BIYP Devam Koşulları

BIYP Devam Koşulları:

Bu programa dahil olup, Hazırlık İngilizce ve Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenciler 9. sınıfta Ulusal Lise Programı’ndaki ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'ndaki öğrencilerle aynı haftalık ders çizelgesine tabidirler. Ancak, bu öğrencilerin programa devam edebilmeleri için;
9, 10 ve 11. sınıf sonlarında ders kesimi itibarıyla başarısız dersi bulunmaması ve Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik  derslerine ait yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasının 65 ve üzerinde olması gerekmektedir. 

Programın Gereklilikleri

Bilim İnsanı Yetiştirme Programının 4 yıllık öğretim sürecinde Ulusal Programa ek olarak, BIYP sertifikası alabilmek için, programın gereklilikleri olarak belirlediğimiz çalışmalar, öğrencilerimizde bir bilim insanında öncelikle olması gereken meraklı, yaratıcı, sabırlı,  kararlı ve tarafsız olma gibi  özellikleri kazandırmaya yöneliktir.

  • İnovasyon ve girişimcilik (Innova-Ted) kulüp çalışmaları (9.sınıf)
  • Seminerler (9,10,11,12. sınıflar)
  • Tübitak Liselerarası araştırma proje yarışmasına katılım (11.sınıf)
  • Araştırma deneyleri:  10.sınıf 2. döneminde / (biyoloji-fizik-kimyaderslerinden öğrenci ilgi alanına göre seçilecek bir dersten)
  • Sosyal sorumluluk proje çalişmaları (9,10,11,12. sınıflar)