BTEC Anasayfa

İŞLETME VE TEKNOLOJİK EĞİTİM KURULU YETERLİK PROGRAMLARI (BTEC)

Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’ninen büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programları, işletme veteknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren ve geliştiren eğitim anlayışına sahiptir. BTEC,öğrencilerde yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri geliştirmek, onlara hayallerindekimesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilenbireyler haline getirmeyi hedeflemektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya Üniversiteleri (YaleUniversity, Middlesex University, Colorado State University, Oxford Brookes University,University of Tampa, Ryerson University vb.) ve dünya çapındaki firmalar tarafından kabul görenbu program sürekli geliştirilip yenilenerek hem öğrenenin hem de işverenin ihtiyaçlarına uygunolarak tasarlanmıştır.

Program; Türkiye'de ilk kez okulumuzun ortaokul ve lise kısmında 2014-2015 öğretim yılındanitibaren uygulanmaya başlanmıştır.

BTEC programları, eğitim sistemine uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ilealternatif sunmaktır. Bu programlar sayesinde öğrenciler,

 • 25 sektörde 700’den fazla meslek alanı ve 1500 program içerisinden ilgilerine uygun alanlarda çalışma fırsatı,
 • Yaptıkları çalışmalarla uluslararası düzeyde kabul gören “award, certificate, diploma” düzeylerinde “BTEC mesleki yeterlilik” belgeleri kazanma fırsatı,
 • Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversitelerinde eğitim fırsatı,
 • Mesleki uzmanlık alanında ve akademik anlamda ilerleme fırsatı bulurlar.

Bu programlar ayrıca 21. yüzyıl öğrenme becerileri çerçevesinde, belge sahibine iş bulma şansı
tanırken, işveren için nitelikli eleman bulma şansını sunar.

25 yılı aşkın bir süredir öğrencilere yükseköğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gerekensosyal ve düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içeriklerle kazandırmayı hedefleyen BTEC,öğrencilerin gelişimlerine ve ihtiyaçlarına uygun farklı seviyelerde programlar sunmaktadır. BTECprogramları, öğrencilerin yüksek eğitime geçişleri veya iş hayatına başarıyla giriş yapmaları içinihtiyaç duydukları becerilerin kazandırılması amacıyla tasarlanmış mesleki yeterliklerdir. Buprogramlar, ünitelerin yoğunluğuna ve ders saatlerine bağlı olarak çeşitli seviyelere ayrılmıştır. Buseviyeler başlangıç seviyesinden profesyonel yeterlikler kazandıran 7. seviyeye kadar devametmektedir. Seviyeler ve bunlara ilişkin açıklamalar Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: BTEC Seviyeleri ve Açıklamaları

Seviyeler

Açıklaması

Başlangıç ve 1. Seviye /
2. Seviye

Bu seviyedeki programların amacı, öğrencilere ileride sahip olacaklarımeslekler için gerekli olan başlangıç düzeyindeki yeterlikleri her seviyede artan içerikte kazandırmaktır.

3. Seviye

Bu seviyedeki programların amacı, öğrencileri uluslararası meslekiyeterlik diploması alacak düzeyde yetiştirmektir. İçeriği 1. ve 2. seviyeye göre daha kapsamlı ve ders saatleri daha fazladır.

4. 5. 6. ve 7. Seviye

Hayat boyu öğrenme mantığı içerisinde geliştirilen profesyonelprogramlar, seviye 4’ten seviye 7’ye kadar uzanmaktadır. Söz konusu programlar, mesleki gelişim ve uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesini hedeflemektedir.


BTEC ile öğrenciler,

 • içinde bulundukları mevcut eğitim sisteminde uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile desteklenmekte,
 • yükseköğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gereken sosyal ve düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içeriklerle kazanmakta,
 • 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında 1500 programdan faydalanma imkânı bulabilmekte,
 • 21. yüzyıl genç neslinin farklı meslek alanlarını deneyecek olmalarından hareketle daha ortaokul ve lise düzeylerinde farklı disiplinlerde kendilerini tanıma, ilgi alanlarını, yeterliklerini vb. görme fırsatını yakalamakta,
 • yurt dışında öğrenim görmek istedikleri alanda yetişebilmekte,
 • Türkiye’de üniversite giriş sisteminde beklenen değişikliğin gerçekleşmesi durumunda gitmek istedikleri üniversite ve bölümlere giriş sürecinde güçlenmektedir.

BTEC programları ile öğrencilerin,

 • Araştırma
 • Yaratıcı Düşünme
 • İnovasyon
 • Girişimcilik
 • Eleştirel Düşünme
 • Problem Çözme
 • Bireysel Öğrenme
 • Özgün Ürün Oluşturma
 • İşbirliği
 • Esneklik ve Uyum
 • Planlama
 • Sunum
 • İletişim
 • Risk Alma
 • Öz Değerlendirme
 • Öz Yönetim
 • İş Alanına Özgü becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.