Covid-19 Tespiti ve Temaslı Takibi Algoritması

Olası Covid 19 Olgusu Tespiti ve Temaslı Takibi Algoritması

Screen Shot 2020 08 21 at 14.07.55

  1. Kurum içinde semptom gösteren ( ateş ve solunum semptomları ) çalışan vakit kaybetmeden çalıştığı birimin revirine /Sağlık merkezine başvurur) Kişi  sağlık merkezi izolasyon odasına alınarak ambulans aracılığı ile bir sağlık kuruluşuna yönlendirilir. (“Olası Olgu”  tespiti)

  2. Bu kişi ile temas etmiş kişiler ve temasın özellikleri (yakın temaslı ya da temaslı olup olmadığı)  çalıştığı birimin reviri/ sağlık merkezi  tarafından kişi beyanı esas alınarak sorgulanmak suretiyle belirlenir ve  kişilerin iletişim bilgileri kayıt altına alınır. Bu kişiler kurum hekimleri tarafından aranarak olası olgu test sonucu çıkana kadar maske, mesafe kurallarına uyarak ve toplu alanlara girmemeleri sağlanarak çalışmaya devam etmeleri konusunda bilgilendirilir.

  3. Olası olgunun PCR test sonucu negatif gelirse; Yakın temaslı ve temaslılara yönelik herhangi bir önlem alınmaz. Maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir.

  4. Olası olgunun PCR test sonucu pozitif gelirse;

    • Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından tespit edilmiş olan yakın temaslılar; İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilir. Filyasyon ekipleri tarafından takip başlatılır.
    • Filyasyon çalışması başlayana kadar ihtiyaç duyulması halinde kurum hekimleri tarafından en fazla iki gün olacak şekilde raporlandırılır.

  5. Temaslılar; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir. 14 günlük takip süresi içerisinde ateş ve/veya solunum semptomları (öksürük, nefes darlığı) olması durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurması istenir.

Yakın Temaslı Kriterleri

» COVID-19 hastası öğrenci / öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan (okul öncesinde ve okul çocuklarında) öğrenciler ve öğretmenler

» COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (sınıflar, ofisler, zümre ve öğretmen odaları)            1 metreden yakın ve 15 dakika veya daha uzun süre bir arada kalan kişiler.

» COVID-19 hastasıyla aynı serviste seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan kişiler

» COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar

Temaslılar (Yakın teması olmayanlar)

» COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 1 metreden uzak mesafede ve  15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler.

Temaslılara yönelik herhangi bir özel uygulama gerekmez. Toplumda sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi konuları hatırlatılır.

  • Temaslılardan kendilerini 14 gün boyunca ateş ve solunum semptomları gelişimi için takip etmeleri, bu semptomlardan birinin gelişmesi durumunda maske ile en yakın sağlık kurumuna başvurmaları istenir.