Covid-19 Tespiti ve Temaslı Takibi Algoritması

Olası Covid 19 Olgusu Tespiti ve Temaslı Takibi Algoritması

Screen Shot 2020 08 21 at 14.07.55

 1. Kurum içinde semptom gösteren ( ateş, öksürük, tat –koku kaybı, ishal ve/veya solunum yolu semptomları ) çalışan, vakit kaybetmeden çalıştığı birimin revirine /Sağlık merkezine başvurur) Kişi, sağlık merkezi izolasyon odasına alınarak ambulans aracılığı ile bir sağlık kuruluşuna yönlendirilir. (“Olası Olgu” tespiti)

 2. Bu kişi ile temas etmiş kişiler ve temasın özellikleri (yakın temaslı ya da temaslı olup olmadığı)  çalıştığı birimin reviri / sağlık merkezi  tarafından kişi beyanı esas alınarak sorgulanmak suretiyle belirlenir ve  kişilerin iletişim bilgileri kayıt altına alınır. Bu kişiler kurum hekimleri tarafından aranarak olası olgu test sonucu çıkana kadar maske, mesafe kurallarına uyarak ve toplu alanlara girmemeleri sağlanarak çalışmaya devam etmeleri konusunda bilgilendirilir.

 3. Olası olgunun PCR test sonucu negatif gelirse; Yakın temaslı ve temaslılara yönelik herhangi bir önlem alınmaz. Maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini COVID-19 semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir.

 4. Olası olgunun PCR test sonucu pozitif gelirse;

  a. Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından tespit edilmiş olan yakın temaslılar; İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilir. Filyasyon ekipleri tarafından takip başlatılır.
  b. Filyasyon çalışması başlayana kadar ihtiyaç duyulması halinde kurum hekimleri tarafından en fazla iki gün olacak şekilde raporlandırılır.

 5. Temaslılar; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir. 14 günlük takip süresi içerisinde COVID-19 semptomları (öksürük, nefes darlığı) olması durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurması istenir.

Yakın Temaslı Kriterleri ( Yüksek Riskli )
Covid-19 hastası ile korunma önlemleri almadan ( maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı ) teması olan kişiler

 • COVID-19 hastası öğrenci / öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan (okul öncesinde ve okul çocuklarında) öğrenciler ve öğretmenler
 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (sınıflar, ofisler, zümre ve öğretmen odaları) 2 metreden yakın ve 10 dakika veya daha uzun süre bir arada kalan kişiler.
 • COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar
 • COVİD-19  hastası ile fiziksel temas eden kişiler (öpüşme, kucaklaşma, sarılma vb. )
 • COVID-19 hastasıyla aynı serviste bulunan kişiler

Covid-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma ( uygun maske kullanımı var ) önlemleri alınmış durumda

COVID-19 hastasıyla aynı serviste maruziyet süresi göz önüne alınarak seyahat eden yolculardan bir ön, bir arka ve bir yan koltukta oturan kişiler

Temaslılar (Düşük riskli)
Covid-19 hastası ile korunma önlemleri alarak ( ağzı ve burunu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takarak ) teması olan kişiler

 •    COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 10 dakikadan uzun süre ile maske takarak bulunmuş kişiler.
 •    COVİD-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler
 •    COVİD-19 hastası ile serviste 10 dakika ve üzeri bir arada olan kişiler
 •    COVİD-19 hastası ile maskeli olarak aynı ofiste çalışanlar
 •    COVİD-19 hastası ile maskesiz  aynı kapalı ortamda 2 metreden uzak 10 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler

Düşük riskli temaslılar, maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini COVİD-19 semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir.

Toplumda sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi konuları hatırlatılır.

 

* Sağlık Bakanlığının 07.12.2020 tarihli Salgın Yönetim Rehberine göre düzenlenmiştir.