Yurt Dışı ve İl Dışından Nakiller

Kayıt Bilgileri

Yurt Dışı ve İl Dışından Nakiller

Anaokulu ve İlkokul 1. sınıfa nakille öğrenci alınmamaktadır. İlkokul ve Ortaokul Kısmımıza ise velisinin görevi ya da işinin naklinden dolayı il dışı ve yurt dışından gelen öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi yönetmelikleri ve Kurum Yönetmeliğimiz çerçevesinde belirtilen şartları taşımaları halinde başvurabilirler. Talep edilen sınıf düzeyinde kontenjan olması halinde ve Vakıf Yönetim Kurulu'nun içinde bulunulan öğretim yılına ilişkin kararları doğrultusunda söz konusu öğrenciler için seviye tespit sınavı uygulanır. Velinin öğrenci nakil talebi için Kısım Müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

  • Okulumuz 11 ve 12. Sınıflarına nakil yoluyla öğrenci alınmamaktadır.
  •  9. ve 10. Sınıflara nakil başvurusunda bulunabilmenin ön koşulu söz konusu öğrencinin daha önce TED Ankara Koleji’nde  kesintisiz en az 3 yıl veya diğer TED okullarında ise kesintisizen az 5 yıl öğrenim görmüş olmasıdır. ( Diğer TED Okullarından okulumuza nakil sınavı ile gelmek isteyen öğrencinin nakil başvurusunda bulunduğu yıl mutlaka TED Okullarında öğrenimine devam ediyor olması gerekmektedir.)
  • Başvuru önkoşulunu sağlayan öğrenci velileri, dilekçe ve ön koşul sağlandığına dair, kayıtlı olduğu  okuldan alınacak belge ile 24 Ağustos tarihine kadar Okulumuza müracaat ederler.
  • Bu öğrenciler Okulumuzun eğitim-öğretime başlamasından  önceki hafta sınıf seviyesine göre İngilizce ve Türkçe Yeterlilik Sınavına alınırlar. Sınavlarda başarılı olan (iki sınavdan da en az 70 puan) öğrenciler okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.
  • Lise kısmımızda öğrenim görmekteyken yurtdışına değişim programı ile giden ve 1 yıl öğrenim gördükten sonra geri dönen öğrencilerimizin kaydı herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılır. Bu öğrencilerden başvuru sırasında transkript, denklik belgesi ve veli dilekçesi istenir.

Nakil işlemleri için gerekli belgeler hakkında detaylı bilgiye kısım müdürlüklerinin öğrenci işlerinden ulaşılabilir. 

İletişim: 

İlkokul 2-4. sınıflar: 586 90 00/ 3101
Ortaokul 5-8. sınıflar: 586 90 00/ 2101
Lise: 586 90 00/ 1101

Son DüzenlenmePerşembe, 09 Temmuz 2020 10:47
Bu kategoriden diğerleri: « Anaokul Kayıt Bilgileri