Haberler

1. Edebiyat ve Yaratıcı Drama Günleri Gerçekleştirildi

  

Lise Kısmımızda 28 Şubat 2018 tarihinde 1. Edebiyat ve Yaratıcı Drama Günleri geçekleştirildi. Akademik olarak 9. sınıf yıllık planında olan “şiir ve imge” konusunun çalışıldığı etkinlikte 9. sınıf öğrencilerimizden 20-25 kişilik bir grup ile Genç Eleştirmenler Sempozyumu Yaratıcı Drama Topluluğu öğrencileri yer aldılar.

  

Yaratıcı drama, bireylerin kendine dışarıdan bakabilmesini sağlayan, kendine güven duygusunu geliştiren, yaratıcılıklarını ön plana çıkaran çağdaş bir eğitim yöntemidir. Yaratıcı dramanın kazanımları -bilişsel olarak bilgi verme, yorumlama, açıklama, problem çözme, akıl yürütme yaratıcı düşünme ve eleştirel düşüme becerileri; duyuşsal olarak farkındalık, zevk alma, isteklilik, çaba gösterme ve etkileşimde bulunma; devinişsel olarak zihin ve bedenle eşgüdümü sağlama, grup dinamiği oluşturma, bedenini etkin kullanma ve uyum- çağdaş öğretim yöntemleriyle örtüşmektedir. Aynı zamanda bireyi ezberci sistemden kurtararak farkındalığı gelişmiş bireyler yetiştirmek hedeflenir.

  

  

Bu çerçevede ilki gerçekleştirilen Edebiyat ve Yaratıcı Drama Günleri’nde öğrencilerimiz Orhan Veli, Birhan Keskin, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş gibi şairlerin siirlerini yaratıcı drama yöntemiyle işlediler. Rol oynama, doğaçlama, fotoğraf karesi oluşturma, geriye dönüş gibi tekniklerle şiir ve imge çalıştılar. Etkinlikte öğrencilerimize öğretmenlerimiz Buket Şafak Ciğeroğlu ve Başak Yılmaz rehberlik etti.

  

 
Son DüzenlenmePazartesi, 05 Mart 2018 12:38