Yön. Kur. Başkanımızın Mesajı

 

Sevgili TED Ankara Koleji Ailesi ve Değerli Ziyaretçiler,

Türkiye’nin geleceğine yön veren bireyleri yetiştiren, köklü geçmişi ve dünya ölçeğinde başarıları ile övünç kaynağımız olan Okulumuz, TED Ankara Koleji’nin, yönetiminde görev almak, haklı bir gururu ve beraberinde büyük sorumlulukları getirmektedir.

Okulumuzun kuruluşuna yön veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri mirasını devam ettiren Okulumuz, modern, medeni ve yüksek kültürde dünya birinciliğine ulaşmış bir memleket olma idealini yerine getirecek nitelikte bireyler yetiştirmektedir. Fiziksel ve teknolojik altyapısını her geçen gün yenilediğimiz, dünyanın en büyük K12 yerleşkesi olan İncek Kampüsü, teknolojinin içine doğan kuşakların ihtiyaç duyduğu sağlıklı ortamı onlara sunmaktadır. Eğitimin, öğrenmenin ötesine geçip bir tasarıma dönüştüğü günümüzde, mesleki gelişime açık nitelikli kadromuz, bilgiyi hayata geçirmeleri yönünde öğrencilerimize kılavuzluk etmektedir.

Öğrenmenin doğası değişse de TED Ankara Koleji öğrencisi olmak; Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı, aidiyet duygusu yüksek, bilgiyi ve teknolojiyi üreten, özgüven sahibi, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde, çevre ve dünya sorunlarına duyarlı ve çözüm geliştiren, sosyal yaşamda, bilimde, sporda ve sanatta kendini ifade edebilen, liderlik vasıflarına sahip, mezuniyet sonrasında da öğrencilik ruhunu ve birlikteliğini devam ettiren bireyler olmak demektir.

1989 yılında mezun olduğum Okulumun vazgeçilmez değerlerini, TED Ankara Kolejli olma bilinç ve geleneğini hep birlikte sürdürecek, geçmişte olduğu gibi gelecekte de nice başarıların öncüsü olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

S. Selçuk BÖREKÇİ
TED Ankara Koleji Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı