyıl genç neslinin farklı meslek alanlarını deneyecek olmalarından hareketle daha ortaokul ve lise düzeylerinde farklı disiplinlerde kendilerini tanıma, ilgi alanlarını ve yeterliklerini görme fırsatını yakalamakta,
 • yurt dışında öğrenim görmek istedikleri alanda yetişebilmektedirler.

BTEC programları ile öğrencilerin,

 • Araştırma
 • Yaratıcı Düşünme
 • İnovasyon
 • Girişimcilik
 • Eleştirel Düşünme
 • Problem Çözme
 • Bireysel Öğrenme
 • Özgün Ürün Oluşturma
 • İşbirliği
 • Esneklik ve Uyum
 • Planlama
 • Sunum
 • İletişim
 • Risk Alma
 • Öz Değerlendirme
 • Öz Yönetim
 • İş Alanına Özgü becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.