Proje ve Fark Yaratan Uygulamalarımız

AÇIK SINIF

Tematik yaklaşımın benimsendiği, okuma, yaratıcı yazma ve akademik kazanımların sanatsal yöntemlerle de ilişkilendirilerek hazırlandığı açık sınıf uygulamalarımız öğrencilerimizde öz denetim, yansıtıcı düşünme, iş birliği içinde çalışma, demokratik davranma, okula yönelik olumlu tutum sergileme, sorumluluk alma ve yüksek özgüvene sahip olma becerilerini desteklemeyi hedeflemektedir.

 Her sınıf seviyesinde yıllık planlarımızda yer alan temalar doğrultusunda farklı konu içerikleri ile  hazırlanan açık sınıf uygulamaları sayesinde, öğrencilerin araştırma, doğru bilgiye ulaşma ve ulaştığı bilgiyi sorgulama becerileri de gelişmektedir.

 Her eğitim öğretim yılında bir kez yapılan bu uygulama ile bir yandan öğrencilerimizin akademik, kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlarken bir yandan da velilerimizin de eğitim öğretim sürecine etkin katılımı için  ortam oluşturmayı amaçlamaktayız.

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün  “Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” sözünü ilke edinerek, öğrencilerimizi hayatın her alanında aktif, kendilerini doğru ifade edebilen ve özgüveni yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlamaktayız.