Çalışma Koşulları

 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi olan ve Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere 4 ayrı öğretim kurumunu bünyesinde toplayan Kurumumuzda görev yapan personelimiz 4857 sayılı İş Kanununa tabi olup, sosyal güvenlik yönünden haklarında 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa göre işlem yapılmaktadır. 

Okullarımızın çalışma takvimi MEB mevzuatları doğrultusunda, öğretmenlerimizin çalışma gün ve saatleri de yine aynı şekilde MEB mevzuatı ve çalışma takvimi esas alınarak belirlenmektedir. Tam zamanlı çalışan diğer personelimizin çalışma süreleri ise ilgili yasalar uyarınca belirlenmektedir.

Öğretmenlerimizin ücretleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında mezuniyet ve hizmeti nispetinde belirlenen derece-kademesine ilave edilecek bir üst dereceye göre yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmektedir. Aylık maaşlarına ilaveten aldıkları ders ücreti de yine MEB mevzuatı çerçevesinde girdikleri ders saatleri ve yaptıkları ders dışı çalışma sürelerine göre belirlenmektedir. Diğer personelimizin ücretlerinin belirlenmesinde pozisyon, görev, yetki, sorumluluk, tahsil, deneyim vb. kriterlerin baz alındığı bir sistem uygulanmaktadır.
 

Özel Sağlık Sigortası
 
Acil Sağlık Hizmeti
Çalışanlarımız isteklerine bağlı olarak Özel Sağlık Sigortası kapsamında tedavilerini anlaşmalı doktor ve hastanelerde yaptırabilmektedirler.   Çalışanlarımız Acil Sağlık Hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.
     
Ulaşım
 
Yemek Hizmetleri
Çalışanlarımız işe geliş ve gidişlerinde semt servislerinden, mesai saatleri içerisinde ise ring servislerinden faydalanabilmektedirler.   Çalışanlarımız öğle yemeklerinde kurumumuz yemekhanesinden faydalanabilmektedirler.