GCSE

OXFORD AQA Uluslararası GCSE

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren OXFORD AQA Uluslararası GCSE Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika Programı uygulanmaktadır.

OXFORD AQA Uluslararası GCSE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalar arasında yer almaktadır. Oxford Uluslararası GCSE programları, akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerin yanı sıra öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunmaktadır.  Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları çerçevesinde kazanılan edinimler öğrenciyi,  AS/A Level (Seviye),  IB Diploma gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.

14-16 yaş grubunda yer alan dünyanın her yerinden motivasyonu yüksek lise öğrencileri,  Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’ ndan yararlanabilir. Oxford Uluslararası GCSE birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen  öğretim programlarını içermektedir.  Her bir dersin müfredatı için ortalama 120 ders saati gerekmektedir. 10. Sınıf sonunda öğrenciler sınavlara girer. Sınav tarihleri Mayıs ve Haziran aylarındadır. Öğrenciler, Oxford AQA Sınav Merkezi olan okulumuzda yapılan sınav(lar)a girerler. Sınav sonuçları Ağustos ayında açıklanır, öğrencilerin sertifikaları Ekim ayında okullara gönderilmektedir.