Haberler

Sonbahar Öğretmen Sempozyumu’nda Deneyimler Paylaşıldı

  

Türkiye'de iki dilde eğitim-öğretim yapan özel okulları bir araya getirerek yeni fikirlerin, öğretim yöntemlerinin ve diğer başarılı eğitim deneyimlerinin paylaşılmasına ve öğrenilmesine fırsat veren geleneksel 22. ATC Sonbahar Öğretmen Sempozyumu,  20 Ekim 2018 tarihinde Robert Kolej’de gerçekleştirildi. Sempozyuma Anaokulu, Ortaokul ve Lise Kısmımızdan 13 öğretmenimiz dinleyici olarak, 7 öğretmenimiz ise sunum yapmak üzere katıldılar.

  

Oldukça verimli geçen sempozyumda Anaokulu öğretmenimiz Zeynep Ünlü Mutlu ve Program Geliştirme Uzmanımız Ece Özdemir, “İşbirlikçi Oyunlar Güçlü Başlangıçlar” isimli sunumu  gerçekleştirdiler. Sunumda Anaokulumuzda 2016 yılından beri uygulanmakta olan, 21. yüzyıl becerilerinden yola çıkarak erken çocukluk döneminde işbirliği, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini oyunlarla geliştirmeyi amaçlayan programı tanıttılar.

   

Ortaokul İngilizce öğretmenlerimiz Çiğdem Yılmaz ve Burin Menküer Çeçen, “Obligated or Self-Motivated to Learn” başlıklı sunumlarında iç motivasyonun önemini anlattılar. Öğrencilerin ödül, ceza vb yöntemlerle ancak kısa süreli güdülenebileceklerinin, bunun yanında içsel motivasyonlarını artırdıklarında uzun soluklu bir güdülenme süreci yaşayabileceklerinin üzerinde durdular.

   

Sempozyuma Lise Kısmımızdan katılan Biyoloji öğretmenlerimiz Didem Oluklulu ve Gözde Tekin Demirci “Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Çevre Sistemleri dersinde akran eğitimi uygulaması” isimli sunumda,  deneyimlerini katılımcı okullardan gelen öğretmenler ile paylaştılar. Matematik öğretmenimiz Özge Keskin ise “Sahi, nedir bu Matematik?” başlıklı sunumunda matematiksel bilginin doğasına ait inançlarını ortaya çıkarmak ve bunlar üzerinden Matematik felsefesini de ilgilendiren büyük soruları tartışmalarına yardım etmeye yönelik sınıf içi uygulamalarla ilgili paylaşımlarda bulundular.

 

Son DüzenlenmeÇarşamba, 25 Eylül 2019 15:35