Anasayfa

TED Ankara Koleji Pandemi Kurulu


Değerli Velilerimiz,

Ülkemizde günlük vaka ve vefat sayılarında tırmanış sürerken, Covid 19‘a yakalanan genç ve çocuk sayılarında da artış yaşanmaktadır.

  • Kasım ayında ilk kez Güney Afrika’da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından duyurulan Omicron varyantının ülkemizde de saptandığı Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulmuştur..Omicron varyantının şu ana kadar görülen varyantlar içinde en hızlı bulaşma özelliği taşıdığı görülmüştür. Semptomları daha hafif seyretmekle birlikte, vakalarda yaşanacak büyük bir artışın sağlık sistemlerinin tıkanmasına yol açabileceği öngörülmektedir.’. Okulumuzda da titizlikle uygulanan Covid_19 önlemlerine rağmen pandeminin başından beri görülen vakaların hemen hepsinin aile ortamından bulaş sonucu olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen tedbirleri yanında aşılanma, pandemiyle mücadelemizin en önemli silahıdır. .Aile içinde de bir an önce aşılarımızın tamamlanması, en az 2 doz aşısını olan kişilerin hatırlatma dozu olan 3. dozlarını mutlaka olmaları çocuklarımızın eğitiminin sağlıkla devamında büyük önem arz etmektedir. Salgının baskılanabilmesi için toplumsal ve bireysel önlemlerin daha da sıkılaştırılması gerekmektedir. 

İçinde bulunduğumuz süreçte okul idaresince uygulanan önlemlere uyulmaya ve okul dışında da  toplumsal ve bireysel önlemleri daha da sıkı bir şekilde uygulamaya özen gösterilmelidir. Salgının etkileri tartışılırken eğitimden mahrum kalmanın zararlarının hesaba katılması gerekmektedir. Bu nedenle, yüz yüze eğitim uygulamalarında aşağıda belirtilen önlemlere titizlikle uyulması öğrencilerimizin ve yakınlarının maruz kalacakları bulaş riskini azaltma ve eğitime mümkün olduğunca sağlıkla devam edebilme açısından önem taşımaktadır;

*Ailesinde Covid 19 vakası tespit edilmiş olan her öğrenci, Sağlık Bakanlığının algoritmalarının uygulanabilmesi ve diğer öğrencilerin korunabilmesi amacıyla mutlaka PCR testi yaptırmalı ve sonuç Okul ile paylaşılmalıdır. Bugüne kadar öğrencilerimiz arasındaki pozitif vakalarımızın büyük çoğunluğu yakın temaslı olarak bildirilen öğrencilerden test istenmesi sonucu tespit edilmiştir..
*Ailede veya yakın temas içinde bulunulan çevrede test yaptıran varsa testin sonucu çıkana kadar öğrenci Okula gönderilmemelidir. Ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı, tat- koku kaybı öksürük, kusma ve ishal şikayeti olan öğrenciler okula gönderilmemeli, evde gözlenmeli, gerektiğinde sağlık kuruluşlarına götürülmelidir.

*Ev ziyaretleri, çocukların arkadaşlarının evinde kalması, velilerin aynı araç ile öğrenci ve arkadaşlarını taşımaları gibi davranışlar varyant virüslerin hızlı yayılımı nedeni ile riskli olup kaçınılmalıdır.
*Okulumuzda maske uygulaması zorunlu olup aksi uygulamalar için ısrar edilmemelidir.
* Varsa eğer, öğrenci ve ailesi ile ilgili Covid 19 enfeksiyonuna ait bilgiler okul yönetimleri ve revirleri ile eksiksiz ve doğru olarak paylaşılmalıdır.                                                                   

                                                                   

TED Ankara Koleji Pandemi Kurulu