Pandemi Yönetimi Kılavuzu

Sağlık Hizmetleri Merkezi Pandemi Yönetimi Kılavuzu

COVID-19 salgın koşullarının tüm kurum ve işletmeler, çalışanlar, ve halk üzerindeki etkisini azaltmak için, tüm işyerlerinin / eğitim kurumlarının COVID-19 için plan yapması önemlidir. COVID-19 için planlama; SARS-CoV-2 virüsünün spesifik maruz kalma risklerini, maruz kalma kaynaklarını, bulaşma yollarını göz önünde bulundurarak alınacak önlemleri içerir. Sağlık Hizmetleri Merkezimizin de pandemi sürecinde başlayacak eğitim faaliyetleri süresince çalışma planı Pandemi önlemleri odaklı olacaktır.

Sağlık Bakanlığı , Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı rehberlerine ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası sağlık kuruluşlarının önerlerine dayanarak kurumumuzca hazırlanan rehber de TED Ankara Koleji Okullarına yönelik koşullar çerçevesinde uygulanması gereken önlemeri planlama amaçlıdır. Öğrenciler, veliler,İşverenler ve çalışanlar, işyeri/ okul ortamlarındaki risk düzeylerini belirlemek ve uygulanacak kontrol önlemlerini belirlemek için bu planlama kılavuzundan yararlanmalıdırlar. Sağlık Merkezimiz de uygulamalar ve önlemlere uyum konusunda gereken titizliği gösterecektir.

Virüs, bulaşması ve etkileri hakkında yeni bilgiler de dahil olmak üzere COVID-19 salgın koşulları değiştikçe ek düzenlemeler gerektikçe bilgilendirme yapacaktır.

Pandemi sürecinde kurum içi sağlıklı bir ortam oluşturmak , olası Covid 19 bulaşını ve etkilerini en aza indirgemek amacı ile Sağlık Hizmetleri Merkezimiz kendi iç çalışma kılavuzunu aşağıdaki gibi oluşurmuştur ;

Amaç

Bu kılavuzun amacı, tüm idareciler , öğrenciler ve çalışanlara yönelik olarak TED Ankara Koleji kampüsü içinde pandemi ile mücadele için yapılması gerekenlerin kontrol altına alındığı bir ortam oluşturmaktır.

1. Amaca Uygun Stratejiler:

A. Çalışanlara Doğru Kişisel Hijyen Uygulamalarını Hatırlatmak
B. İşyeri Temizliğinin Doğru Olarak Uygulandığından Emin Olmak
C. Çalışanlar Arasındaki Sosyal ve Fiziksel Mesafeleri Arttırmak
D. Uluslararası ve Ülke İçi Seyahat Uyarıları Yapmak
E. Semptomları Olan Çalışanların İşyerine Girişlerini Kısıtlamak
F. Kişisel Koruyucu Malzemelerinin Temin Edilerek Kullanımlarını Sağlamak
G. İşyerinde Hasta Olanları ve Hasta Kişilerle Teması Olanları Yönetmek

A. Doğru Kişisel Hijyen Uygulamalarını Çalışanlara Hatırlatmak

Hasta kişilerle yakın temasta bulunmak hastalığın temel bulaşma yoludur. Temel kişisel hijyen kurallarına uyulması neticesinde hastalığın potansiyel etkileri ve yayılımı en aza indirilmiş olacağından, çalışanların temel kişisel hijyen kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalar yapılmalıdır. Hatırlatmalar, ofis çalışanlarına mail olarak; diğer çalışanlar için atölye içerisindeki ortak kullanım alanlarındaki panolara asılmak üzere afiş olarak hazırlanmalıdır.

 • El yıkama talimatı
 • Maske kullanma talimatı
 • Eldiven kullanma talimatı
 • Ateş ölçme talimatı
 • Dezenfeksiyon talimatı

B. İşyeri Temizliğinin Doğru Olarak Uygulandığından Emin Olmak

Covid-19 gibi solunum yollarını etkileyen pek çok virüs damlacık yolu ile bulaşır. Enfekte damlacıklar 48 saate kadar yüzeylerde kalabilir. Virüs ile enfekte olmuş olan yüzeylere dokunan kişiler burun, ağız veya gözleriyle enfeksiyonu alabilirler. Enfekte olmuş olan kişiler virüsü öksürme, hapşırma, nefes ve konuşma sırasında diğer kişilere bulaştırabilirler. İşyeri temizlik uygulamaları bulaşıcılığı azaltmak adına pandemi perspektifinden tekrar gözden geçirilmelidir. Temizlik uygulamaları, Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultularında yapılmalıdır.

