Doktorumuz diyor ki...

Sağlıklı Beslenme ve Gıda Güvenliği

Menü Komisyonu

4-5 diyetisyen, 2 tıp doktoru, 2-3 hijyenist, 1 gıda mühendisi, öğretmen ve öğrenci temsilcileri, idari-yönetsel kadro ve Okul Aile Birliği temsilcilerinden oluşan Menü Komisyonu her ayın en geç 25'inde toplanarak okul çağı çocuğunun toplu beslenme tanımı içerisinde sağlıklı ve dengeli beslenme konusunu gündem olarak tartışan bir komisyondur.

Komisyon okullarımızda verilmekte olan öğle-öğün yemeğini görsel, damak tadı, kalori miktarı ve bu kalorinin bileşim (karbonhidrat, protein, yağ...) içeriklerini tartışıp aylık menüyü oluşturmaktadır. (Bir aylık menü örneği yazıya monte edilebilir.)

Komisyon tarafından oluşturulan aylık menü okullarımızdaki her bir yemekhanenin girişine, tüketicinin görebileceği biçimiyle asılmakta, www.kolejimyemek.com adresinde de yayınlanmaktadır.


Gıda Güvenliği ve Hijyen

Gıda Güvenliği ve Hijyen Komisyonu'nda TED Ankara Koleji Vakfı Okul Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, kurumumuzda görevli diyetisyenler, yüklenici firmanın diyetisyen ve hijyenistleri ve gıda mühendisleri ile idari ve yönetsel kadro görev almaktadır.

Günlük olarak gıda hazırlanmasında uygulanan işlemler Gıda Maddeleri Tüzüğü, Türk Gıda Kodeksi, TSE ve EN (European Norm) standartlarına uygun malzeme seçimiyle başlamakta ve İSO 9001, 9002, HACCP güvenceleriyle devam etmektedir.

Gıda malzemelerinin temini, malzemelerin hazırlanışı, yemeğin pişirilmesi, yemeğin servise sunulması ve dağıtılması, yemeklerden alınan numunelerin ve testlerin yapılması, yemek artıklarının ve çöplerin toplanması, bulaşıkların yıkanması ve temizlik ile yemekhane ve kantinlerde çalışan personellerin sağlık kontrollerinin yapılması yukarıda belirtilen ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde komisyon tarafından gerçekleştirilmektedir.

Gıda Güvenliği ve Hijyen Komisyonunun ayda bir yaptığı toplantılarda, mevcut durum değerlendirilerek, saptanan konularla ilgili gerekli planlamalar yapılmaktadır.


Beslenme ve Gıda Güvenliği-Hijyen Eğitimleri

Öğrencilerin ve çalışanların sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilgilenmeleri ve olumlu davranışlar oluşturabilmeleri için; Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı tıp doktorları tarafından 'öğretmenden öğrenciye' anlayışıyla 'sağlıklı ve dengeli beslenme ile bu durumun bozulmasında oluşabilecek sağlık sorunları' başlığı altında eğitim faaliyetlerimiz Anaokulu'ndan başlamış olup, İlköğretim I.Kademe'ye doğru yaygınlaştırılacaktır.

Sağlıklı ve dengeli beslenme kültürünün küçük yaşlardan itibaren kazanılabileceği gerçeğinden hareketle planlanan bu eğitim çalışmaları, öğrencilerimizde sağlıksız besinlere 'hayır deme' becerisini kazandıracaktır.

Mutfak ve yemekhanelerimizde çalışan personelin gıda güvenliği ve hijyen konusundaki eğitimleri, işe girişlerinde başlamakta ve periyodik aralıklarla pekiştirilmektedir. Bu eğitimler kişisel hijyen, genel hijyen, bireysel sağlık bilgisi, insan ilişkileri vb. konu başlıkları altında hijyenistler tarafından verilmektedir.

 

Denetimler

Günlük iş akışı içerisinde mutfak, yemekhane ve kantinlerin sağlık ve güvenlik denetimleri, Okul Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun oluşturmuş olduğu bir ekiple eğitim-öğretim yılının her bir döneminde en az 2 (iki) kez ve firmaya önceden haber vermeksizin gerçekleştirilmektedir.

Bu denetimler sırasında görülen herhangi bir uygunsuzluğa anında müdahale edilmekte ve çıktılar üzerinden ortak değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.

Geriye dönük olarak gıda analizi yapabilmek için 72 (yetmişiki) saatlik müşahade-numune gıdalar uygun şartlarda korunmakta ve denetimler esnasında da gıda numuneleri alınarak referans bir laboratuvarda analize gönderilmektedir.

Rutin olarak 2 (iki) ayda bir su numuneleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analize gönderilmekte ve yine yemeklerden alınan gıda numuneleri yılda en az 6 (altı) kez olmak üzere analize gönderilmektedir.

Yemekhane, mutfak ve kantin hizmetlerinde çalışan personelin kendi işyeri hekimleri tarafından sağlık kontrolleri yapıldığı gibi 3 (üç) ayda bir 'portör' ve yılda bir 'Aktif TBC' yönünden de sağlık raporları Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir.