İK Başvuru Sistemi ve İşe Alım Politikamız

İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi

Kurumumuzda eğitim-öğretim görevini yürüten eğitim personelinin yanı sıra destek hizmetlerini yürüten bir grup personel daha bulunmaktadır. Her iki grup için yapılacak iş başvurularının internet ortamında oluşturulmuş olan İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Tüm değerlendirmeler internet üzerinden yapıldığı için elden, faksla ya da e-posta yoluyla gelen başvurular ile ilgili işlem yapılamamakta, başvuru sahiplerine ulaşılarak İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapmaya yönlendirilmektedir.

İşe Alım Politikamız 

Tüm personelin işe alımı sürecinde, adaylara yöntem ve esasları kurum içi mevzuatlarla belirlenmiş çeşitli sınavlar uygulanmaktadır. Personel ihtiyacı olduğunda İnsan Kaynakları Başvuru Sisteminde dosyalanan başvuruların yanı sıra, yeni adaylar belirlemek üzere, uygulanacak sınavlar öncesinde web sayfasında duyuru, gazete ilanı vb. yöntemlerle işe alım yapılacak pozisyonlar duyurulmaktadır. Alınan başvurular sistemde mevcut başvurularla birlikte değerlendirilerek, uygun adayların yapılacak sınavlara katılımı sağlanmaktadır. 

Kurumumuzda her pozisyon için gerekli öğrenim, deneyim vb. kriterler görev tanımları ile belirlenmiş olup, erkek adayların askerlik görevini yapmış olma şartları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kurumumuzda öğretmen olarak görev alacak olanlar için belirlenen ön koşullar İnsan Kaynakları Başvuru Formu girişinde belirtilmektedir.