Okulumuzda OxfordAQA Uluslararası GCSE

Okulumuzda OxfordAQA Uluslararası GCSE

Okulumuzda OxfordAQA Uluslararası GCSE sınavları, 10. sınıf (BIY) AS/A-level hazırlık programındaki öğrencilerimiz için AS/A-level programına kabul kriterlerinden biridir. Öğrencilerin sınavlardan alması gereken skorlar ve sağlamaları gereken not ortalamalarıyla ilgili bilgiler her sene güncellenmekte, Okul Bilgi Portalında ve internet sayfamızın Oxford Uluslararası AQA Sertifika Programları ile ilgili duyurular sekmesinde yayımlanmaktadır.

Buna ek olarak TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde öğrenim gören tüm 10. sınıf öğrencilerimiz, sene sonunda istedikleri derslerden OxfordAQA Uluslararası GCSE sınavlarına girebilmektedirler. İngiliz Dili, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde sınava girmek isteyen öğrenciler için ders içerik ve kazanımları, yeterli talep oluştuğu takdirde, 10. sınıf öğrencilerine açılan Uluslararası GCSE sınavlara hazırlık kursları ile tamamlanmaktadır. Öğrenciler, bu dersler dışındaki bir veya daha fazla branştan sınavlara girmek istedikleri takdirde sınavlara ders dışındaki zamanlarda bir branş öğretmeni mentörlüğünde kendileri hazırlanırlar. 

Okulumuzda sunulan OxfordAQA Uluslararası GCSE öğretim programları hakkında bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 

 

OxfordAQA Uluslararası GCSE sınav soruları; kısa cevaplı, çoktan seçmeli, uygulamalı, açık uçlu vb. gibi farklı türlerde olmaktadır. Sınavlar, her sene Mayıs-Haziran aylarında OxfordAQA İngiltere Sınav Merkezi tarafından belirlenen takvim doğrultusunda okulumuzda uygulanır ve değerlendirilmek üzere İngiltere’ye gönderilir. Öğrenciler, sınavlarda 9-1 aralığında notlar alırlar. Öğrencinin sertifika almaya hak kazanabilmesi için sertifika notunun en az 4 olması gerekmektedir. Extension düzeyinde sınava giren ve 3 alan öğrencilere de sertifika alma hakkı tanınabilmektedir. OxfordAQA Uluslararası GCSE sınavlarında kullanılan notlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

9

Üstün performans notu (outstanding)

8

Çok iyi performans notu (exceptional)

7

En iyi performansı/çalışmayı gösterenleri ayırt eden sınır puanı (Disciriminator at top grade)

6

İyi performans notu

5

Başarılı Geçer Not (strong pass)

4

Standart Geçer Not (standart pass)

3

Geçer not (allowed grade/back up grade)

1-2

Performansın/çalışmanın geçer nota (3) ulaşamaması (performance/work under allowed pass/back up grade) 

U

Sınıflandırılamayan (Unclassified): 3 (Allowed grade) puana ulaşabilecek minimum standartları karşılayamayan herhangi bir öğrenci sınıflandırılamayan öğrenci kategorisinde yer alır ve sertifika almaya hak kazanamaz.

Öğrencilerin sınavlardan aldığı skorlar Ağustos ayında merkez okullara bildirilir. Sertifikalar ise Ekim-Kasım aylarında okullara ulaştırılır.

Öğrencilerimizin OxfordAQA Uluslararası GCSE Sertifika Programında göstermiş oldukları performans, T.C MEB Ortaöğretim Programı kapsamında aldıkları dersler lise mezuniyet ortalamaları ve diplomalarından ayrı tutulmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz, Uluslararası GCSE sınavlarında başarılı olamasalar bile T.C. MEB müfredatında yer alan tüm derslerde başarılı oldukları takdirde Lise Diploması almaya hak kazanırlar.