Haberler

5. Sınıf Öğrencilerimiz Fen Bilimleri Dersinde "Çoklu Çözümler Projesi" Kapsamında "Gölge Oyunu" Etkinliğini Gerçekleştirdiler

Ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz, Fen Bilimleri dersinde “Çoklu Çözümler Projesi” kapsamında 5. etkinliklerini gerçekleştirdiler. “Tam Gölge” konusu kapsamında olan “Gölge Oyunu” adlı etkinlik 26-30 Mart/ 9-13 Nisan 2018 tarihleri arasında yapıldı. Bu etkinlikte öğrencilerimizin, ışık geçirgenliği ve gölge oluşumu arasındaki ilişkiyi ve gölge büyüklüğünün hangi durumlarda, nasıl değiştiğini keşfederken, mühendislik becerilerini kullanarak bir gölge oyunu tasarlamaları amaçlanmıştır. Etkinliği gerçekleştirirken öğrencilerin temel bilgi ve becerilerini kullanmaları ve karşılaştıkları durumla ilgili yaratıcı çözümler üretmeleri hedeflenmiştir.

Öğrenciler, sınıflarında ve fen laboratuvarlarında sahip oldukları eğlenceli bir öğrenme ortamında, bir yandan akıl yürütme, yönerge izleme, yaratıcılık, problem çözme, işbirliği ve karar verme gibi becerileri kazanırken; diğer yandan da konu dâhilindeki “Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır” ve “Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder” kazanımlarını gerçekleştirmişlerdir.