Neden BTEC?

Okulumuz, aşağıda yer alan gerekçelerle öğrencilerine bu programı seçme alternatifi sunmayı tercih etmiştir.

  • 21. yüzyıl genç neslinin önümüzdeki 10-20 yıl içinde farklı meslek alanlarını deneyecek olmalarından hareketle daha lise düzeyinde olan öğrencilere farklı disiplinlerde kendilerini tanıma, ilgi alanlarını, yeterliliklerini vb. görme olanağı sağlaması,
  • Öğrencilerin yaptıkları “pratik” çalışmaları uluslararası kabul gören krediler ile tamamlaması,
  • Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencileri eğitim almayı istedikleri alanda güçlendirmesi,
  • Türkiye’de üniversite giriş sisteminde beklenen değişikliğin gerçekleşmesi durumunda öğrencileri gitmek istedikleri üniversite ve bölümlere giriş sürecinde avantaj sağlanması,
  • BTEC sertifika ve diplomalarının, mezunların iş bulma şansını % 14 arttırması (London Economics, Ekim 2010),
  • BTEC mesleki yeterliliklerine sahip kişilerin iş yaşamlarında elde ettikleri kazancın, sahip olmayanlara oranla % 34 daha fazla olması (London Economics, Ekim 2010),
  • Bir lise diplomasının ötesinde öğrencilere kazandırılan becerilerin (eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) ve yeterliklerin (risk alma, sorumluluk alma vb.) artırılması,
  • BTEC ile akademik ve mesleki eğitimin birbirinin yerinde değil, birbirlerini tamamlayacak şekilde yürütülmesi,
  • BTEC seviyesi yükseldikçe bunu akademik dereceler ile bütünleştiren öğrencilerin oranının artması.