BIYP Devam Koşulları

BIYP Devam Koşulları:

Bu programa dahil olup, İngilizce ve Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrencilerin programa devam edebilmeleri için; 9, 10 ve 11. sınıf sonlarında ders kesimi itibarıyla başarısız dersi bulunmaması ve Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik  derslerine ait yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasının 65 ve üzerinde olması gerekmektedir. 

Programın Gereklilikleri

Bilim İnsanı Yetiştirme Programının 4 yıllık öğretim sürecinde, BIYP sertifikası alabilmek için, programın gereklilikleri olarak belirlediğimiz çalışmalar, öğrencilerimizde bir bilim insanında öncelikle olması gereken meraklı, yaratıcı, sabırlı,  kararlı ve tarafsız olma gibi  özellikleri kazandırmaya yöneliktir.

Bu zorunlu çalışmalar;

  • İnovasyon ve girişimcilik (Innova-Ted) kulüp çalışmaları (9.sınıf),
  • Seminerlere katılım (9,10,11,12. sınıflar),
  • Araştırma deneyleri:  10.sınıf 2. döneminde / (biyoloji-fizik-kimyaderslerinden öğrenci ilgi alanına göre seçilecek bir dersten),
  • Tübitak Liselerarası araştırma proje yarışmasına katılım (11.sınıf),
  • Sosyal sorumluluk proje çalişmaları (9,10,11,12. sınıflar) dır.