Haberler

Su Taşkını Uyarı Sistemiyle TÜBİTAK'ta Türkiye 3.sü Olduk

TÜBİTAK tarafından düzenlenen “14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Türkiye Finali sonuçlarına göre
Teknolojik Tasarım dalında Türkiye 3. sü olduk.

tbitak foto 1

Proje Adı

Öğrenci Adı

Sınıfı

Rehber Öğretmen

 Dalı

Alanı

Su Taşkınlarının Önlenmesi İçin Uyarı Sistemi (SUTOS).

Alp Ozan SARIKAN

8H

Bengül AYYILDIZ ERBEK

Fen Bilimleri

TeknolojikTasarım Üçüncülük

 Türkiye 3. sü olan öğrencimizin projesinin özeti aşağıdadır:

Su Taşkınlarının Önlenmesi İçin Uyarı Sistemi (SUTOS) 
Teknolojik Tasarım Türkiye 3.sü 8-H Alp Ozan SARIKAN

Sel ve su taşkınlarının insan hayatı üzerindeki en önemli etkileri can kaybı, yaralanmalar, sel sonrası meydana gelen hastalıklar, büyük miktarda maddi zarar vb. şeklinde kendini göstermektedir. Su taşkınları bitkilerin kök gelişimini ve fotosentez kapasitesini olumsuz etkilemektedir. Ek olarak su taşkınları ulaşımın bozulması gibi aksaklıklar sonucu günlük yaşam sekteye uğramaktadır. Bu olumsuzlukların yanı sıra, tarım alanlarının zarar görmesi, köprülerin yıkılması, yolların, binaların, iş yerlerinin tahrip olması sonucu ülke ekonomisini de olumsuz etkilemektedir. Bu zararların azaltılması için sel öncesinde, sırasında ve sonrasında birtakım önlemler alınması gereklidir. Yaygın bir doğal afet olmasına karşın sel ve taşkınların önlenmesini sağlayacak bir uyarı sisteminin eksikliğinin söz konusu olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı taşkınların önlenmesini sağlayacak bir uyarı sisteminin eksikliğini gidermek için su taşkınları meydana gelmeden önce yetkili birimleri haberdar eden bir uyarı sistemi tasarlamaktır. Bu tasarıma Su Taşkınlarının Önlenmesi İçin Uyarı Sistemi (SUTOS) adı verilmiştir. Tasarımda su seviyesi ultrasonik sensörler kullanarak ölçülmüştür. Su bileşik kaplar prensibi ile öncelikle bir süzgeçten geçirilip bir boru vasıtası ile seviyesinin ölçülebileceği tanka aktarılmıştır. Bu tanktaki su seviyesi ultrasonik sensör yardımı ile takip edilmiştir. Su seviyesi belirli bir seviyenin üzerine çıktığında su motoru pompası otomatik olarak açılmış ve suyun boşaltılması yine aynı sensör tarafından mesafe kontrolü ile takip edilmiştir. Bu seviye normale ulaşıncaya kadar motor çalışır durumda tutulmuş, su seviyesi normale döndüğünde ise motor kapanmıştır. Böylece, bu tasarım sayesinde insanlar su taşkını olacağından haberdar olup gerekli tedbirleri alabilecektir.

 

Son DüzenlenmeCumartesi, 05 Aralık 2020 10:00