 • Temizlik uygulamalarına dezenfektanlar eklenmelidir.
 • Ortak alanlarda kullanılan eşyaların temizliği daha sık yapılmalıdır (telefonlar, fotokopi makinesi, tuvalet muslukları, kapı kolları, yemekhanedeki eşyalar, kahve-çay makineleri, toplantı odaları gibi)
 • Turnikeler ve ana mekanlar günlük olarak dezenfekte edilmelidir.
 • Servis araçları günlük olarak dezenfekte edilmelidir.
 • Enfeksiyona maruz kalmanın kaçınılmaz olduğu bölümler geçici olarak kapatmalıdır.(kafeterya, spor salonu v.b)
 • Klimalar elden geçirilerek, virus geçirmeyi önleyen filtrelerin kullanılması sağlanmalıdır. Klimaların filtre değişimi yapılmayacaksa kulanılmaması sağlanmalıdır.
 • Yemekhanelerde ek temizlik önlemleri alınmalı ve burada çalışanların maske kullanımı sağlanmalıdır.
 • Tüm temizlik uygulamaları yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır.

C. Çalışanlar Arasındaki Sosyal ve Fiziksel Mesafeleri Arttırmak

 • Enfeksiyon riskini azaltmak adına çalışanların aralarındaki fiziksel mesafeleri mümkünse arttırmaları yönünde uyarılarda bulunulmalıdır. Gündelik hayattaki toplumsal faaliyetlerde de çalışanların diğer kişilerle aralarındaki fiziksel mesafeleri arttırma yönünde pratikler geliştirmeleri konusunda destekleyici önerilerde bulunulmalıdır.
 • Pandemi uyarı seviyesine bağlı olarak, çalışanların potansiyel enfeksiyon ajanına maruz kalabilecekleri çalışma alanlarında bulunmamaları için önlemler alınmalıdır (işyeri girişine ateşi yüksek ölçülen çalişanin/ öğrencinin bekleyeceği bir yer tanımlanmalıdır)

D. Çalışanları Covid-19 hastalığı şüphesinde yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirmek

 • Tüm çalışanların, öğrencilerin ve velilerin Sağlık Bakanlığı tavsiyelerine uymaları sağlanmalıdır.
 • Çalışanlar hastalık belirtilerinin neler olduğu konusunda bilgilendirilmeli, semptomların bulunduğu düşünüldüğü durumlarda acil tıbbi yardım almaları gerektiği hususunda bilgilendirilmelidirler.
 • Çalışanlar ve öğrenciler / öğrenci velileri sağlık durumlarındaki gelişmelerden İşyeri / okul hekimini haberdar etmelidirler.

E. Semptomları Olan Çalışanların / Öğrencilerin Okula Girişlerini Kısıtlamak

 • Hastalık belirtileri olan kişilerin kampüs içine girmelerinin engellenmesi, hastalığın yayılmasını önlemede en önemli adımdır.
 • Çalışanlardan hastalık belirtilerinin bulunması durumunda işe gelmemeleri istenmeli, tıbbi yardım almaları ve evlerinde dinlenmeleri sağlanmalıdır.
 • Yöneticiler / İşyeri hekimleri çalışanların / öğrencilerin karantina dönemini evlerinde geçirdiklerinden ve iyileşmiş olarak dönüş yaptıklarından emin olmalıdırlar. Karantina süresince ilgili kişi sağlık çalışanları tarafından telefonla aranarak takip edilmeli ve bu durum kayıt altına alınmalıdır.

F. Kişisel Koruyucu Malzemelerinin Temin Edilerek Kullanımlarını Sağlamak

 • Sağlık çalışanlarına ( n95maske veya fpp2maske veya fpp3 maske ve tıbbi maske, eldiven, tam yüz siperliği, tüm vucudu kaplayan Tulum)
 • Güvenlik çalışanları, temizlik çalışanları ( tıbbi maske , eldiven, tam yüz siperliği)
 • Tüm çalışanlara ihtiyaç halinde tıbbi maske verilmesi ve uygun kullandırılması sağlanmalıdır.

G. Kampüs içinde Hasta Olanları veya Hasta Kişilerle Teması Olanları Yönetmek

a. Çalışanın / Öğrencinin COVID-19 ile teması olması durumu

1. Bu kişi ile temas etmiş kişiler ve temasın özellikleri (yakın temas kriteri olup olmadığı) belirlenerek kayıt altına alınır. Okul Pandemi Kurulu tarafından hazırlanan temaslı algoritması uygulamaya başlatılır.
2. Olası olgunun test sonucu çıkana kadar Sağlık merkezi tarafından günlük olarak telefonla takip edilir.
3. Test sonucu negatif gelirse temaslılarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.
4. Test sonucu pozitif gelirse süreç İlçe Sağlık müdürlüğü tarafından yürütülür.
5. Kampüs dışındayken bir çalışanın/ öğrencinin konfirme vaka olması durumunda Sağlık Merkezi’ne haber vermesi gerekir.

Tüm bu planlamalar Okul yönetimi ve idarecileri, çalışanlar , öğrenciler ve öğrenci velileri ile işbirliği içinde yürütülecektir. Okul hekimlerinin de üyesi olduğu Pandemi Kurulu kararları her aşamada esas alınarak planlama ve uygulamalar sürdürülecektir.

 TED ANKARA KOLEJİ SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