Ulusal ve Uluslararası Programlar

OXFORD AQA Uluslararası GCSE

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren OXFORD AQA Uluslararası GCSE Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika Programı uygulanmaktadır.

OXFORD AQA Uluslararası GCSE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalar arasında yer almaktadır. Oxford Uluslararası GCSE programları, akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerin yanı sıra öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunmaktadır.  Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları çerçevesinde kazanılan edinimler öğrenciyi,  AS/A Level (Seviye),  IB Diploma gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.

14-16 yaş grubunda yer alan dünyanın her yerinden motivasyonu yüksek lise öğrencileri,  Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’ ndan yararlanabilir. Oxford Uluslararası GCSE birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen  öğretim programlarını içermektedir.  Her bir dersin müfredatı için ortalama 120 ders saati gerekmektedir. 10. Sınıf sonunda öğrenciler sınavlara girer. Sınav tarihleri Mayıs ve Haziran aylarındadır. Öğrenciler, Oxford AQA Sınav Merkezi olan okulumuzda yapılan sınav(lar)a girerler. Sınav sonuçları Ağustos ayında açıklanır, öğrencilerin sertifikaları Ekim ayında okullara gönderilmektedir

UBDP

TED Okullarında öğretim, öğrenciye göre bireyselleşen, gereksinimleri doğrultusunda şekillenen, öğretmen rehberliği ve teknoloji ile desteklenip izlenen organik bir süreçtir. Süreç, ürün ve içeriğin farklılaştırılması ile oluşturulan öğretim programlarını, ulusal ve uluslararası değer, ölçek ve standartları içerir. Evrensel geçerliliği olan IB programlarının temel amacı uluslararası anlayışa sahip bireyler yetiştirmektir. Uygulamaların uluslararası düzeyde izlenmesi ve yetkilendirilmesi, kurumun öz değerlendirme yapma sürecine destek olmakta ve uygulamalar sürekli güncellenmektedir.

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran UBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır.

UBDP, akademik başarılarının yanında öğrencilerin; öz disiplini gelişmiş, üst düzeyde düşünme becerileri kazanmış, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, değişik kültürleri tanıyan ve anlayan birer “dünya vatandaşı” olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir. Akademik güvenirliliğin ve entellektüel düşüncenin simgesi olan UBDP’ye katılan öğrenciler, dünya çapındaki seçkin üniversiteler ve ülkemizin en iyi üniversiteleri tarafından gururla kabul edilmektedirler.

Geniş kapsamlı ve oldukça yoğun çalışma gerektiren bu programdan mezun olan başarılı öğrencilerimiz, üniversiteye giriş sınavlarında başarı elde etmelerinin yanı sıra diploma derecelerine göre Türkiye’de ve dünya çapındaki iyi üniversitelerde burslu okuma hakkı ve kredi (ders muafiyeti) kazanmaktadırlar. T.C. Hükümeti sadece UB diploması ile yurt içindeki üniversitelere başvurulabilmesine izin vermez. Ancak yurt dışındaki üniversitelere YKS’ye girmeden başvuru ve kabul olanağı vardır.

BTEC

Dünyada 110 ülkede 4 milyonu aşkın öğrenci ile yürütülen BTEC, ülkemizde sadece TED Okullarında uygulanmaktadır. Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

BTEC programları ile öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerli sertifikaya sahip olmanın yanında, İngiltere’de doğrudan ön lisans (HND) programına kabul olanağına sahiptir.

BİYP

Bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, uygulama ve araştırma ağırlıklı “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında da diğer programlarımızda olduğu gibi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.

Programın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler, Ulusal Lise Programı’nın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrencilerle, programın Sosyal Bilimler bölümünden mezun olan öğrenciler ise Ulusal Lise Programı’nın Türkçe-Matematik Bölümünden mezun olan öğrenciler ile aynı haklara sahiptir.

AP® (ADVANCED PLACEMENT)

Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan bir program olan Advanced Placement, ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. 1955 yılından bu yana uygulanan program SAT sınavlarının da uygulayıcısı olan College Board tarafından yürütülmektedir. İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. AP® programı 7 farklı alanda 38 farklı dersten oluşmaktadır.

TED-KANADA ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI

Okulumuzda 9. Sınıftan itibaren belirli kriterleri yerine getirmiş olan öğrenciler, Ulusal programın yanı sıra Kanada Çift Diploma Programını takip etmektedir. TED-Kanada Çift Diploma Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olacaktır. Dünya vatandaşları yetiştiren en iyi uluslararası eğitim programlarından biridir ve öğrencilerden beklenen kaliteli ve etkin portfolyo sahibi olunmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Program sonunda alınacak Kanada Lise Diploması resmi ve akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir. Çift diploma ile yurt dışı üniversite başvurularında Kanada’da lise okumuş bir öğrenci ile aynı şartlarda başvurularını gerçekleştirirler.

TED ANKARA KOLEJİ KANADA DEĞİŞİM PROGRAMLARI

TED Ankara Koleji Uluslararası ofisi bünyesinde, Türk Eğitim Derneği ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı arasında, 2012 yılında imzalanan akademik ortaklık anlaşması kapsamında Kanada değişim programları yürütülmektedir.

Kanada değişim programları 7. ve 8. sınıf düzeyinde akademik ay (1 Eylül -1 Ekim), 9., 10. ve 11. sınıf düzeyinde akademik ay (1 Eylül - 1 Ekim), akademik dönem (2. dönem) ve akademik yıl programları şeklinde uygulanmaktadır.

Program başvuruları

7. ve 8. Sınıflar
7. ve 8. sınıf düzeyinde yapılan öğrenci ve veli seminerleri sonrasında mart ayında yazılı veli bilgilendirmesi yapılmaktadır. Yazılı bilgilendirme sonucunda ailenin ve öğrencinin bireysel başvurusu sonrası programa katılma durumu değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciler Kanada akademik ay öğrenci değişim programına gitme fırsatı yakalarlar.

9., 10.  ve 11. Sınıflar
Lise düzeyinde yapılan öğrenci ve veli seminerleri sonrasında öğrencilere İngilizce öğrenci seçme sınavı uygulamaktadır. Sınavda yeterlilik gösteren öğrencilerin velileri, birebir görüşmelere çağırılarak program ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.
 

ULUSLARARASI ÖDÜL PROGRAMI

 image001 1  image002

Ödül Programı, Edinburgh Dükü ( Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip) tarafından 1956 yılında Alman Eğitmen Kurt Hahn ile birlikte kurulmuştur. Her ikisi de gençlerin, hayata hazırlanırken bazı can alıcı noktalarda eksik kalabildiğini fark etmiş; bunun sonucunda da herkesin kendine göre planlayıp yapabileceği 'medeni yaşama sanatına' hizmet eden bir program ortaya çıkmıştır.
Okul dışı ya da yaygın eğitimin bir parçası olan Ödül Programı, gençlerin hayata hazırlanmasında, yaşam becerileri geliştirmeleri için sunduğu fırsatlar açısından can alıcı bir rol oynar. Bu, onların özgüvenli olmalarını ve içinde yaşadıkları topluma olumlu katkıda bulunmalarını sağlar. Şu anda dünyada 140 ülkede 8 milyondan fazla gençle devam eden Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibarı ile okulumuzda uygulanmaya başlamıştır.

Ödül Programının Gençler için Getirileri
• Özgüven
• Duyguları yönetebilme ve empati kurma
• Direnç ve azim
• İlişkileri yönetebilme ve liderlik becerileri
• Yaratıcılık ve esneklik
• Planlama ve problem çözebilme becerisi
• Toplumsal sorumluluklarının farkında olma
• Farklı kültürleri anlama
• Kişisel ve sosyal hayatta mutluluk
• Etkili iletişim becerisi

Ödül Programının Bölümleri
Ödül katılımcıları sırayla Bronz, Gümüş ve Altın kategorilerini tamamlar ve bu kategorilerin her birinde 4 bölümde faaliyet seçip hedef belirlerler. Altın kategoride katılımcılar, bir Toplumsal Uyum Projesi'nde de yer alırlar.
1. Bölüm- Beceri Geliştirme
2. Bölüm- Fiziksel Gelişim
3. Gönüllü Toplum Hizmeti
4. Macera ve Keşif Yolculuğu

Ödül Programını tamamlamak için gençlerin Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim ve Toplum Hizmeti alanlarında, okullarındaki Ödül Liderinin desteği ile 6 ay boyunca, haftada 1er saat olacak şekilde faaliyet göstermesi ve bu faaliyetlerinin kaydını tutması gerekmektedir. 6. ayın sonunda, yine okullarında bulunan Ödül Supervisor’ının da yer alacağı Macera ve Keşif Yolculuğunu tamamlayan gençler tamamladıkları kategoriye dair sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır.