Kurslar

ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME VE SINAVLARA HAZIRLAMA KURSLARI

Öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere, her öğretim yılının I. ve II. Döneminde öğrenci velilerimizin istekleri doğrultusunda yetiştirme kursları açılmaktadır. Yetiştirme kurslarında ders konularına dayalı destekleyici bilgiler verilmektedir. Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek amacıyla müzik, folklor, resim vb. alanlarda da kurs açılabilmektedir. Kurs ücretleri yasal mevzuat esaslarına göre belirlenmektedir. 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 8. Sınıf öğrencilerimize Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavları uygulanmaktadır. TEOG sınav konuları öğretim programı ile örtüştüğünden tüm konu ve kazanımlar haftalık ders saatleri içinde ders öğretmenlerince işlenmekte, izlenmekte ve deneme sınavı ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonuçlarına göre gereken telafi çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin TEOG sınavlarında üstün başarı göstermeleri sağlanmaktadır. İstekli olan öğrencilerimiz için okula ulaşımları velileri tarafından sağlanmak üzere cumartesi günleri, deneyimli öğretmenlerimiz tarafından, Sınavlara Hazırlama ve Yetiştirme Kursları yapılmaktadır.