LİSE

Kayıt Bilgileri

Lise Kayıt Bilgileri

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

“TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ne yalnızca TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu’ndan mezun olan öğrencilerin kayıtları yapılmakta olup, bunun dışında HZ/09. sınıflarımıza öğrenci alımı yapılmamaktadır.”

 • Kayıt tarihleri

Kayıt yenileme işlemleri her yıl velilerimize bildirilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Buna göre:

 • 1-30 Haziran tarihleri arası (Pazar günleri hariç) kayıtlar alınacaktır.
 • Okulumuzda birden fazla çocuk okutan velilerimiz için 1 Haziran-14 Temmuz 2022 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilir.  (Cumartesi-Pazar günleri hariç)
 • Veliler kayıt işlemlerini Okul Bilgi Portalı üzerinden online olarak yapabilirler.
 • TED Ankara Koleji Vakfı Okullarının Lise kısmında Hazırlık, 9., 10. ve 11. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden, aynı öğretim yılı içerisinde disiplin cezası alan ve cezaya sebep olan eylemlerini devam ettiren öğrencilerin durumları, Okul yönetimi, PDR birimi ve Öğretmenler Kurulu tarafından incelenir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nin, öğrencinin bir sonraki eğitim-öğretim yılında kaydını yapmama hakkı saklıdır. Hakkında Okula devam etmemeleri yönünde karar alınan öğrencilerin bir sonraki yıla kaydının yenilenmeyeceği öğrenci velisine yazılı olarak bildirilir.

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİNE YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

 • ORTAOKULUMUZDAN MEZUN OLAN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ:
 • Lise Yönetimi ve  PDR tarafından yapılan davranış değerlendirme ve disiplin durumu, öğrencinin akademik başarısı ve Okula uyumu konularında gerekli incelemeleri yaparak velisi tarafından Liseye kaydı talep edilen ve kayıtları uygun görülen öğrencilerin kayıtlarını Lise Hazırlık Sınıfına yapar.  TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında devam etmesi uygun görülmeyen öğrencilerin kaydını yapmama hakkı saklıdır.
 • Muhasebe Müdürlüğünce yapılacak kesin kayıtlar ise 1 Haziran-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.  

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULDAN 2021-2022 ÖĞRETİM YILI SONUNDA  MEZUN OLUP LİSE KISMIMIZA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BAŞARI BURSLARI

 • LGS sonucunda oluşan MSP puanına göre 2021-2022 öğretim yılı için Türkiye genelinde:
 • 0 - 0,49 arasında yüzdelik dilime giren öğrencilere  %100,
 • 0,50-0,99 arasında yüzdelik dilime giren öğrencilere  %75,
 • 1,00 – 1,49 arasında yüzdelik dilime giren öğrencilere ise %50 oranında başarı bursu verilecektir.
 • Burs yalnızca öğrencinin yıllık ücretini kapsamaktadır.
 • Burs oranları ve burs kriterleri her yıl Vakıf Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda güncellenir ve ilan edilir.
 • Okulumuza kayıt yaptırdıktan sonra kaydını alarak başka bir okula giden öğrencilerimiz, öğretim yılının başlama tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde geri dönmeleri durumunda burs haklarından yararlandırılır.  Öğrencilerimizin bu tarihten sonra Okulumuza geri dönmeleri durumunda burs hakkı kaybolur. 

BURS DEVAM KOŞULLARI

Bir öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Bursundan yararlanmaya devam edebilmesi aşağıdaki koşulların tamamını sağlamasına bağlıdır:

 • Öğrencinin Eğitimde Başarı Bursu adı altında verilen burstan yararlandığı süre boyunca sınıfını doğrudan geçmesi,
 • Yıl sonu başarı ortalamasının 85 puan ve üzerinde olması
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olması
 • Okuduğu öğretim yılında Disiplin Kurulu tarafından disiplin cezası alan ve davranış puanı indirilen öğrencinin burs hakkı öğretim yılı sonunda sona erer.
 • Burs devam koşullarından Akademik Başarı koşullarını sağlayamayan öğrencinin - yıl sonu başarı puanının 85 puanın altına düşmesi durumunda - burs oranı bir alt kademeye düşürülür. Öğrencinin bir sonraki öğretim yılında yıl sonu başarı puanının 85 puan ve üzerine çıkması durumunda ise başarı burs oranı yeniden bir üst basamağa çıkartılır.
 • Disiplin cezası alan öğrencinin ceza aldığı öğretim yılı sonunda başarı burs hakkı sonlandırılır ve bir daha burstan yararlandırılmaz.

ARA SINIFLARA NAKİL YOLUYLA GELECEK ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

Okulumuz Hazırlık , 11 ve 12. Sınıflarına nakil yoluyla öğrenci alınmamaktadır.

 • 9 ve 10. Sınıflara nakil başvurusunda bulunabilmenin ön koşulu söz konusu öğrencinin daha önce TED Ankara Koleji’nde  kesintisiz en az 3 yıl veya diğer TED okullarında ise kesintisiz en az 5 yıl öğrenim görmüş olmasıdır. ( Diğer TED Okullarından okulumuza nakil sınavı ile gelmek isteyen öğrencinin nakil başvurusunda bulunduğu yıl mutlaka TED Okullarında öğrenimine devam ediyor olması gerekmektedir.)
 • Başvuru önkoşulunu sağlayan öğrenci velileri , dilekçe ve ön koşul sağlandığına dair, kayıtlı olduğu  okuldan alınacak belge ile 31 Ağustos tarihine kadar Okulumuza müracaat ederler.
 • Bu öğrenciler Okulumuzun eğitim-öğretime başlamasından  önceki hafta sınıf seviyesine göre İngilizce ve Türkçe Yeterlilik Sınavına alınırlar. Sınavlarda başarılı olan (iki sınavdan da en az 70 puan) öğrenciler okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.
 • Lise kısmımızda öğrenim görmekteyken yurtdışına  değişim programı ile giden ve  1 yıl öğrenim gördükten sonra geri dönen öğrencilerimizin kaydı herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılır. Bu öğrencilerden başvuru sırasında transkript, denklik belgesi ve veli dilekçesi istenir.

 

Son DüzenlenmeÇarşamba, 15 Haziran 2022 20:54