BİY Programına Öğrenci Seçim Süreci

BİY PROGRAMINA ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ

Programa, her yıl okulumuz öğretmenleri tarafından hazırlanan genel bir seçme sınavı  (BİY Seçme Sınavı) ile ortaokulumuz 8.sınıfından mezun olan belirli sayıda öğrenci alınmaktadır.
BİY Seçme sınavı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkçe derslerinin 6., 7.sınıf konuları ile 8.sınıf l. dönem konularını kapsamaktadır. Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. 

BİY Seçme Sınavı Kapsam ve Değerlendirme Esasları

Sınavın  dört alt testinin (Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri) her biri için yanlış yanıt sayısının üçte biri doğru yanıt sayısından çıkarılır.

Sınav puanının hesaplanmasında standart puanlar aşağıdaki katsayılarla çarpılır.

Standart
Puanlar

BİY Seçme Sınavı Puanı

Çarpılacağı
Katsayı

Puan İçindeki
Ağırlığı (%)

Türkçe

1

25

Sosyal Bilimler

0,7

17,5

Matematik

1,3

32,5

Fen Bilimleri

1

25

BİY Seçme Sınavı Puanı = 1*Türkçe Standart Puanı + 0,7*Sosyal Bilimler Standart Puanı + 1,3*Matematik Standart Puanı + 1*Fen Bilimleri Standart Puanı

Bu yılki MEB Merkezi Sınavı sonucunda alınan Merkezi Sınav Puanı (MSP) 0,05 katsayısı ile çarpılarak BİY Seçme Sınavı Puanına eklenir.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı sınavında başarılı olan öğrencilerin, programın 9.sınıfına katılma hakkı kazanabilmeleri için İngilizce ve Türkçe Yeterlilik Sınavlarında başarılı olması gerekir. BİY Seçme Sınavında başarılı olarak, Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nda öğrenim görmeye hak kazanan, ancak Lise Yeterlilik Sınavını geçemeyen öğrenciler, hazırlık sınıfını başarıyla bitirdikleri takdirde bir sonraki öğretim yılında programa dahil edilirler.