BTEC Nedir?

BTEC Nedir?

Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

BTEC programları ile örencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

 

 

BTEC programlarının bütününde öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

BTEC farklı alanlarda ve seviyelerde uygulanan bir programdır. Bu programlar, ünitelerin yoğunluğuna ve ders saatlerine bağlı olarak çeşitli seviyelere ayrılmıştır. Programların içeriği seviye arttıkça zenginleşmekte, kredi sayısı artmakta ve uygulama süresi uzamaktadır. Her alan ve seviyenin, zorunlu ve seçmeli ünite sayısı, ünite içerikleri, değerlendirme ölçütleri ve puanlandırma sistemleri birbirinden farklılık göstermektedir. Seviyeler ve bunlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 

Seviyeler

Açıklaması

 

Belge(Awards) (1 -12 kredi) 

Sertifika(Certificates) (13-36 kredi)

Başlangıç ve 1. Seviye/ 2. Seviye

 

•        Meslekler için gerekli olan başlangıç düzeyindeki yeterlikleri her seviyede artan içerikte kazandırmayı hedeflemektedir.

•        Bu seviyeler ortaokul ve lise öğrencileri için uygundur.

 

Diploma (37 kredi veüstü)

3. Seviye

 

•        Uluslararası mesleki yeterlik diploması alacak düzeyde bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

•        İçeriği 1. ve 2. seviyeye göre daha kapsamlı ve ders saatleri daha fazladır.

•        Bu seviye lise öğrencileri için uygundur.

4. 5. 6. ve 7. Seviye

 

Diploma (37 kredi veüstü)

 

•        Mesleki gelişim ve uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesini hedeflemektedir.

•        Bu seviyelerdeki programların amacı, yükseköğretimde okuyan ve bir meslekte çalışan kişilere profesyonel yeterlikler kazandırmaktır.