GCSE

Oxford AQA Uluslararası GCSE

Oxford AQA Uluslararası GCSE Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika Programı okulumuzda 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır.

14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifika programları  arasında yer  alan  Oxford AQA Uluslararası GCSE, birçok konuda farklı beceri düzeylerini hedefleyen öğretim programlarını içermekte olup; akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerin yanı sıra öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini kullanabileceği,  geliştirebileceği ve tüm eğitsel becerilerini bütünleştirilebileceği bir öğrenme süreci sunmaktadır.  Ayrıca, Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları çerçevesinde kazanılan edinimler öğrenciyi,  AS/A-level Yeterlilik Sertifika Programı ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.