Genel Müdürümüz

 

“Gelecek söz konusu olduğunda üç tür insan vardır: geleceğin şekillenmesine izin verenler, 
geleceğe şekil verenler ve neler olup bittiğini merak edenler.” 
John M. Richardson

 

TED Ankara Koleji şüphesiz geleceğe şekil ve yön veren eğitim kurumlarının başında geliyor. Okulumuz, 1931’den bugüne gerek eğitim kadrosunu gerekse akademik, bilimsel ve teknolojik alt yapısını her zaman çağın ötesinde bir konuma taşıyarak, kurucumuz Büyük Önder M. Kemal Atatürk’ün ileri görüsü ile geleceği düşleyip tasarladığı modern Türkiye’nin ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştiriyor ve onları ulusal ve uluslararası diplomalarla, belgelerle de destekleyerek Türkiye’de ve dünyada eğitim alanında model olmaya devam ediyor.

Tüm çağlardan daha hızlı ve büyük değişimlerin yaşandığı 21. yüzyılda yetişmekte olan bireylerin bilişsel, sosyal ve kültürel nitelikleri de hızla değişiyor. Bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları her yerden bilgiye erişimimize olanak sağlarken yaşamımıza yeni boyutlar katıyor. 21. yüzyılda aile ve toplum yapıları, çocuk yetiştirme anlayışları ve değerlerdeki değişimler her şeyin gelip geçici olduğu algısını yaratsa da okullar ve eğitimciler öğrenmeyi kalıcı kılmak için yeni yöntemler geliştiriyor. Dijital alanın insani deneyimle birleşmesi eğitim dünyasına büyük zenginlikler katıyor.

Deniliyor ki; sosyal ağların gücü sayesinde yeryüzündeki herkes birbirinden yalnızca altı insan uzaklıkta. Sınırların kalktığı küresel dünyada yabancı dilde eğitimle; kendini ifade edebilen, farklı kültürleri tanıyan, farklı düşünce ve yaşam biçimlerine saygı ve hoşgörü ile bakabilen ama bunun yanında; Türkçeye ve kültürel değerlerine hakim, düşünen, sorgulayan, çözümler ve stratejiler geliştiren, yenilikçi bir gençlik yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin farklı bilişsel ve sosyal becerilerine uygun öğretim programları sunmanın yanı sıra tüm kaynaklarımızı seferber ederek şuan dünyanın hiçbir okulunda bir arada bulunmayan, hi-tech, 3D sınıf ve planetaryum gibi eğitim ve bilişim teknolojilerinin geldiği son noktayı da okulumuza taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Zamanı yakalamak önemli ama yerleştiğimiz zemin daha da önemli. TED Ankara Koleji kuruluşundan bugüne, geleneksel yaklaşım ve yöntemlerini yeni olanla harmanlayarak eğitimde yenilikçi açılımların mimarı olmaya, yetiştirdiği bireylerle hayatın her alanına yön vermeye devam ediyor.


Saygılarımla,
Sevinç ATABAY