LİSE

Kayıt Bilgileri

Lise Kayıt Bilgileri

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
 

“TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ne sadece TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu’ndan mezun olan öğrencilerin  kayıtları yapılmakta olup, bunun dışında HZ/09.sınıflarımıza öğrenci alımı yapılmamaktadır.”

 • Kayıt tarihleri

Kayıt yenileme işlemleri her yıl velilerimize bildirilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Buna göre:

 • 1-30 Haziran tarihleri arası (Pazar günleri hariç) kayıtlar alınacaktır.
 • Okulumuzda birden fazla çocuk okutan velilerimiz için 1 Haziran-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilir.  (Cumartesi-Pazar günleri hariç)
 • Veliler Okul Bilgi Portalından randevu aldıktan sonra kayıt işlemlerini Okula bizzat gelerek yaptırırlar.
 • Akademik başarı bursu alan öğrencilerin burs koşullarının (YSBO ve Disiplin) sağlanıp sağlanmadığının kontrolü 05 Haziran 2020 tarihine kadar  yapılacağından, burslu öğrencilerimizin kayıt yenileme randevusunu, 05 Haziran’dan sonraki bir tarihe almaları gerekmektedir.

TED Ankara Koleji Vakfı Okullarının Lise kısmında Hazırlık, 9., 10. ve 11. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden, aynı öğretim yılı içerisinde disiplin cezası alan ve cezaya sebep olan eylemlerini devam ettiren öğrencilerin durumları, Okul yönetimi, PDR birimi ve Öğretmenler Kurulu tarafından incelenir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nin, öğrencinin bir sonraki eğitim-öğretim yılında kaydını yapmama hakkı saklıdır. Hakkında Okula devam etmemeleri yönünde karar alınan öğrencilerin bir sonraki yıla kaydının yenilenmeyeceği öğrenci velisine yazılı olarak bildirilir.

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİNE YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

 • ORTAOKULUMUZDAN MEZUN OLAN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ:
 • Lise Yönetimi ve  PDR tarafından yapılan davranış değerlendirme ve disiplin durumu, öğrencinin akademik başarısı ve Okula uyumu konularında gerekli incelemeleri yaparak velisi tarafından Liseye kaydı talep edilen ve kayıtları uygun görülen öğrencilerin kayıtlarını Lise Hazırlık Sınıfına yapar.  TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında devam etmesi uygun görülmeyen öğrencilerin kaydını yapmama hakkı saklıdır.
 • Muhasebe Müdürlüğünce yapılacak kesin kayıtlar ise Haziran ayının ilk haftası ile Ağustos ayının 1. haftası arasında gerçekleştirilmektedir.

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULDAN MEZUN OLUP LİSE KISMIMIZA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BAŞARI BURSLARI

 • LGS sonucunda oluşan YEP puanına göre 2020-2021 öğretim yılı için İl genelinde %1’lik dilime %100, %2’lik dilime %60, %3’lük dilime giren öğrencilere %40 başarı bursu verilecektir. Her yıl Vakıf Yönetim Kurulumuzun  kararına bağlı olarak söz konusu burs koşulları güncellenmektedir.
 • Okulumuza kayıt yaptırdıktan sonra kaydını alarak başka bir okula giden öğrencilerimiz, 1 ay içerisinde geri döndüklerinde burs hakları devam eder. Öğrencilerimizin bu tarihten sonra Okulumuza geri dönmeleri durumunda burs hakkı kaybolur. 

ARA SINIFLARA NAKİL YOLUYLA GELECEK ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

Okulumuz Hazırlık , 11 ve 12. Sınıflarına nakil yoluyla öğrenci alınmamaktadır.

 • 9. ve 10. Sınıflara nakil başvurusunda bulunabilmenin ön koşulu söz konusu öğrencinin daha önce TED Ankara Koleji’nde  kesintisiz en az 3 yıl veya diğer TED okullarında ise kesintisiz en az 5 yıl öğrenim görmüş olmasıdır. ( Diğer TED Okullarından okulumuza nakil sınavı ile gelmek isteyen öğrencinin nakil başvurusunda bulunduğu yıl mutlaka TED Okullarında öğrenimine devam ediyor olması gerekmektedir.)
 • Başvuru önkoşulunu sağlayan öğrenci velileri , dilekçe ve ön koşul sağlandığına dair, kayıtlı olduğu  okuldan alınacak belge ile 31 Ağustos tarihine kadar Okulumuza müracaat ederler.
 • Bu öğrenciler Okulumuzun eğitim-öğretime başlamasından  önceki hafta sınıf seviyesine göre İngilizce ve Türkçe Yeterlilik Sınavına alınırlar. Sınavlarda başarılı olan (iki sınavdan da en az 70 puan) öğrenciler okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.
 • Lise kısmımızda öğrenim görmekteyken yurtdışına  değişim programı ile giden ve  1 yıl öğrenim gördükten sonra geri dönen öğrencilerimizin kaydı herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılır. Bu öğrencilerden başvuru sırasında transkript, denklik belgesi ve veli dilekçesi istenir.

 

 

Son DüzenlenmeSalı, 09 Haziran 2020 10:00