BTEC Programlarında Öğrenme-Öğretme ve Değerlendirme Süreci

BTEC Programlarında Öğrenme-Öğretme ve Değerlendirme Süreci

BTEC programlarının okullarımızda uygulanmasında, öğrenciyi merkeze alan öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmiş öğrenme öğretme süreçleri hazırlanmaktadır. Her bir ünitenin kazanımlarını gerçekleştirmeye yönelik öğrenme süreçleri (ders planları), öğretim materyalleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun öğrenme yaşantıları sunulmakta ve böylece öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlamak ve onları araştırma yapmaya yönlendirmek esas alınmaktadır.

Değerlendirme sürecinde sonuç odaklı değerlendirmeden çok süreci de değerlendirmeyi içine alan ünite görevleri öğrencilere verilir. Öğrencilerin, öğrendiklerini göstermeleri, uygulamaya yönelik teknik becerileri kullanmaları, mesleki rollere ilişkin bireysel gelişmeler göstermeleri beklenir. Öğrencilerden akademik dürüstlük ilkelerini benimseyerek, uygulamaya dayalı görevleri gerçekleştirmeleri, bu amaçla araştırmalar ve sunumlar yapmaları, raporlar yazmaları, özgün ürünler ortaya koyarak ürün dosyası hazırlamaları beklenmektedir. Değerlendirme yaklaşımı öğrenme çıktılarına ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin öğrenci ürünlerine dayalıdır. Değerlendirme sürecinin amacı ünite içeriklerinin etkili öğrenildiğinden emin olmaktır. BTEC programlarındaki değerlendirmeler, öğrencilere ileride seçecekleri mesleklerde kendi performanslarını analiz etme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunar.

BTEC 1. Seviye Programları Değerlendirme Süreci

Bu program kapsamında öğrencilere belli değerlendirme ölçütlerini içeren ünite görevleri verilmekte ve bu görevleri değerlendirme ölçütlerine uygun ürünler hazırlayarak tamamlamaları beklenmektedir. Ünite görevleri, performans odaklıdır. Bu görevlerin belirlenen zaman zarfı içerisinde tamamlanarak, öğretmene teslim edilmesi beklenir. Değerlendirmeler öğretmenler tarafından gerçekleştirilir ve öğrenciler değerlendirildikten sonra okulun belirlediği iç denetleyiciler yardımıyla bu değerlendirmeler kontrol edilir.

Verilen görevin, belirtilen süre içerisinde tamamlanmış olup, ölçütleri karşılamaması durumunda, öğretmen ve iç denetleyici tarafından uygun görüldüğünde, öğrencilerin görevi gerçekleştirebilmeleri için 10 gün ek süre verilir (resubmission). Öğrenciler verilen ek süre içerisinde görevi tamamlayamazlar ise, öğretmen ve iç denetleyicinin uygun bulması halinde öğrenciye yeni bir görev verilir (retake). Öğrenci yeni görevi belirlenen ölçütlere uygun şekilde ve sadece 10 gün içerisinde tamamlamalıdır.

BTEC 2. ve 3. Seviye Programları Değerlendirme Süreci

Bu program kapsamında öğrenciler, zorunlu ve seçmeli ünitelere ilişkin değerlendirme ölçütlerini kapsayan ünite görevlerini yaparak, her bir değerlendirme ölçütünü destekleyecek ürünler sunmakla yükümlüdür. Ünite görevleri, performans odaklıdır. Bu görevlerin belirlenen zaman zarfı içerisinde tamamlanarak, öğretmene teslim edilmesi gerekmektedir. BTEC 1. seviye programlarından farklı olarak, değerlendirme ölçütlerini gerçekleştirme düzeyi pass (geçiş düzeyi), merit (uygulama düzeyi) ve distinction (ayırt etme düzeyi) olmak üzere üç seviyede tanımlanmıştır. Değerlendirmeler öğretmen tarafından gerçekleştirilir ve öğrenciler değerlendirildikten sonra okulun belirlediği iç denetleyiciler yardımıyla bu değerlendirmeler kontrol edilir.

Verilen görevin, belirtilen süre içerisinde tamamlanmış olup, başlangıç düzeyindeki ölçütleri karşılamaması durumunda, öğretmen ve iç denetleyici tarafından uygun görüldüğünde, görevi gerçekleştirebilmeleri için 10 gün ek süre verilir (resubmission).

Öğrenciler verilen ek süre (10 gün) içerisinde de görevi tamamlayamadıkları durumda, öğretmen ve iç denetleyicinin uygun bulması durumunda öğrenciye yeni bir görev verilir(retake). Öğrenci yeni görevi belirlenen ölçütlere uygun şekilde, 10 gün içerisinde tamamlamalıdır. Öğrenci bu durumda ancak geçiş düzeyinde (P) not alarak programa devam edebilir.