Neden BTEC?

Okulumuzda BTEC Programlarının;

  • 21. yüzyıl genç neslinin daha lise düzeyinde farklı disiplinlerde kendilerini tanıma, ilgi alanlarını keşfetme ve yeterliliklerini görme olanağı sağlaması,
  • öğrencilerin yaptıkları “pratik” çalışmaları uluslararası kabul gören sertifikalar ile taçlandırma olanağı sunması,
  • yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencileri eğitim almayı istedikleri alanda güçlendirmesi ve yurtdışında birçok üniversite tarafından başvuru sürecinde öğrencilerimize avantaj sağlaması,
  • başarı ile tamamlandığında kazanilan BTEC sertifika ve diplomalarının, mezunların iş bulma şansını % 14 arttırması (London Economics, Ekim 2010),
  • öğrencilere kazandırılan becerilerin (eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) ve yeterliklerin (risk alma, sorumluluk alma vb.) artırması,
  • akademik ve mesleki eğitimin birbirinin yerinde değil, birbirlerini tamamlayacak şekilde yürütülmesi, nedenlerine bağlı olarak uygulanmaktadır.