OxfordAQA Uluslararası GCSE

OxfordAQA Uluslararası GCSE

OxfordAQA Uluslararası GCSE Sertifika Programı okulumuzda 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır.

14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifika programları  arasında yer  alan  OxfordAQA Uluslararası GCSE, birçok konuda farklı ve zengin beceri düzeylerini hedefleyen öğretim programlarını içermekte olup; akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerin yanı sıra öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini kullanabileceği,  geliştirebileceği ve tüm eğitsel becerilerini bütünleştirilebileceği bir öğrenme süreci sunmaktadır.  Ayrıca, OxfordAQA Uluslararası GCSE  Programları çerçevesinde kazanılan edinimler öğrenciyi,  OxfordAQA Uluslararası AS/A-level Sertifika Programı ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.

Nitelikli öğretim programları ile öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarında mükemmeliyetçiliği sağlamayı ilke edinen TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, aşağıda yer alan gerekçelerle OxfordAQA Uluslararası GCSE Programını öğrencilerine sunmaktadır:

  • Programın uluslararası yetkinlik ve yeterlilik sınavlarına hazırlık olanağı sunması,
  • Öğrencilerin uluslararası öğretim programlarında elde ettiği yetkinliklerin, dünyanın her yerinde üniversiteler ve işverenler tarafından kabul gören ve öne çıkan akademik başarı olması,
  • Yurt dışındaki çoğu üniversitenin üniversite başvurularında öğrencilerin lise yıllarında göstermiş oldukları akademik performanslarını da değerlendirmesi,
  • Sunduğu içeriklerle öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme, araştırma ve sorun çözme gibi becerilerini destekleyerek öğrencileri eğitimlerinin sonraki aşamalarına hazırlaması,
  • Öğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilere; İngiliz dilini etkin bir şekilde kullanma ve disiplinler arası bağlantı kurma becerilerini geliştirme olanağı sağlayarak, öğrencilerin alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli temeli oluşturması,
  • Öğrencileri Uluslararası AS/A-level, Uluslararası Bakalorya gibi sertifika ve diploma programlarına hazırlaması,
  • Alınan skorların A*-G sisteminin yerini alan ve İngiltere'de uygulanmakta olan yeni 9-1 not baremi yapısına dayanması sayesinde İngiltere'deki okullarla uyumlu olması,
  • Geliştirilmiş Sonuç Analiz platformu (Enhanced Results Analysis- ERA) ile uygulayıcı okullara geri bildirimlerde bulunma imkanı sunması ve öğrencilerin desteklenmesi gereken niteliklerini ortaya çıkarması.